назад
30.08.22

Порядок надання військовослужбовцям відпусток, а також відкликання з них, у тому числі в особливий період

Статтею 101 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (далі – Закон) закріплено право військовослужбовців на відпустки та визначено порядок їх надання. У всіх питаннях, які стосуються надання відпусток та не врегульовані цим Законом, необхідно керуватися КЗпП України та Законом України “Про відпустки“.

Порядок оформлення відпустки

  1. Службовець подає рапорт безпосередньо командиру.
  2. Командир передає рапорт до штабу в/ч для подання на розгляд командиру в/ч.
  3. Командир в/ч приймає рішення щодо надання відпустки (відмова обгрунтовується).

Види відпусток, що надаються військовослужбовцям

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні та додаткові відпустки, а також додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати (грошового забезпечення) та інші види відпусток, передбачені законодавством (стаття 101 Закону).

Вид відпустки Тривалість відпустки Особливості
Щорічна основна ·         до 10 років становить 30 календарних днів;

·         від 10 до 15 років – 35 календарних днів;

·         від 15 до 20 років – 40 календарних днів;

·         понад 20 календарних років – 45 календарних днів

·         надається протягом календарного року (в особливих випадках – в першому кварталі наступного року);

·         зберігається грошове і матеріальне забезпечення;

·         надається грошова допомога на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення;

·         без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше 2-х діб в один кінець;

·         святкові та неробочі дні при визначенні тривалості не враховуються;

·         крім військовослужбовців строкової військової служби;

·         в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу;

·         під час дії воєнного стану не надається

Щорічна додаткова ·         визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах;

·         не може перевищувати 15 календарних днів

Надається військовослужбовцям, виконання обов’язків військової служби яких:

·         пов’язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням;

·         здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я;

·         крім військовослужбовців строкової військової служби;

·         в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, а також під час дії воєнного стану надання припиняється

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням відповідно до Закону України “Про відпустки” ·         крім військовослужбовців строкової військової служби;

·         надається військовослужбовцям, які успішно навчаються без відриву від служби у закладах вищої освіти за вечірньою і заочною формами навчання, не мають академічної заборгованості за минулий курс і до початку наступної сесії виконали контрольні та курсові роботи, на підставі довідки-виклику з закладу вищої освіти;

·         в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, а також під час дії воєнного стану надання припиняється

Соціальні відпустки відповідно до Закону України “Про відпустки” ·         крім військовослужбовців строкової військової служби;

·         в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, а також під час дії воєнного стану надання припиняється, крім відпустки військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами; відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та в разі якщо дитина потребує домашнього догляду – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку (якщо обоє батьків є військовослужбовцями, – одному з них за їх рішенням)

Творчі відпустки відповідно до Закону України “Про відпустки ·         крім військовослужбовців строкової військової служби;

·         надається військовослужбовцю для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників тощо;

·         в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, а також під час дії воєнного стану надання припиняється

За сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення до 10 календарних днів у випадках укладення військовослужбовцем шлюбу
до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад у випадках тяжкого стану здоров’я або смерті дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець
до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад у випадках тяжкого стану здоров’я або смерті інших рідних
до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад у випадках пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю військовослужбовця або рідних по крові чи шлюбу
до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад ·         в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім’ї необхідна;

·         надається за рішенням командира (начальника) військової частини;

·         надається один раз протягом календарного року

За сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення не більш як 10 календарних днів ·         в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію;

·         в особливий період під час дії воєнного стану без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець

Інші види відпусток без збереження заробітної плати (грошового забезпечення) ·         до 15 календарних днів на рік

·         відповідно до Закону України “Про відпустки”

·         за рішенням командира (начальника) військової частини військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби;

·         в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, а також під час дії воєнного стану надання припиняється

Відпустка для лікування у зв’язку з хворобою ·         визначається характером захворювання;

·         не більше 4 місяців підряд

·         із збереженням грошового та матеріального забезпечення;

·         на підставі висновку військово-лікарської комісії;

·         в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, а також під час дії воєнного стану у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії

Відпустка військовослужбовцям строкової військової служби 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад ·         не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби;

·         надається також в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію

 

 

Порядок надання відпусток

Щорічні додаткові відпустки можуть бути використані одночасно зі щорічною основною відпусткою або в інший строк з урахуванням побажання військовослужбовців та інтересів військової служби. Їх тривалість не впливає на тривалість щорічної основної відпустки. У разі переміщення військовослужбовця по службі невикористана ним відпустка (частина відпустки) надається за новим місцем військової служби (пункт 181 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (далі – Положення).

Щорічна основна відпустка надається згідно з графіком відпусток на наступний рік, що до 1 грудня затверджується командиром (начальником), який має право надавати відпустки військовослужбовцям, і доводиться під підпис до відома кожного військовослужбовця. Такий вид відпустки надається військовослужбовцю з урахуванням необхідності підтримання постійної бойової готовності та проведення заходів з підготовки військових частин, часу використання відпусток у попередньому році, побажань і сімейних обставин військовослужбовця, висновку (постанови) військово-лікарської комісії (пункт 186 Положення). Увага! Щорічна основна відпустка за бажанням військовослужбовця у разі несвоєчасної виплати грошового забезпечення переноситься до виплати такого забезпечення (пункт 8.10. розділу VIII Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, завтердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170 (далі – Інструкція).

У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з настанням особливого періоду такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів (абзац шостий пункту 187 Положення).
Детальніше читайте на довідковo-інформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid»