назад

Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги є територіальним відділенням Координаційного центру з надання правової допомоги.

Положення про Вінницький місцевий центр затверджене наказом Координаційного центру від 30 березня 2015 року № 36.

Діяльність місцевого центру поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць, перелік яких затверджено наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 01 лютого 2021 року № 4 “Про затвердження переліків адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється діяльність місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги”.

Місцевий центр підпорядковується Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області.

Відповідно до покладених на нього завдань, місцевий центр, зокрема:

 • розповсюджує інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної правової допомоги;
 • проводить тематичні семінари, лекції, зокрема у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти, навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; для визначених категорій громадян з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення, запобігання кримінальної протиправності;
 • надає правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових питань;
 • забезпечує складення заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 • забезпечує роботу бюро правової допомоги;
 • забезпечує роботу консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
 • забезпечує відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, на базі загальних та спеціальних служб підтримки постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам адресної безоплатної правової допомоги;
 • забезпечує представництво визначених законодавством інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами на підставі довіреності, виданої особою, яка звернулася за наданням безоплатної вторинної правової допомоги, а також надання інших видів правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги таким особам.

У структурі Вінницького місцевого центру утворені такі бюро правової допомоги:

 • Сектор “Барське бюро правової допомоги”;
 • Сектор “Вінницьке бюро правової допомоги №1”;
 • Сектор “Вінницьке бюро правової допомоги №2”;
 • Сектор “Гніванське бюро правової допомоги”;
 • Сектор “Тиврівське бюро правової допомоги”;
 • Сектор “Жмеринське бюро правової допомоги”.
Керівництво центру
Смішна Наталя Владиславівна

Смішна Наталя Владиславівна

Начальник управління, голова комісії з реорганізації Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

natalia.smishna
@legalaid.vn.ua

Переглянути всіх членів команди

Контакти центру

Прозорість системи управління
01.05.23
Плани та звіти про роботу Регіонального центру з надання БВПД у Вінницькій області
SVG ICON