назад

Житомирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Житомирський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги є територіальним відділенням Координаційного центру з надання правової допомоги.

Положення про Житомирський місцевий центр затверджене наказом Координаційного центру від 14 квітня 2021 року № 60.

Діяльність місцевого центру поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць, перелік яких затверджено наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 01 лютого 2021 року № 4 “Про затвердження переліків адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється діяльність місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги”.

Місцевий центр підпорядковується Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області.

Відповідно до покладених на нього завдань, місцевий центр, зокрема:

 • розповсюджує інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної правової допомоги;
 • проводить тематичні семінари, лекції, зокрема у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти, навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; для визначених категорій громадян з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення, запобігання кримінальної протиправності;
 • надає правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових питань;
 • забезпечує складення заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 • забезпечує роботу бюро правової допомоги;
 • забезпечує роботу консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
 • забезпечує відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, на базі загальних та спеціальних служб підтримки постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам адресної безоплатної правової допомоги;
 • забезпечує представництво визначених законодавством інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами на підставі довіреності, виданої особою, яка звернулася за наданням безоплатної вторинної правової допомоги, а також надання інших видів правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги таким особам.

У структурі Житомирського місцевого центру утворені такі бюро правової допомоги:

 • Сектор “Житомирське бюро правової допомоги”;
 • Сектор “Брусилівське бюро правової допомоги”;
 • Сектор “Коростишівське бюро правової допомоги”;
 • Сектор “Радомишльське бюро правової допомоги”;
 • Сектор “Черняхівське бюро правової допомоги”.
Керівництво центру
Мілютін Андрій Володимирович

Мілютін Андрій Володимирович

В. о. директора

andrii.miliutin
@legalaid.zt.ua

Переглянути всіх членів команди

Контакти центру

Прозорість системи управління
15.06.23
Плани та звіти Регіонального та місцевих центрів з надання БВПД у Житомирській області
SVG ICON
26.10.22
Плани та звіти про роботу Житомирського МЦ з надання БВПД 2022 рік
SVG ICON
17.08.22
Плани та звіти про роботу Житомирського МЦ з надання БВПД 2021 рік
SVG ICON