назад

26.05.19

Результати ІІ конкурсу

Результати другого конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги

За результатами першого конкурсу з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги до реєстрів було внесено 950 адвокатів. Відповідно до орієнтовних розрахунків для забезпечення виконання відповідних положень Кримінального процесуального кодексу України (зокрема, залучення захисника за призначенням) та Закону України «Про безоплатну правову допомогу» у 2013 році потрібно 1,5 – 1,8 млн. людино-годин послуг адвоката. Враховуючи той факт, що адвокати готові приділяти роботі у системі надання безоплатної правової допомоги в середньому 40% свого робочого часу (600 – 700 тис. людино-годин на рік), оптимальна чисельність адвокатів, необхідних для включення до згаданих зведених реєстрів до кінця 2012 року, приблизно повинна становити від 1,8 до 2,4 тис.

Результати другого конкурсу адвокатів у цифрах

Абсолютна кількість відібраних адвокатів (діаграма)
Кількість відібраних адвокатів на 1 млн. населення (діаграма)

Тестове завдання для анонімного письмового тестування адвокатів

З огляду на те, що відібраної під час першого конкурсу кількості адвокатів очевидно недостатньо для належного функціонування системи безоплатної правової допомоги, а також те, що після завершення першого конкурсу близько 1 тис. адвокатів виявили бажання працювати у системі безоплатної правової допомоги, але в силу різних причин не змогли подати документи на участь у конкурсі у терміни, визначені чинним законодавством, Міністерством юстиції наказом від 15 жовтня 2012 року прийнято рішення провести другий конкурс адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги з 19 листопада до 3 грудня 2012 року.

Як і перший, другий конкурс адвокатів проводився в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі конкурсними комісіями, утвореними відповідними головними управліннями юстиції. Інформацію про склад конкурсних комісій наведено тут і тут.

Відповідно до пункту 4.1 Плану утворення системи установ, уповноважених законом на надання безоплатної вторинної правової допомоги, на друге півріччя 2012 року, затвердженого Міністром юстиції 6 липня 2012 року, та з урахуванням впливу інформаційно-роз’яснювальної кампанії на результати першого конкурсу, Міністерством юстиції було прийнято рішення посилити відповідну роботу і охопити значно більшу аудиторію потенційних учасників другого конкурсу. У липні – жовтні 2012 року головними управліннями юстиції за участі керівних працівників Координаційного центру з надання правової допомоги в усіх регіонах України було проведено 61 круглий стіл, загальна кількість учасників яких склала 3649 осіб, серед яких: адвокатів – 1519; представників органів внутрішніх справ – 251; представників органів прокуратури – 132; представників суддівського корпусу – 151; представників прикордонної служби – 33; представників служби безпеки України – 40; представників пенітенціарної служби – 78; представників місцевих державних адміністрацій – 192; представників органів місцевого самоврядування – 185; представників громадських організацій – 240; представників органів юстиції – 827.

Крім того, участь у круглих столах взяли 146 представників засобів масової інформації, що, в свою чергу, сприяло висвітленню питань формування системи безоплатної правової допомоги в Україні в медійному просторі. Динаміка подання претендентами заяв на участь у другому конкурсі кардинально відрізнялася від попереднього конкурсу – вже у перший тиждень адвокатами було подано 375 заяв, тоді як під час першого конкурсу – лише 27 заяв.

Високі темпи зростання кількості поданих заяв спостерігалися впродовж усього терміну прийому документів. Загальна кількість поданих адвокатами заяв на участь у другому конкурсі – 1770.

19 – 22 листопада 2012 року проведено перший етап конкурсу – розгляд та вивчення конкурсними комісіями документів, поданих претендентами, іншої інформації, необхідної для встановлення відповідності претендентів критеріям відбору.

23 листопада 2012 року в усіх регіонах України одночасно відбувся другий етап конкурсу – анонімне письмове тестування відповідно до переліку питань, затверджених Міністерством юстиції, – спрямований на з’ясування мотивації претендентів, а також перевірку їх знань у сфері кримінально-процесуального законодавства, законодавства про безоплатну правову допомогу та з питань захисту основоположних прав і свобод людини.

Третій етап конкурсу відбувся з 26 листопада по 3 грудня 2012 року згідно із затвердженим графіком. Він полягав у проведенні членами комісій співбесід безпосередньо з кожним претендентом з метою додаткової перевірки їх теоретичних і практичних знань, а також з’ясування бажаного формату співпраці адвокатів з центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

З 1770 адвокатів, які подали заяви на участь у конкурсі, 1594 адвокати успішно пройшли всі три етапи конкурсу і включені до локальних реєстрів.

Найуспішнішими регіонами з точки зору кількості залучених адвокатів стали цього разу саме ті регіони, які зіткнулись з проблемами у залученні адвокатів під час проведення першого конкурсу: Дніпропетровська область (відібрано 152 адвокати), Одеська область (139), Харківська область (111), Львівська область (85), Автономна Республіка Крим (65).

З детальними показниками результатів конкурсу в розрізі областей можна ознайомитись тут. Також представлено кількість відібраних адвокатів на 1 млн. населення.

Загалом по Україні за результатами двох конкурсів локальні реєстри Автономної Республіки Крим, областей, та міст Київ і Севастополь містять достатню кількість адвокатів, для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до вимог законодавства з 1 січня 2013 року.

Протягом жовтня – листопада 2012 року Координаційним центром з надання правової допомоги спільно з відповідними головними управліннями юстиції проведено тренінги для адвокатів Автономної Республіки Крим, Донецької, Одеської та Львівської областей, включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, участь у яких взяли понад 160 адвокатів.

Тренінги включали обговорення положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу», основних новели Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», положень нового Кримінального процесуального кодексу України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у практиці адвокатів.

Динаміка подання заяв на участь у конкурсі

Регіон / Дата 26.10.12 02.11.12 09.11.12 16.11.12 19.11.12 Всього подано заяв
Автономна Республіка Крим 34 43 52 56 68 68
Вінницька область 1 1 4 20 24 26
Волинська область 3 8 14 25 25 28
Дніпропетровська область 25 52 98 127 149 167
Донецька область 10 12 27 47 61 67
Житомирська область 3 12 27 47 61 67
Закарпатська область 1 1 3 11 12 14
Запорізька область 7 14 23 53 76 77
Івано-Франківська область 0 1 3 22 30 31
Київська область 5 6 11 34 40 42
Кіровоградська область 4 6 10 21 48 64
Луганська область 48 53 55 70 76 79
Львівська область 55 57 65 79 83 92
Миколаївська область 56 56 62 65 69 69
Одеська область 50 89 114 148 155 155
Полтавська область 1 4 6 20 33 33
Рівненська область 0 3 6 27 29 29
Сумська область 10 13 14 18 31 32
Тернопільска область 7 10 22 39 45 46
Харківська область 6 6 35 87 113 119
Херсонська область 5 6 12 32 61 61
Хмельницька область 3 11 19 37 45 53
Черкаська область 23 24 24 25 25 26
Чернівецька область 4 9 11 25 34 34
Чернігівська область 7 16 21 44 75 75
місто Київ 7 15 25 63 94 96
місто Севастополь 0 0 7 17 20 20
Разом 375 528 781 1293 1660 1770