назад

Про систему БПД

Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», існує первинна правова допомога та вторинна правова допомога.

Безоплатна первинна правова допомога (БППД) включає в себе такі види правових послуг: надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на БППД мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) включає такі види правових послуг: захист; здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Право на БВПД мають категорії осіб, які визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу» та іншими законами України.

НАША МІСІЯ

Захист прав людини шляхом забезпечення рівногодоступу до правової інформаціїта правосуддя, посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот.

НАШЕ БАЧЕННЯ

Люди в Україні використовують правові інструменти для вирішення своїх життєвих питань та мають рівний доступ доправосуддя.Мережа незалежних надавачів безоплатної правової допомоги відповідає правовим потребам людей. Територіальні громади та держава визнають важливістьінеобхідністьбезоплатної правової допомоги як соціальної гарантії та забезпечують стабільне її фінансування з державного та місцевих бюджетів.

НАШІ ЦІННОСТІ

ГІДНІСТЬ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

Першоосновою нашоїдіяльності є повага догідності людини та прагнення створитиумови, заяких люди мають рівний доступ до права йправосуддя,незалежно від рівня їх матеріальних статків чи ступеня соціальної вразливості.

Ми працюємо вкоманді на основі взаємної поваги та взаємної відповідальності. Діємо доброчесно, зорієнтовані на клієнта йсповідуєморівне ставлення до всіх.

Ми віримо, що гідне життя безпосередньозалежить від того, наскільки людина знає свої права, має бажання та можливості їх реалізовувати. Пропонуємо людям засоби для вирішення життєвих проблем у правовий спосіб на противагу узвичаєній у суспільстві корупції.

ДОВІРА ТА ПАРТНЕРСТВО

Ми цінуємо довіру наших клієнтів та партнерів.

Люди звертаються по допомогу до тих, кому вони довіряють. Суспільна довіра є необхідною умовоюдля розвитку системибезоплатної правової допомоги.

Якість послуг, що їхми надаємо, залежить від рівня взаємної довіри, на якій ґрунтується наше партнерство з громадами, адвокатами, громадськими організаціями, донорами.

Ми відкриті до співпраці з усіма зацікавленими сторонами та активно розвиваємо партнерство, насамперед,нарівні територіальних громад.

ПРОЗОРІСТЬ ТА ПІДЗВІТНІСТЬ

Як організація, що фінансується коштом платників податків,ми підзвітні перед суспільством за все, що робимотавітаємо зовнішнє незалежнеоцінювання нашої діяльності.

Ми регулярнооприлюднюємо актуальну інформацію про всі наші заходи та витрати, зокрема,про заробітну плату кожного працівника, розподіл справ між адвокатами та оплатуїхпослуг, статистичні показникинашої роботи та аудиторські звіти.

Ми проводимовідкриті конкурси для відбору персоналу.

Ми підтримуємо електронну систему публічних закупівель PROZORROтапочалиїї використовувати на чотиримісяці раніше, ніж вимагавзакон, для усіх закупівель понадтритисячігривень.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Ми є незалежною складовою системи юстиції. Міністерство юстиції не втручається в нашу операційну діяльність.

Рішення про надання безоплатної правової допомогиприймається відповідно дозакону незалежно від політичних та інших впливів.

Ми не втручаємося в адвокатську діяльність та поважаємо її незалежність.

Як запоруку якості правової допомоги підтримуємо вільну конкуренціюпоміжїї надавачів.

Ми сприяємо розвитку мережі незалежних надавачівправовоїінформації та консультацій,заохочуємооргани місцевого самоврядуваннязалучати до наданнятаких послуг,передусім,громадські організації.

ІННОВАЦІЇ ТА ПРАГНЕННЯ ДОСКОНАЛОСТІ

Ми прагнемо постійного удосконалення нашої діяльностіта шукаємо нові,нестандартні підходи до розв’язання проблем.Постійно навчаємося завдякиобміну досвідом та кращими практиками.Чутливі до змін середовища та швидко реагуємо на них.

Про
Координаційний
Центр

Центри з надання безоплатної допомоги

сховати місцеві центри показати місцеві центри