назад

Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги

Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги є територіальним відділенням Координаційного центру з надання правничої допомоги.

Положення про Південно-Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги затверджене наказом Координаційного центру з надання правничої допомоги від 28.12.2023 №102

Діяльність міжрегіонального центру поширюється на територію Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Луганської областей.

Основними завданнями міжрегіонального центру є:

 1. здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості осіб, які перебувають під юрисдикцією України (правопросвітництво);
 2. надання безоплатної первинної правничої допомоги і безоплатної вторинної правничої допомоги.

Міжрегіональний центр відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, адміністративного затримання чи адміністративного арешту, а також у випадках надання безоплатної вторинної правничої допомоги особі за ухвалою суду у  кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах, повʼязаних з видачею особи (екстрадицією). або у разі зирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України;
 •  забезпечує захист особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду;
 • укладає договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, у встановленому порядку;
 • отримує від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, інформацію про надання такої допомоги;
 • приймає і реєструє повідомлення про затримання осіб, постанови/ ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;
 • приймає рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правничої допомоги;
 • видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правничої допомоги субʼєктам відповідного права, визначеним у пунктах 3 – 9 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» (далі – Закон), у разі необхідності скасовує їх в установленому порядку;
 • приймає рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги у випадках, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо відповідні доручення видані міжрегіональним центром;
 • залучає у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги субʼєктам відповідного права, визначеним у пунктах 5 – 7 частини першої статті 14 Закону, у разі, якщо зазначені субʼєкти не володіють державною мовою та/або мають порушення слуху;
 • залучає у встановленому порядку медіатора, включеного до Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної правничої допомоги, для врегулювання конфлікту між потерпілим та особою, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, та видає їм доручення для надання послуг медіації;
 • приймає подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правничої допомоги з відповідними додатками, здійснює перевірку їх комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводить їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечує підписання і затвердження прийнятих актів надання безоплатної вторинної правничої допомоги з відповідними додатками;
 • забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу в установленому порядку;
 • забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат медіаторів за підготовку і проведення медіації в установленому порядку;
 • здійснює наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» правовими консультаціями, удосконалення та підтримання їх в актуальному стані;
 • здійснює моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правничої допомоги та у разі отримання згоди відповідного субʼєкта права на безоплатну вторинну правничу допомогу – оцінювання якості її надання;
 • організовує підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, працівників міжрегіонального центру;
 • подає клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу;
 • узагальнює, аналізує та поширює практику надання безплатної вторинної правничої допомоги;
 • забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правничої допомоги та/або отримали таку допомогу;
 • подає щоквартальні та річні звіти про свою діяльність Координаційному центру;
 • збирає, узагальнює та аналізує статистичні дані про надання безоплатної правничої допомоги;
 • забезпечує організацію і проведення інформаційно-розʼяснювальної роботи з питань надання безоплатної правничої допомоги;
 • розробляє, затверджує та забезпечує виконання регіональних планів надання безоплатної правничої допомоги.

Міжрегіональний центр, крім здійснення зазначених вище у підпунктах цього Положення функцій:

 • розповсюджує інформацію у сфері захисту прав, свобод i законних інтересів громадян, надання безоплатної правничої допомоги;
 • проводить тематичні заходи, спрямовані на підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості осіб, які перебувають під юрисдикцією України;
 • здійснює особистий прийом та облік осіб, які звертаються до міжрегіонального центру для отримання безоплатної первинної правничої допомоги та безоплатної вторинної правничої допомоги, роз’яснює положення законодавства у сфері безоплатної правничої допомоги та порядок отримання такої допомоги;
 • розглядає звернення осіб про надання безоплатної первинної правничої допомоги невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня надходження звернення. Якщо звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у визначений строк у зв’язку із складністю питань, щo в ньому зазначаються, встановлює необхідний строк для його розгляду, про що повідомляє особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк розгляду звернення не може перевищувати 10 робочих днів;
 • надає правову інформацію, консультації i роз’яснення з правових питань, у тому числі, шляхом опрацювання телефонних дзвінків, які надходять на єдиний контактний номер телефону системи надання безоплатної правничої допомоги 0-800-213-103;
 • забезпечує складення заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 • забезпечує роботу консультаційних пунктів доступу до безоплатної правничої допомоги;
 • забезпечує відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, за місцем ïx перебування, а також ociб, які постраждали від домашнього насильства a6o насильства за ознакою статі, на бaзi загальних та спеціальних служб підтримки постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам адресної безоплатної правничої допомоги;
 • забезпечує представництво інтересів осіб, визначених пунктами 1, 2, 10—29 частини першої та частинами другою i третьою статті 14 Закону, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також надання інших видів правових послуг безоплатної вторинної правничої допомоги таким особам;
 • забезпечує складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців aбo обмеження волі, за зверненням такої особи a6o за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, видає доручення адвокатам/уповноважує працівників міжрегіонального центру для надання безоплатної вторинної правничої допомоги таким особам; скасовує у разі необхідності видані адвокатам доручення в установленому порядку;
 • залучає у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 1, 2, 10—29 частини першої та частинами другою i третьою статті 14 Закону, у разі, коли зазначені cy6’єкти не володіють державною мовою та/або мають порушення слуху;
 • розглядає звернення суб’єктів права на безоплатну вторинну правничу допомогу та перевіряє належність особи до категорій осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правничої допомоги, у встановленому порядку;
 • видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правничої допомоги cy6’єктам відповідного права, визначеним пунктами 1, 2, 10—29 частини першої та частинами другою i третьою статті 14 Закону, скасовує у разі необхідності такі доручення в установленому порядку;
 • уповноважує працівників міжрегіонального центру для здійснення представництва інтересів осіб, визначених пунктами 1, 2, 10—29 частини пepшої та частинами другою i третьою статті 14 Закону, в суді у випадках, визначених законодавством, a6o для складення документів процесуального характеру;
 • приймає рішення про заміну працівника міжрегіонального центру, який надає  безоплатну вторинну правничу допомогу, у випадках, передбачених Законом;
 • забезпечує посвідчення довіреностей, виданих адвокатам/працівникам міжрегіонального центру cy6 ’єктами права на безоплатну вторинну правничу допомогу, за зверненнями яких прийнято рішення про надання такої допомоги;
 • взаємодіє з іншими суб’єктами надання безоплатної первинної правничої допомоги, здійснює ïx координацію на відповідній території, надає органам місцевого самоврядування консультаційно-методичну допомогу з питань утворення спеціалізованих установ, які надають безоплатну первинну правничу допомогу, залучення до її надання юридичних осіб приватного права, адвокатів та інших фахівців у відповідній галузі права;
 • взаємодіє з іншими cy6’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидїі домашньому насильству, з урахуванням статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;
 • збирає за встановленою формою статистичні дані про надання безоплатної правничої допомоги, зокрема щодо кількості та категорій осіб, які звернулись за такою допомогою;
 • забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної первинної правничої допомоги i безоплатної вторинної правничої допомоги та/або отримали таку допомогу, у тому числі здійснює аналіз питань, з якими особи звертаються до міжрегіонального центру, та готує відповідні консультаційні матеріали.
Керівництво центру
Наливайко Павло Іванович

Наливайко Павло Іванович

Директор

pavlo.nalyvaiko
@legalaid.zp.ua
Костенко Анастасія Олександрівна

Костенко Анастасія Олександрівна

Головний бухгалтер

anastasiia.kostenko
@legalaid.zp.ua

Переглянути всіх членів команди

Контакти центру

Прозорість системи управління
05.02.24
Плани та звіти Південно-Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги
SVG ICON
24.02.20
Плани та звіти надання БВПД у Донецькій та Запорізькій областях
SVG ICON