назад

Конкурс адвокатів

Адвокати – ключові партнери системи надання безоплатної правничої допомоги. З нами співпрацюють адвокати, для яких захист соціально вразливих верств населення – це більш ніж робота, це стиль життя. Наше партнерство є вирішальним чинником для успішного становлення механізмів управління якістю надання правничої допомоги.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 27 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» (далі – Закон), конкурси з відбору адвокатів проводяться у відповідності до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року №1362 (із змінами) (далі - Порядок і умови проведення конкурсу).

Відповідно до Порядку та умов проведення конкурсу, конкурс проводиться комісіями, що утворюються регіональними/міжрегіональними центрами з надання безоплатної правничої допомоги (далі - комісії).

Комісія утворюється на території адміністративно-територіальної одиниці, в якій оголошено конкурс, у складі не менш як семи та не більш як дев'яти осіб. Персональний склад комісії затверджується відповідним регіональним/міжрегіональним центром з надання безоплатної правничої допомоги (далі - центр). Головою комісії визначається посадова особа центру, секретарем - інший працівник зазначеного центру, який має право голосу.

Склад комісії формується, зокрема, з представників адвокатури, центрів з надання безоплатної правничої допомоги, а також суддів, представників громадських об'єднань та юридичних вищих навчальних закладів (за їх згодою).

Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мін’юсту, Координаційного центру, відповідних центрів не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку реєстрації для участі у конкурсі, визначеного планом-графіком.

 

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ?

КРОК ПЕРШИЙ – зареєструватися на веб-сторінці реєстрації, посилання на яку буде міститися в оголошенні про проведення конкурсу.

На веб-сторінці реєстрації адвокат заповнює анкету та біографічну довідку, зазначає адресу електронної пошти для отримання інформації у зв'язку з конкурсом і завантажує скановані копії документів:

  • згоди на обробку персональних даних;
  • заяви;
  • усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України (id картки з обох сторін) або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, визначеного Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", чи паспортного документа іноземця;
  • свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;
  • мотиваційного листа (до 500 слів), складеного у довільній формі.

Координаційний центр забезпечує перевірку наявності надісланих адвокатами сканованих копій документів і не пізніше ніж протягом трьох наступних робочих днів за днем надіслання адвокатом зазначених копій документів:

  • у разі їх відповідності вимогам, установленим пунктом 16 Порядку і умов проведення конкурсу,– запрошує адвоката для проходження дистанційного курсу шляхом надіслання на відповідну адресу електронної пошти адвоката повідомлення, в якому зазначаються посилання на адресу веб-сторінки такого курсу, ідентифікатори доступу (логін та пароль) та дата і час відкриття доступу до проходження курсу;
  • у разі невідповідності копій документів вимогам, установленим пунктом 16 Порядку і умов проведення конкурсу, та/або відсутності відомостей про адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України – надсилає на адресу електронної пошти адвоката повідомлення. При цьому до моменту завершення строку реєстрації, зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу, адвокат може повторно пройти процедуру реєстрації для участі у конкурсі.

КРОК ДРУГИЙ – пройти дистанційний курс, що містить перевірочні тестові завдання, оцінювання яких здійснюється автоматично з використанням засобів системи управління контентом відповідного дистанційного курсу.

Проходження адвокатами дистанційного курсу здійснюється у строк, зазначений у плані-графіку.

Після закінчення встановленого строку проходження дистанційного курсу Координаційний центр у строк, визначений у плані-графіку, надсилає секретарю відповідної конкурсної комісії скановані копії документів, поданих адвокатом, та результати проходження дистанційного курсу.

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1-й етап

Комісія розглядає надіслані Координаційним центром скановані копії документів адвоката та на підставі інформації, що міститься у зазначених документах, оцінює адвоката за критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або відсутності застосування до адвоката дисциплінарних стягнень, а також враховує результат проходження адвокатом дистанційного курсу.

2-й етап – індивідуальна співбесіда з адвокатом.

Під час проведення зазначеної співбесіди адвокат оцінюється за критеріями мотивації до надання безоплатної правничої допомоги, комунікабельності, емоційної врівноваженості та вміння представити приклади надання ним правничої допомоги.

За заявою адвоката, який з поважної причини не може (не зміг) взяти участь в індивідуальній співбесіді, комісія своїм рішенням може призначити її проведення в інший день у межах визначеного періоду проведення конкурсу.

У разі проведення співбесіди дистанційно в режимі відеоконференції канал зв'язку, час і дата початку проведення такої співбесіди узгоджуються з адвокатом будь-яким доступним способом, у тому числі технічними засобами електронних комунікацій.

Результати конкурсу оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Мін'юсту, Координаційного центру та відповідного центру.