назад

Конкурс адвокатів

Адвокати – ключові партнери системи надання безоплатної правничої допомоги. З нами співпрацюють адвокати, для яких захист соціально вразливих верств населення – це більш ніж робота, це стиль життя. Наше партнерство є вирішальним чинником для успішного становлення механізмів управління якістю надання правничої допомоги.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 27 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» (далі – Закон), конкурси з відбору адвокатів проводяться у відповідності до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року №1362 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року N 575).

Організацію та проведення конкурсу (відповідно до пункту 8 частини першої статті 28 Закону) покладено на головні управління юстиції в регіонах, які утворюють конкурсні комісії (у складі не менш як сім осіб), персональний склад яких формується з представників адвокатури, головного територіального управління юстиції, центрів з надання безоплатної вторинної правничої допомоги, а також суддів, представників громадських об'єднань та юридичних вищих навчальних закладів (за їх згодою).

Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мін'юсту, Координаційного центру, відповідних головних територіальних управлінь юстиції, регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правничої допомоги не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку реєстрації для участі у конкурсі.

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ?

КРОК ПЕРШИЙ – зареєструватися на веб-сторінці реєстрації, посилання на яку буде міститися в оголошенні про проведення конкурсу.

На веб-сторінці реєстрації адвокат заповнює анкету та біографічну довідку, зазначає адресу електронної пошти для отримання інформації у зв'язку з конкурсом і завантажує скановані та посвідчені адвокатом копії:

згоди на обробку персональних даних;

заяви;

усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, визначеного Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", чи паспортного документа іноземця;

свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;

мотиваційного листа (до 500 слів), складеного у довільній формі.

Координаційний центр забезпечує перевірку наявності надісланих адвокатами сканованих та посвідчених адвокатом копій документів і не пізніше ніж протягом трьох наступних робочих днів за днем надіслання адвокатом зазначених копій документів:

– у разі їх відповідності вимогам – запрошує адвоката для проходження дистанційного курсу шляхом надіслання на відповідну адресу електронної пошти адвоката повідомлення, в якому зазначаються посилання на адресу веб-сторінки такого курсу, ідентифікатори доступу (логін та пароль) та дата і час відкриття доступу до проходження курсу;

– у разі їх невідповідності зазначеним вимогам – надсилає на адресу електронної пошти адвоката повідомлення. При цьому до моменту завершення строку реєстрації, зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу, адвокат може повторно пройти процедуру реєстрації для участі у конкурсі.

КРОК ДРУГИЙ – пройти дистанційний курс, що містить перевірочні тестові завдання, оцінювання яких здійснюється автоматично з використанням засобів системи управління контентом відповідного дистанційного курсу.

Після закінчення встановленого строку проходження дистанційного курсу Координаційний центр у строк, визначений у плані-графіку, надсилає голові та секретарю відповідної конкурсної комісії скановані та посвідчені адвокатом копії документів, поданих адвокатом, та результати проходження дистанційного курсу.

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

1-й етап

Комісія розглядає надіслані Координаційним центром скановані копії документів адвоката та на підставі інформації, що міститься у зазначених документах, оцінює адвоката за критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або відсутності застосування до адвоката дисциплінарних стягнень, а також враховує результат проходження адвокатом дистанційного курсу.

2-й етап – індивідуальна співбесіда з адвокатом.

Під час проведення зазначеної співбесіди адвокат оцінюється членами комісії за критеріями мотивації до надання безоплатної правової допомоги, комунікабельності, емоційної врівноваженості та вміння представити приклади успішного надання ним правової допомоги.

Результати конкурсу оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Мін'юсту, Координаційного центру, відповідного головного територіального управління юстиції, відповідного регіонального центру