назад
Наглядова рада Координаційного центру з надання правничої допомоги (далі – Наглядова рада) утворена Мін’юстом з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правничої допомоги (далі – БПД), незалежності та прозорості управління системою надання БПД.

Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Координаційний центр з надання правничої допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 504, наказами Мін’юсту та Положенням про Наглядову раду Координаційного центру з надання правничої допомоги.

До складу Наглядової ради входять голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради, члени та секретар Наглядової ради, які виконують свої обов’язки на громадських засадах. Голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради та секретар Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради шляхом таємного голосування.

Основними принципами діяльності Наглядової ради є політична нейтральність, незалежність, колегіальність та відкритість у прийнятті рішень, прозорість діяльності, а також дотримання місії, бачення та цінностей системи надання БПД. Наглядова рада діятиме в інтересах системи надання безоплатної правничої допомоги та суспільства загалом.

Основні завдання та функції Наглядової ради

 • Схвалення за поданням директора Координаційного центру: пропозицій щодо стратегічних та пріоритетних напрямів розвитку системи надання безоплатної правничої допомоги та удосконалення її структури; річних планів діяльності та звітів Координаційного центру;
 • надання директору Координаційного центру консультативної допомоги щодо стратегічних питань діяльності Координаційного центру та його територіальних відділень;
 • ідентифікація та оцінювання ризиків (політичних, фінансових та інших), надання директору Координаційного центру рекомендацій щодо шляхів запобігання виникненню ризиків або усунення їх та пропозицій щодо мінімізації можливих негативних наслідків;
 • оцінювання діяльності директора Координаційного центру шляхом заслуховування щорічного, зокрема фінансового звіту про функціонування системи надання безоплатної правничої допомоги, та визнання за результатами такого оцінювання роботи директора Координаційного центру задовільною чи незадовільною;
 • здійснення нагляду за діяльністю системи надання безоплатної правничої допомоги.

Чинний склад Наглядової ради

За результатами конкурсу щодо обрання членів Наглядової ради Координаційного центру з надання правничої допомоги наказом Міністерства юстиції України від 17 березня 2020 року № 662/7 затверджено склад Наглядової ради Координаційного центру з надання правничої допомоги.

До Наглядової ради увійшли:

 1. Бугаєць Тамара Іванівна
 2. Вишневський Андрій Володимирович (голова)
 3. Каденко Оксана Олегівна
 4. Кіт Христина Ігорівна
 5. Красник Вадим Володимирович
 6. Мартиновський Роман Юрійович
 7. Місяць Андрій Петрович
 8. Троценко Сергій Миколайович (секретар)
 9. Філіпенко Дмитро Олександрович (заступник голови)