назад

Південно-Західне управління надання безоплатної правничої допомоги

Південно-Західне управління надання безоплатної правничої допомоги є самостійним структурним підрозділом Західного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги.

Положення про Управління затверджене наказом Західного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої від 14 лютого 2024 року № 17-ос.

Основними завданнями Управління є:

1) вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються за отриманням безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги та/або отримали таку допомогу, виявлення системних правових проблем мешканців територіальних громад та напрацювання пропозицій щодо шляхів їх вирішення, удосконалення процесу надання безоплатної правничої допомоги у відповідному регіоні чи громаді, наближення правничих послуг до їх отримувачів;

2) координація та контроль за організацією:

 • правопросвітництва у відповідних територіальних громадах; надання безоплатної первинної правничої допомоги громадянам України, іноземцям, особам без громадянства (далі – особа), у тому числі надання допомоги в забезпеченні доступу особи до медіації;
 • надання безоплатної вторинної правничої допомоги, передбаченої пунктами 2, 3 частини другої статті 13 Закону України “Про безоплатну правничу допомогу” (далі — Закон ), особам, визначеним пунктами 1, 2, 9 — 29 частини першої та частинами другою і третьою статті 14 Закону;

3) координація та контроль за здійсненням заходів щодо забезпечення якості, повноти та своєчасності надання безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги працівниками бюро, забезпечення здійснення моніторингу якості надання безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги працівниками бюро у встановленому Координаційним центром порядку;

4) наставництво та менторство відносно працівників відділів та бюро, зокрема в частині сприяння їх професійному зростанню та розвитку відповідних компетенцій, методологічної підтримки, узагальненні навчальних потреб, оцінюванні процесу та результатів навчання, а також адаптації новопризначених працівників, у встановленому Координаційним центром порядку;

5) представництво Західного міжрегіонального центру у відповідному регіоні у відносинах з органами державними влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, налагодження та розвиток партнерських взаємовідносин з іншими стейкхолдерами правничих послуг;

6) контроль та координація за внесенням відомостей до комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правничої допомоги (далі — КІАС) в межах компетенції Управління та здійснення аналізу відповідних даних.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює координацію процесу розповсюдження інформації про захист прав, свобод і законних інтересів громадян, виконання їх обов’язків, роз’яснення щодо порядку надання безоплатної правничої допомоги;
 • здійснює координацію та контроль за проведенням правопросвітницьких заходів з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості громадян та територіальних громад, запобігання кримінальної протиправності, мотивації вирішення питань у правовий спосіб;
 • координує процес організації надання безоплатної первинної правничої допомоги особам, у тому числі надання допомоги в забезпеченні доступу особи до медіації, зокрема здійснює:
 1. контроль за своєчасністю розгляду звернень осіб про надання безоплатної первинної правничої допомоги;
 2. координацію та контроль за залучення працівників бюро до оброблення звернень, які надходять на єдиний контактний номер телефону системи надання безоплатної правничої допомоги 0-800-213-103, у тому числі формування графіку залучення таких працівників на підставі пропозицій відділів;
 3. координацію та контроль залучення працівників бюро до опрацювання звернень, які надходять на платформу клієнтської підтримки, у тому числі формування графіку залучення таких працівників на підставі пропозицій відділів;
 • контролює своєчасність розгляду звернень осіб, які належать до суб’єктів права, визначених пунктами 1, 2, 10 — 29 частини першої тачастинами другою і третьою статті 14 Закону, про надання безоплатної вторинної правничої допомоги працівником бюро;
 • приймає рішення про:
 1. надання або відмову у наданні безоплатної вторинної правничої допомоги, крім випадків надання або відмови у наданні такої допомоги суб’єктам права, визначеним пунктом 9 частини першої статті 14 Закону;
 2. уповноваження працівника бюро для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, крім випадків уповноваження для надання безоплатної вторинної правничої допомоги суб’єктам права, визначеним пунктом 9 частини першої статті 14 Закону;
 3. заміну працівника бюро, уповноваженого для надання безоплатної вторинної правничої допомоги;
 4. припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги, якщо така допомога надавалась працівником бюро, крім випадків надання такої допомоги суб’єктам права, визначеним пунктом 9 частини першої статті 14 Закону;
 • розглядає пропозиції щодо здійснення заміни працівника бюро, уповноваженого для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, на адвоката, та у разі прийняття відповідного рішення надсилає його відділу організації надання безоплатної вторинної правничої допомоги у цивільних та адміністративних справах управління організації надання безоплатної вторинної правничої допомоги та проведення медіації для видання доручення адвокату;
 • розглядає правові висновки працівників бюро та у разі погодження їх приймає відповідне рішення про припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги;
 • координує процес організації надання працівником бюро безоплатної вторинної правничої допомоги особам, засудженим до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;
 • координує процес організації роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правничої допомоги, зокрема формування графіків їх роботи;
 • координує процес організації відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, на базі загальних та спеціальних служб підтримки постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам адресної безоплатної правничої допомоги;
 • збирає та узагальнює інформацію щодо навчальних потреб працівників відділів та бюро, готує пропозиції Координаційному центру щодо організації заходів стосовно здобуття та розвитку професійних компетенцій працівників, підвищення їх кваліфікації;
 • забезпечує проходження навчання та підвищення кваліфікації працівниками відділу та бюро відповідно до навчальних програм, а також на навчальних інформаційних ресурсах системи надання безоплатної правничої допомоги;
 • забезпечує проведення заходів щодо аналізу та обговорення успішних практик надання безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги та судової практики;
 • координує процес здійснення моніторингу якості безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги, яка надається працівниками бюро, зокрема:
 1. здійснення аналізу щодо стану надання безоплатної правничої допомоги працівниками бюро, в тому числі на підставі скарг чи звернень клієнтів, запитів інших структурних підрозділів Західного міжрегіонального центру, іншої інформації;
 2. надання за запитом інших структурних підрозділів Західного міжрегіонального центру інформації про стан надання безоплатної вторинної правничої допомоги суб’єкту відповідного права;
 3. підготовку та подання до уповноваженого структурного підрозділу Координаційного центру інформацію про кращі практики надання правничої допомоги працівниками бюро для розміщення її на вебсайті системи надання безоплатної правничої допомоги, інших інформаційних ресурсах;
 • координує участь працівників бюро у проведенні інтерв’ювання для досліджень, у тому числі соціологічних; в межах компетенції забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо отримання безоплатної правничої допомоги та/або отримали таку допомогу;
 • забезпечує здійснення контролю за своєчасністю, коректністю, повнотою та достовірністю внесення в межах компетенції Управління у встановленому порядку інформації до КІАС, зокрема щодо:
 1. реєстрації працівниками бюро звернень осіб про надання безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги та визначеного переліку необхідних документів;
 2. рішень про надання безоплатної вторинної правничої допомоги або відмову в наданні такої допомоги, рішень про уповноваження працівників бюро для надання безоплатної вторинної правничої допомоги;
 3. рішень про припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги, якщо така допомога надавалась працівниками бюро, та рішень про заміну працівників бюро, уповноваженого для надання безоплатної вторинної правничої допомоги;
 • налагоджує і забезпечує підтримку ефективної співпраці Західного міжрегіонального центру із суб’єктами надання безоплатної первинної правничої допомоги та здійснює їх координацію на відповідній території;
 • взаємодіє з іншими структурними підрозділами Західного міжрегіонального центру в межах компетенції Управління;
 • забезпечує взаємодію з суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, з урахуванням статті 15 Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, захисту прав інших вразливих категорій осіб, зокрема ветеранів війни та членів їх сімей, дітей, членів сімей зниклих безвісти, інших;
 • забезпечує наповнення довідково-інформаційної платформи “WikiLegalAid” правовими консультаціями, удосконалює та підтримує їх в актуальному стані;
 • готує пропозиції до проекту плану роботи Західного міжрегіонального центру, а також інформацію щодо його виконання з питань, що належать до компетенції Управління;
 • бере участь у підготовці довідкових, інформаційних, аналітичних, статистичних, звітних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Управління;
 • в межах компетенції Управління представляє інтереси Західного міжрегіонального центру у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами;
 • виконує інші функції відповідно до покладених на Управління завдань.

До складу Південно-Західного управління входять такі відділи та сектори:

 • Івано-Франківський відділ надання безоплатної правничої допомоги:
 1. сектор «Богородчанське бюро правничої допомоги»;
 2. сектор «Галицьке бюро правничої допомоги»;
 3. сектор «Івано-Франківське бюро правничої допомоги»;
 4. сектор «Надвірнянське бюро правничої допомоги»;
 5. сектор «Тлумацьке бюро правничої допомоги»;
 6. сектор «Яремчанське бюро правничої допомоги»;
 • Кельменецький відділ надання безоплатної правничої допомоги:
 1. сектор «Кельменецьке бюро правничої допомоги»;
 2. сектор «Новодністровське бюро правничої допомоги»;
 3. сектор «Сокирянське бюро правничої допомоги»;
 4. сектор «Хотинське бюро правничої допомоги».
 • Коломийсько-Вижницький відділ надання безоплатної правничої допомоги
 1. сектор «Верховинське бюро правничої допомоги»;
 2. сектор «Вижницьке бюро правничої допомоги»;
 3. сектор «Городенківське бюро правничої допомоги»;
 4. сектор «Коломийське бюро правничої допомоги»;
 5. сектор «Косівське бюро правничої допомоги»;
 6. сектор «Путильське бюро правничої допомоги»;
 7. сектор «Снятинське бюро правничої допомоги».
 • Тернопільський відділ надання безоплатної правничої допомоги:
 1. сектор «Бережанське бюро правничої допомоги»;
 2. сектор «Збаразьке бюро правничої допомоги»;
 3. сектор «Зборівське бюро правничої допомоги»;
 4. сектор «Козівське бюро правничої допомоги»;
 5. сектор «Підволочиське бюро правничої допомоги»;
 6. сектор «Підгаєцьке бюро правничої допомоги»;
 7. сектор «Теребовлянське бюро правничої допомоги»;
 8. сектор «Тернопільське бюро правничої допомоги».
 • Чернівецький відділ надання безоплатної правничої допомоги
 1. сектор «Герцаївське бюро правничої допомоги»;
 2. сектор «Глибоцьке бюро правничої допомоги»;
 3. сектор «Заставнівське бюро правничої допомоги»;
 4. сектор «Кіцманське бюро правничої допомоги»;
 5. сектор «Новоселицьке бюро правничої допомоги»;
 6. сектор «Сторожинецьке бюро правничої допомоги»;
 7. сектор «Чернівецьке бюро правничої допомоги № 1»;
 8. сектор «Чернівецьке бюро правничої допомоги № 2».
 • Чортківський відділ надання безоплатної правничої допомоги:
 1. сектор «Борщівське бюро правничої допомоги»;
 2. сектор «Бучацьке бюро правничої допомоги»;
 3. сектор «Гусятинське бюро правничої допомоги»;
 4. сектор «Заліщицьке бюро правничої допомоги»;
 5. сектор «Монастириське бюро правничої допомоги»;
 6. сектор «Чортківське бюро правничої допомоги».
Керівництво центру
Гамбаль Марія Іванівна

Гамбаль Марія Іванівна

Начальник управління

mariya.hambal@legalaid.te.ua
Мінтенко Сергій Георгійович

Мінтенко Сергій Георгійович

Заступник начальника управління

serhiy.mintenko
@legalaid.cv.ua
Цаплап Богданна Євгенівна

Цаплап Богданна Євгенівна

Помічник юриста управління

bohdanna.tsaplap
@legalaid.te.ua
Молдован Крістіна Василівна

Молдован Крістіна Василівна

Помічник юриста управління

kristina.moldovan
@legalaid.cv.ua

Переглянути всіх членів команди

Контакти центру