назад

Правобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Правобережний київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги є територіальним відділенням Координаційного центру з надання правової допомоги.

Положення про Правобережний київський місцевий центр затверджене наказом Координаційного центру від 22 лютого 2019 року № 15(зі змінами).

Діяльність місцевого центру поширюється на територію відповідних адміністративно-територіальних одиниць, перелік яких затверджено наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 01 лютого 2021 року № 4 “Про затвердження переліків адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється діяльність місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги”.

Місцевий центр підпорядковується Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві.

Відповідно до покладених на нього завдань, місцевий центр, зокрема:

  • розповсюджує інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної правової допомоги;
  • проводить тематичні семінари, лекції, зокрема у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти, навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; для визначених категорій громадян з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення, запобігання кримінальної протиправності;
  • надає правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових питань;
  • забезпечує складення заяв, скарг та інших документів правового характеру;
  • забезпечує роботу бюро правової допомоги;
  • забезпечує роботу консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
  • забезпечує відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, на базі загальних та спеціальних служб підтримки постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам адресної безоплатної правової допомоги;
  • забезпечує представництво визначених законодавством інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами на підставі довіреності, виданої особою, яка звернулася за наданням безоплатної вторинної правової допомоги, а також надання інших видів правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги таким особам.

У структурі Правобережного київського місцевого центру утворені такі бюро правової допомоги:

  • Сектор “Київське бюро правової допомоги №8”.
Керівництво центру
Бреус Сергій Михайлович

Бреус Сергій Михайлович

Директор

serhiy.breus
@legalaid.kiev.ua
Маньківська Олена Броніславівна

Маньківська Олена Броніславівна

Заступниця директора

olena.mankivska
@legalaid.kiev.ua

Переглянути всіх членів команди

Контакти центру

Прозорість системи управління
26.08.22
Плани та звіти про роботу Правобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вториннної правової допомоги
SVG ICON
02.01.20
Річний та квартальні плани діяльності та звіти про виконання планів діяльності Правобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2020 рік
SVG ICON
19.06.19
Річний та квартальні плани діяльності та звіти про виконання планів діяльності Правобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2019 рік
SVG ICON