назад

Північно-Західне управління надання безоплатної правничої допомоги

Північно-Західне управління надання безоплатної правничої допомоги є самостійним структурним підрозділом Західного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги.

Положення про Управління затверджене наказом Західного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої від 14 лютого 2024 року № 17-ос.

Основними завданнями Управління є:

1) вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються за отриманням безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги та/або отримали таку допомогу, виявлення системних правових проблем мешканців територіальних громад та напрацювання пропозицій щодо шляхів їх вирішення, удосконалення процесу надання безоплатної правничої допомоги у відповідному регіоні чи громаді, наближення правничих послуг до їх отримувачів;

2) координація та контроль за організацією:

 • правопросвітництва у відповідних територіальних громадах; надання безоплатної первинної правничої допомоги громадянам України, іноземцям, особам без громадянства (далі – особа), у тому числі надання допомоги в забезпеченні доступу особи до медіації;
 • надання безоплатної вторинної правничої допомоги, передбаченої пунктами 2, 3 частини другої статті 13 Закону України “Про безоплатну правничу допомогу” (далі – Закон ), особам, визначеним пунктами 1, 2, 9 — 29 частини першої та частинами другою і третьою статті 14 Закону;

3) координація та контроль за здійсненням заходів щодо забезпечення якості, повноти та своєчасності надання безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги працівниками бюро, забезпечення здійснення моніторингу якості надання безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги працівниками бюро у встановленому Координаційним центром порядку;

4) наставництво та менторство відносно працівників відділів та бюро, зокрема в частині сприяння їх професійному зростанню та розвитку відповідних компетенцій, методологічної підтримки, узагальненні навчальних потреб, оцінюванні процесу та результатів навчання, а також адаптації новопризначених працівників, у встановленому Координаційним центром порядку;

5) представництво Західного міжрегіонального центру у відповідному регіоні у відносинах з органами державними влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, налагодження та розвиток партнерських взаємовідносин з іншими стейкхолдерами правничих послуг;

6) контроль та координація за внесенням відомостей до комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правничої допомоги (далі – КІАС) в межах компетенції Управління та здійснення аналізу відповідних даних.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює координацію процесу розповсюдження інформації про захист прав, свобод і законних інтересів громадян, виконання їх обов’язків, роз’яснення щодо порядку надання безоплатної правничої допомоги;
 • здійснює координацію та контроль за проведенням правопросвітницьких заходів з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості громадян та територіальних громад, запобігання кримінальної протиправності, мотивації вирішення питань у правовий спосіб;
 • координує процес організації надання безоплатної первинної правничої допомоги особам, у тому числі надання допомоги в забезпеченні доступу особи до медіації, зокрема здійснює:
 1. контроль за своєчасністю розгляду звернень осіб про надання безоплатної первинної правничої допомоги;
 2. координацію та контроль за залучення працівників бюро до оброблення звернень, які надходять на єдиний контактний номер телефону системи надання безоплатної правничої допомоги 0-800-213-103, у тому числі формування графіку залучення таких працівників на підставі пропозицій відділів;
 3. координацію та контроль залучення працівників бюро до опрацювання звернень, які надходять на платформу клієнтської підтримки, у тому числі формування графіку залучення таких працівників на підставі пропозицій відділів;
 • контролює своєчасність розгляду звернень осіб, які належать до суб’єктів права, визначених пунктами 1, 2, 10 — 29 частини першої та частинами другою і третьою статті 14 Закону, про надання безоплатної вторинної правничої допомоги працівником бюро;
 • приймає рішення про:
 1. надання або відмову у наданні безоплатної вторинної правничої допомоги, крім випадків надання або відмови у наданні такої допомоги суб’єктам права, визначеним пунктом 9 частини першої статті 14 Закону;
 2. уповноваження працівника бюро для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, крім випадків уповноваження для надання безоплатної вторинної правничої допомоги суб’єктам права, визначеним пунктом 9 частини першої статті 14 Закону;
 3. заміну працівника бюро, уповноваженого для надання безоплатної вторинної правничої допомоги;
 4. припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги, якщо така допомога надавалась працівником бюро, крім випадків надання такої допомоги суб’єктам права, визначеним пунктом 9 частини першої статті 14 Закону;
 • розглядає пропозиції щодо здійснення заміни працівника бюро, уповноваженого для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, на адвоката, та у разі прийняття відповідного рішення надсилає його відділу організації надання безоплатної вторинної правничої допомоги у цивільних та адміністративних справах управління організації надання безоплатної вторинної правничої допомоги та проведення медіації для видання доручення адвокату;
 • розглядає правові висновки працівників бюро та у разі погодження їх приймає відповідне рішення про припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги;
 • координує процес організації надання працівником бюро безоплатної вторинної правничої допомоги особам, засудженим до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;
 • координує процес організації роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правничої допомоги, зокрема формування графіків їх роботи;
 • координує процес організації відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, на базі загальних та спеціальних служб підтримки постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам адресної безоплатної правничої допомоги;
 • збирає та узагальнює інформацію щодо навчальних потреб працівників відділів та бюро, готує пропозиції Координаційному центру щодо організації заходів стосовно здобуття та розвитку професійних компетенцій працівників, підвищення їх кваліфікації;
 • забезпечує проходження навчання та підвищення кваліфікації працівниками відділу та бюро відповідно до навчальних програм, а також на навчальних інформаційних ресурсах системи надання безоплатної правничої допомоги;
 • забезпечує проведення заходів щодо аналізу та обговорення успішних практик надання безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги та судової практики;
 • координує процес здійснення моніторингу якості безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги, яка надається працівниками бюро, зокрема:
 1. здійснення аналізу щодо стану надання безоплатної правничої допомоги працівниками бюро, в тому числі на підставі скарг чи звернень клієнтів, запитів інших структурних підрозділів Західного міжрегіонального центру, іншої інформації;
 2. надання за запитом інших структурних підрозділів Західного міжрегіонального центру інформації про стан надання безоплатної вторинної правничої допомоги суб’єкту відповідного права;
 3. підготовку та подання до уповноваженого структурного підрозділу Координаційного центру інформацію про кращі практики надання правничої допомоги працівниками бюро для розміщення її на вебсайті системи надання безоплатної правничої допомоги, інших інформаційних ресурсах;
 • координує участь працівників бюро у проведенні інтерв’ювання для досліджень, у тому числі соціологічних; в межах компетенції забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо отримання безоплатної правничої допомоги та/або отримали таку допомогу;
 • забезпечує здійснення контролю за своєчасністю, коректністю, повнотою та достовірністю внесення в межах компетенції Управління у встановленому порядку інформації до КІАС, зокрема щодо:
 1. реєстрації працівниками бюро звернень осіб про надання безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги та визначеного переліку необхідних документів;
 2. рішень про надання безоплатної вторинної правничої допомоги або відмову в наданні такої допомоги, рішень про уповноваження працівників бюро для надання безоплатної вторинної правничої допомоги;
 3. рішень про припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги, якщо така допомога надавалась працівниками бюро, та рішень про заміну працівників бюро, уповноваженого для надання безоплатної вторинної правничої допомоги;
 • налагоджує і забезпечує підтримку ефективної співпраці Західного міжрегіонального центру із суб’єктами надання безоплатної первинної правничої допомоги та здійснює їх координацію на відповідній території;
 • взаємодіє з іншими структурними підрозділами Західного міжрегіонального центру в межах компетенції Управління;
 • забезпечує взаємодію з суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, з урахуванням статті 15 Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, захисту прав інших вразливих категорій осіб, зокрема ветеранів війни та членів їх сімей, дітей, членів сімей зниклих безвісти, інших;
 • забезпечує наповнення довідково-інформаційної платформи “WikiLegalAid” правовими консультаціями, удосконалює та підтримує їх в актуальному стані;
 • готує пропозиції до проекту плану роботи Західного міжрегіонального центру, а також інформацію щодо його виконання з питань, що належать до компетенції Управління;
 • бере участь у підготовці довідкових, інформаційних, аналітичних, статистичних, звітних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Управління;
 • в межах компетенції Управління представляє інтереси Західного міжрегіонального центру у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами;
 • виконує інші функції відповідно до покладених на Управління завдань.

До складу Північно-Західного управління входять такі відділи та сектори:

 • Ковельський відділ надання безоплатної правничої допомоги:
 1. сектор «Камінь-Каширське бюро правничої допомоги»;
 2. сектор «Ковельське бюро правничої допомоги»;
 3. сектор «Любешівське бюро правничої допомоги»;
 4. сектор «Ратнівське бюро правничої допомоги»;
 5. сектор «Старовижівське бюро правничої допомоги»;
 • Кременецько-Буський відділ надання безоплатної правничої допомоги:
 1. сектор «Бродівське бюро правничої допомоги»;
 2. сектор «Буське бюро правничої допомоги»;
 3. сектор «Золочівське бюро правничої допомоги»;
 4. сектор «Кременецьке бюро правничої допомоги»;
 5. сектор «Лановецьке бюро правничої допомоги»;
 6. сектор «Радивилівське бюро правничої допомоги»;
 7. сектор «Шумське бюро правничої допомоги».
 • Луцький відділ надання безоплатної правничої допомоги
 1. сектор «Горохівське бюро правничої допомоги»;
 2. сектор «Ківерцівське бюро правничої допомоги»;
 3. сектор «Локачинське бюро правничої допомоги»;
 4. сектор «Луцьке бюро правничої допомоги»;
 5. сектор «Маневицьке бюро правничої допомоги»;
 6. сектор «Млинівське бюро правничої допомоги»;
 7. сектор «Рожищенське бюро правничої допомоги».
 • Рівненський відділ надання безоплатної правничої допомоги:
 1. сектор «Гощанське бюро правничої допомоги»;
 2. сектор «Дубенське бюро правничої допомоги»;
 3. сектор «Здолбунівське бюро правничої допомоги»;
 4. сектор «Корецьке бюро правничої допомоги»;
 5. сектор «Острозьке бюро правничої допомоги»;
 6. сектор «Рівненське бюро правничої допомоги №1»;
 7. сектор «Рівненське бюро правничої допомоги №2»;
 • Сарненський відділ надання безоплатної правничої допомоги
 1. сектор «Березнівське бюро правничої допомоги»;
 2. сектор «Вараське бюро правничої допомоги»;
 3. сектор «Володимирецьке бюро правничої допомоги»;
 4. сектор «Дубровицьке бюро правничої допомоги»;
 5. сектор «Костопільське бюро правничої допомоги»;
 6. сектор «Рокитнівське бюро правничої допомоги»;
 7. сектор «Сарненське бюро правничої допомоги»;
 • Червоноградсько-Володимирський відділ надання безоплатної правничої допомоги:
 1. сектор «Володимирське бюро правничої допомоги»;
 2. сектор «Іваничівське бюро правничої допомоги»;
 3. сектор «Нововолинське бюро правничої допомоги»;
 4. сектор «Радехівське бюро правничої допомоги»;
 5. сектор «Сокальське бюро правничої допомоги»;
 6. сектор «Соснівське бюро правничої допомоги»;
 7. сектор «Червоноградське бюро правничої допомоги».
Керівництво центру
Міхнова Юлія Олегівна

Міхнова Юлія Олегівна

Начальник управління

yuliia.mikhnova
@legalaid.rv.ua
Ковальчук Василь Сергійович

Ковальчук Василь Сергійович

Заступник начальника управління

vasyl.kovalchuk
@legalaid.lt.ua
Зубчинська Анна Сергіївна

Зубчинська Анна Сергіївна

Помічник юриста управління

anna.zubchynska
@legalaid.rv.ua
Солобчук Анна Олександрівна

Солобчук Анна Олександрівна

Помічник юриста управління

anna.solobchuk
@legalaid.lt.ua

Переглянути всіх членів команди

Контакти центру