назад

Південний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги

Південний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги є територіальним відділенням Координаційного центру з надання правничої допомоги.

Положення про Міжрегіональний центр затверджене наказом Координаційного центру від 28.12.2023 р. №107.

Діяльність міжрегіонального центру поширюється на територію Автономної Республіки Крим, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та міста Севастополя.

Основними завданнями міжрегіонального центру є:

 1. здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правової свідомості, культури та освіченості осіб, які перебувають під юрисдикцією України (правопросвітництво);
 2. надання безоплатної первинної правничої допомоги і безоплатної вторинної правничої допомоги.

Міжрегіональний центр відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, адміністративного затримання чи адміністративного арешту, а також у випадках надання безоплатної вторинної правничої допомоги особі за ухвалою суду у  кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах, повʼязаних з видачею особи (екстрадицією) або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України;
 •  забезпечує захист особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду;
 • укладає договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, у встановленому порядку;
 • отримує від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, інформацію про надання такої допомоги;
 • приймає і реєструє повідомлення про затримання осіб, постанови/ ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;
 • приймає рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правничої допомоги;
 • видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правничої допомоги субʼєктам відповідного права, визначеним у пунктах 3 – 9 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» (далі – Закон), у разі необхідності скасовує їх в установленому порядку;
 • приймає рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правничої допомоги у випадках, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо відповідні доручення видані міжрегіональним центром;
 • залучає у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правничої допомоги субʼєктам відповідного права, визначеним у пунктах 5 – 7 частини першої статті 14 Закону, у разі, якщо зазначені субʼєкти не володіють державною мовою та/або мають порушення слуху;
 • залучає у встановленому порядку медіатора, включеного до Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної правничої допомоги, для врегулювання конфлікту між потерпілим та особою, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, та видає їм доручення для надання послуг медіації;
 • приймає подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правничої допомоги з відповідними додатками, здійснює перевірку їх комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводить їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечує підписання і затвердження прийнятих актів надання безоплатної вторинної правничої допомоги з відповідними додатками;
 • забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу в установленому порядку;
 • забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат медіаторів за підготовку і проведення медіації в установленому порядку;
 • здійснює наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» правовими консультаціями, удосконалення та підтримання їх в актуальному стані;
 • здійснює моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правничої допомоги та у разі отримання згоди відповідного субʼєкта права на безоплатну вторинну правничу допомогу – оцінювання якості її надання;
 • організовує підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, працівників міжрегіонального центру;
 • подає клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу;
 • узагальнює, аналізує та поширює практику надання безплатної вторинної правничої допомоги;
 • забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правничої допомоги та/або отримали таку допомогу;
 • подає щоквартальні та річні звіти про свою діяльність Координаційному центру;
 • збирає, узагальнює та аналізує статистичні дані про надання безоплатної правничої допомоги;
 • забезпечує організацію і проведення інформаційно-розʼяснювальної роботи з питань надання безоплатної правничої допомоги;
 • розробляє, затверджує та забезпечує виконання регіональних планів надання безоплатної правничої допомоги.
Керівництво центру
Клішина Світлана Олександрівна

Клішина Світлана Олександрівна

Директор

 svitlana.klishyna
@legalaid.od.ua
Бондаренко Вікторія Вікторівна

Бондаренко Вікторія Вікторівна

Головний бухгалтер

account.odesa@legalaid.od.ua
Іпатенко Олена Вікторівна

Іпатенко Олена Вікторівна

Заступник директора, голова комісії з реорганізації Регіонального центру з надання вторинної правової допомоги у Херсонській області

olena.ipatenko
@legalaid.ks.ua

Переглянути всіх членів команди

Контакти центру

Прозорість системи управління
03.02.23
Плани та звіти про роботу Регіонального центру з надання БВПД в Одеській області на 2023 рік
SVG ICON
09.08.22
Річний план та звіти заходів Регіонального центру з надання БВПД в Одеській області на 2022 рік
SVG ICON
21.10.19
Річний план та звіти заходів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області за 2018 рік
SVG ICON