назад

Деякі роз’яснення щодо оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів

1377845034 rmeropzg nw83a1z01 січня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року № 1048 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465», яка у новій редакції викладає Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі – Порядок та Методика). Координаційний центр надає кілька роз’яснень у зв’язку із цим, які необхідні для врахування в роботі працівників центрів з надання БВПД та адвокатів, які співпрацюють із центрами.
Із набранням чинності згаданої постанови оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД, на підставі відповідних доручень центрів з надання БВПД здійснюється:
  • за актами надання БВПД з відповідними розрахунками, поданими адвокатами до набрання чинності Постановою, тобто до 31 грудня
    2016 року, – здійснюється згідно з Порядком та Методикою, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 465, із змінами, внесеними рішенням Уряду від 11 березня 2015 року № 110;
  • за актами надання БВПД з відповідними розрахунками, що подані адвокатами після набрання чинності Постановою, тобто, починаючи з 01 січня 2017 року, – згідно з Порядком та Методикою, затвердженими Постановою.
Проект наказу «Про внесення змін до форми акта надання безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до нього» станом на сьогодні знаходиться на розгляді в Міністерства юстиції. Отже, акти про надання БВПД з відповідними розрахунками прийматимуться центрами з надання БВПД за новою формою акта та відповідних розрахунків до нього з моменту офіційного оприлюднення відповідного наказу Мін’юсту.
Звертаємо увагу, що у зв’язку з викладеним коефіцієнт подання адвокатом акта (Кзвіт) у всіх випадках, передбачених Методикою, застосовується з урахуванням пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, згідно з яким у разі внесення змін, доповнень або визнання таким, що втратив чинність, акта законодавства, відповідно до якого прийнято нормативно-правовий акт, орган, що видав цей нормативно-правовий акт, зобов’язаний у місячний термін внести до нього відповідні зміни, доповнення або визнати його таким, що втратив чинність.
Отже, при визначенні значення коефіцієнта подання адвокатом акта (Кзвіт) не враховується період з дня набрання чинності Постановою до дня офіційного оприлюднення відповідного наказу Мін’юсту.
Додатково:
Лист Координаційного центру № 29-49 від 16.01.2017 з приводу викладеного регіональним та місцевим центрам з надання БВПД.