назад

Інформування щодо стахування та страхового випадку

OkM 171103  033 листопада у стінах Охтирського міськрайонного центру зайнятості відбулося правопросвітницьке інформування громадян з питання укладення договору страхування та настання страхового випадку.

Юристи Охтирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) Марина Лапоног та Іван Острих розповіли присутнім, що відповідно до ст. 979 Цивільного кодексу України за договором страхування одна сторона (страховик) зобов’язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

OkM 171103  02

Присутнім роз’яснено, що згідно ст. 16 Закону України «Про страхування» договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі  настання  страхового  випадку  здійснити  страхову виплату страхувальнику або іншій особі,  визначеній у договорі страхування страхувальником,  на користь  якої  укладено  договір  (подати допомогу, виконати  послугу  тощо),  а  страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені  строки  та виконувати   інші   умови  договору.

OkM 171103  01

 

 

Марина Лапоног зазначила: «Договір страхування укладається у письмовій формі та може укладатися шляхом видачі страховиком свідоцтва (поліса, сертифіката). Предметом договору можуть бути майнові інтереси, які пов’язані з життям та здоров’ям; володінням/користуванням/розпорядженням майном тощо.  Договір набирає чинності з моменту першого внесення страхувальником платежу». Під час заходу також висвітлено питання щодо страхового випадку. «Вам необхідно виконати ряд дій, які залежать не тільки від обставин, але і від того, що саме у Вас застраховано. Страховий випадок – це подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми особі. Щодо страхового відшкодування, то воно не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. До речі, у договорі може зазначатися «фаншиза» – збитки, що не відшкодовуються, згідно укладеного договору», –  додала Марина Лапоног.

OkM 171103  05

Також було надано консультацію щодо притягнення до адміністративної відповідальності особи.

За більш детальною інформацією звертайтеся до Охтирського МЦ з надання БВПД: вул. Перемоги, 13; тел. (05446) 4-22-23.