назад

Отримання невиплаченої одноразової грошової допомоги учасниками бойових дій, учасниками АТО до 5 травня 2016 року

1457767807 grosh 480x270Відповідно до ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі п’яти мінімальних пенсій за віком.
У 2016 році така грошова допомога учасникам бойових дій виплачувалась на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року № 141 «Деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», у розмірі 920 грн.

Тобто, у 2016 році учасники бойових дій отримали цю грошову допомогу меншу, ніж це передбачено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в чинній редакції, що є грубим порушенням гарантованих Конституцією України прав.
Ст. 1 Конституції України наша держава проголошена демократичною, соціальною та правовою.
Положенням ст. 3 Конституції України визнано, що найвищою соціальною цінністю в ній є людина. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави.
На підставі ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їм.
Права та свободи людини є невідчужуваними та непорушними (ст. 21 Конституції України).
Відповідно до ст. 22 Конституції України закріплені нею права та свободи людини і громадянина не є вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод.
У ч. 5 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зазначено, що щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі п’яти мінімальних пенсій за віком.
Разом із тим, Законами України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» та «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» вказану норму викладено в іншій редакції і встановлено, що щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.
Рішеннями Конституційного Суду України від 09 липня 2007 року № 6-пр/2007 та від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 визнано неконституційними положення вказаних законодавчих актів, зокрема щодо викладення в іншій редакції ст.ст. 12, 13, 14 та 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Згідно із ч. 2 ст. 152 Конституції України закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
Вищевказані рішення Конституційного Суду України мають преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв’язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень статей зазначених законів, що визнані неконституційними.
Отже, на час виплати учасникам бойових дій щорічної разової грошової допомоги до 5 травня у 2016 році одночасно діяли Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016р. № 141.
Керуючись принципом законності та виходячи із визначених у ч. 4 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України загальних засад пріоритетності законів над підзаконними актами, для визначення розміру разової грошової допомоги учасникам бойових дій у 2016 році слід застосовувати не постанову Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року № 141, а Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», який має вищу юридичну силу.
Відповідно до ст. 28 та ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 травня 2016 року становить 1130 грн.
Таким чином, учасник бойових дій повинен був отримати у 2016 році разову грошову допомогу в сумі 5650 грн.
Згідно ст. 17-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щорічну виплату разової грошової допомоги до 5 травня в розмірах, передбачених ст.ст. 12-16 цього Закону, здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, через відділення зв’язку або через установи банків (шляхом перерахування на особовий рахунок отримувача) пенсіонерам – за місцем отримання пенсії, а особам, які не є пенсіонерами, – за місцем їх проживання чи одержання грошового утримання.
Ч. 2 ст. 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Таким чином, органи соціального захисту зобов’язані перерахувати та виплатити разову грошову допомогу до 5 травня у 2016 році згідно з ч. 5 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у розмірі п’яти мінімальних пенсій за віком.

Підготовлено працівниками Луцького МЦ з надання БВПД