назад
04.05.18

Перерахунок або припинення субсидії – чого чекати споживачу

subsidiyi 710x4341Квітень-травень – це місяці, у які здійснюється перерахунок субсидій. Це пов’язано з тим, що квітень – неповний опалювальний місяць, а у травні органи соціального захисту населення проводять перепризначення субсидій на новий період кожен рік, розраховуючи розмір допомоги на літній період. У зв’язку з цим збільшилась кількість звернень громадян за юридичною консультацією до місцевих центрів та бюро правової допомоги щодо підстав порядку проведення перерахунку та припинення субсидії.

Роз’яснення з цього питання надає юрист Першого дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Микола Черваньов.

Перерахунок субсидії

Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива затверджене постановою Кабінету Міністрів Українивід 21 жовтня 1995 р. N 848.

Порядок визначає умови та методику проведення перерахунків призначених субсидій у межах установлених термінів їх призначення. Зокрема, субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців. Після закінчення терміну отримання субсидії управління праці та соціального захисту населення самостійно здійснює розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.

Порядок проведення перерахунків призначених субсидій в межах установленого строку її призначення без звернення громадян передбачає проведення таких перерахунків в декількох випадках. Перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення без звернень громадян провадиться у разі:

– зміни цін і тарифів на послуги ЖКГ, для оплати яких призначено субсидію;

– встановлення нової дати початку (закінчення) опалювального періоду;

– встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру частки витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг;

– зміни соціальної норми житла та нормативів користування комунальними послугами;

– зміни підприємства-виробника комунальної послуги, на підставі списків, наданих ЖКП;

– проведення перерахунку розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі.

Після введення нових цін та тарифів ОСББ і житлово-комунальні підприємства зобов’язані протягом місяця надати управлінню праці та соціального захисту населення інформацію щодо обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги. В такому разі в межах терміну призначення субсидії по окремому виду житлово-комунальних послуг здійснюється перерахунок субсидії за цим видом послуг.

Без звернення громадян виконується перерахунок також у разі встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива (нового розміру обов’язкової частки платежу); при встановленні рішенням виконавчого органу міської ради дати початку (закінчення) опалювального періоду, що відрізняється від дати початку (закінчення) опалювального сезону, на який розраховується субсидія у разі користування послугою з централізованого опалення. У такому випадку перерахунок субсидії здійснюється на кількість опалювальних днів.

В яких випадках перерахунок призначених субсидій проводиться за особистим зверненням громадян?

У разі зміни складу сім’ї або переїзду в іншу адміністративно-територіальну одиницю громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця після місяця, в якому відбулися зміни, проінформувати про це управління праці та соціального захисту населення і надати нову заяву та декларацію.

При зміні обставин, які можуть вплинути на розмір або права призначення субсидії (зміни соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, купівлі товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень), особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні, також подає нову заяву та декларацію.

Після проведеного перерахунку призначених субсидій управлінням праці та соціального захисту населення вносяться відповідні зміни до особової справи отримувачів субсидії, а результати перерахунків надсилаються організаціям-надавачам послуг для коригування розміру субсидій.

Органи соціального захисту населення проводять перепризначення субсидій на новий період кожен рік у травні, розраховуючи розмір допомоги на літній період, а в жовтні – на опалювальний сезон. Тобто автоматичний перерахунок субсидій на основі доходів людей здійснюється два рази на рік – у травні та жовтні.

В залежності від індивідуального запиту субсідіанта перерахунок може здійснюватися в іншому місяці. Наприклад, якщо особа стала пенсіонером або перестала працювати і отримує один дохід – пенсію, то вона має право звернутися з заявою на перерахунок субсидії. При цьому будуть враховуватися її актуальні доходи.

У квітні здійснюється перерахунок субсидій не на основі доходів людей, а враховуючи те, що квітень – неповний опалювальний місяць.

Припинення субсидії

Надання раніше призначеної субсидії припиняється:

– якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує відповідну частку житлово-комунальних послуг, за винятком випадків, пов’язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами, – з місяця, в якому надійшло повідомлення про несплату;

– якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію і визначення її розміру, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума субсидії, – з місяця, в якому виявлено порушення;

– у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть одинокої особи), – з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;

– у разі набуття права власності на житло (житлове приміщення) іншою особою, яка не була в ньому зареєстрована на перше число місяця, з якого призначена субсидія, – з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;

– за заявою уповноваженого, на якого відкрито особовий рахунок, – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Якщо субсидію припинено, громадянин має право на її призначення на наступний період після подання документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання субсидії.

Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про набуття права власності на житло (житлове приміщення) іншою особою, яка не була в ньому зареєстрована, повертається ним за вимогою органу, що призначив субсидію, або шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії на підприємствах – виробниках (надавачів) житлово-комунальних послуг.

У разі коли громадянин добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму субсидії, питання про її стягнення органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку (відповідно до пункту 20 Порядку призначення субсидій).

При призначенні субсидії на наступний термін (з травня поточного року по квітень наступного року) враховуватиметься наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг, якщо загальна її сума перевищує двадцять неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340,00 грн.) За наявності такої заборгованості субсидія на наступний термін не призначається. Субсидія при наявності заборгованості може бути призначена, якщо заявник документально доведе про сплату заборгованості, укладення договору або скасування заборгованості. Документом, який підтверджує відсутність заборгованості з оплати комунальних послуг, може бути рішення суду, яке скасовує таку заборгованість.

Якщо вам потрібна правова інформація та консультація або якщо ваші права порушені, звертайтеся до Синельниківське бюро правової допомоги за адресою: м. Синельникове, вул. Богми, 4а, тел.: (095)502-83-30, (05663) 4-14-35.

Перший дніпровський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги працює за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, тел.(056) 742-82-32, (099) 232-77-89.

Детальну інформацію з питань отримання безоплатної правової допомоги можна отримати за номером цілодобової телефонної лінії – 0 800 213 103 або на веб-сайтах Міністерства юстиції та Координаційного центру з надання правової допомоги.