назад

Про порядок звернення до місцевого центру: суб’єкти права на БВПД та перелік необхідних документів

mukachevo n   Механізм організації надання БВПД місцевими центрами встановлено відповідними Методичними рекомендаціями, затвердженими наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 26 червня 2015 року.

      Нагадаємо, що суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу є особи, визначені пунктами 1, 2, 8-12 статті 14 Закону України «Про вторинну правову допомогу. Зокрема:

     1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно доЗакону «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, – на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

     2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї, – на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

     3) особи, на яких поширюється дія Закону «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»,– на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону, до моменту прийняття рішення про надання статусу біженця та у разі, якщо особа оскаржує рішення щодо статусу біженця;

    4) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, – на правові послуги, передбачені пунктами 1-3 частини другої статті 13 цього Закону, стосовно питань, пов’язаних з їх соціальним захистом;


    5) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді;


   6) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді;


    7) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, – на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, стосовно питань, пов’язаних з реабілітацією.

Місцеві центри із надання БВПД у Закарпатській області

       Особи, які мають право на БВПД, або їх законні представники можуть звертатися до місцевих центрів з 9.00 до 18.00 (окрім суботи і неділі).

 

     Ужгородський місцевий центр з надання БВПД. Адреса: м.Ужгород, вул.Загорська, 51. Юрисдикція: міста Ужгород та Чоп, Ужгородський, Перечинський і  Великоберезнянський райони.

 

      Мукачівський міський центр з надання БВПД. Адреса: м.Мукачево, вул.Горького, 25. Юрисдикція: міста Мукачево, Берегово, Іршава, Свалява, а також Мукачівський, Свалявський, Воловецький, Іршавський та Берегівський райони.

 

      Хустський міський центр з надання БВПД.  Адреса: м.Хуст, вул.Карпатської Січі, 53а. Юрисдикція: міста Хуст, Виноградів, Рахів, Тячів, а також Міжгірський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Виноградівський райони.

 

Документи, які необхідно подати

    Клієнт, який звернувся по допомогу, має скласти письмове звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. В разі потреби таку заяву допоможе скласти працівник місцевого центру.

    До звернення особа має додати перелік документів, необхідних для підтвердження належності клієнта до однієї із категорій.

    У разі звернення до місцевого центру осіб, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, або їх законних представників, до звернення додаються:

   а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

   б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

  в) довідка про отримання (неотримання) соціальної допомоги за встановленою формою; зазначена довідка видається органами соціального захисту населення та підтверджує, що особа перебуває (не перебуває) на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення, а також те, що така особа отримує чи не отримує соціальну допомогу, як малозабезпечена особа та розмір такої допомоги.      Наявність такої довідки підтверджує, що особа, яка звернулася за правовою допомогою, є суб’єктом права на неї. 

   У разі відсутності зазначеної довідки такими особами подаються:

   а) довідка про склад сім’ї;

   б) довідка про доходи кожного члена сім’ї за останні 6 місяців;

   в) довідка про перебування на обліку в центрі зайнятості та проведені виплати – у разі звернення до місцевого центру осіб, зареєстрованих у встановленому порядку, як безробітні;

   в) довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку), видана відповідним центром обслуговування платників Державної фіскальної служби – у разі звернення до місцевого центру фізичних осіб – підприємців, самозайнятих осіб.

   Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб або їх законних представників, до звернення додаються:

  а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

  б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, мають відмітку у паспорті про відмову від нього);

  в) пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності;

  г) довідка про розмір пенсії або довідка про розмір соціальної допомоги, що призначається замість пенсії;

    Законні представники дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї, до звернення додають:

  а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника;

  б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, мають відмітку у паспорті про відмову від нього);

  в) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

  в) ідентифікаційний код дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, безпритульної дитини, дитини, яка може стати або стала жертвою насильства в сім’ї (крім фізичних осіб, крім фізичних осіб, мають відмітку у паспорті про відмову від нього) (за наявності);

  г) рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської чи районної у місті ради за місцем походження такої дитини за поданням служби у справах дітей – у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

  д) заява або повідомлення про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення, складені в довільній формі – у разі звернення до місцевого центру законних представників дітей, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї;

  е) спеціальна картка обліку факту вчинення насильства в сім’ї (за наявності);

    Особи, на яких поширюється дія Закону «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», до звернення додають такі документи:

  а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі наявності);

  б) довідка про звернення за захистом в Україні;

  в) рішення про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (у разі наявності);

    Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до звернення додають:

  а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

  б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

  в) посвідчення встановленого зразка;

    Особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, до звернення додають:

  а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

  б) ідентифікаційний код (крім фізичних, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

  в) посвідчення встановленого зразка Героя Соціалістичної Праці, Героя України, орденська книжка повного кавалера ордена Трудової Слави або інші документи, що підтверджують присвоєння відповідного звання;

    Особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, до звернення додають:

  а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

  б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

  в) посвідчення жертви нацистських переслідувань встановленого зразка;

   Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, до звернення додаються:

  a) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

  б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

  в) ухвала суду про відкриття провадження у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною.

    Опікуни або піклувальники осіб, щодо яких суд розглядає справу про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, до звернення додають:

  а) паспорт або інший документ, що посвідчує особи опікунів або піклувальників;

  б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

  в) паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

  г) ідентифікаційний код суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

  д) посвідчення про призначення опікуном (піклувальником);

  е) рішення суду про визнання особи недієздатною або про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;

  є) копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (у разі наявності);

     Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, або їх законних представників до звернення додають:

  а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

  б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

  в) паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, у разі, якщо звертається законний представник суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу;

  г) ідентифікаційний код законного представника (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

  д) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) – у разі наявності;

  е) копія ухвали суду про відкриття провадження у справі про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

    Особи, реабілітовані відповідно до законодавства, до звернення додають:

  а) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

  б) ідентифікаційний код (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про його відмову);

  в) посвідчення про право на пільги реабілітованих.

    Місцеві центри протягом 10 днів з дня отримання звернення та всіх необхідних документів мають опрацювати документи. Вони або приймають рішення про залучення адвоката за рахунок держави, який буде вести адміністративну чи цивільну справу людини у суді. Або мають обґрунтувати відмову у наданні безоплатної вторинної правової допомоги.

   Якщо справу клієнта можна вирішити не звертаючись до суду, людину направлять до організації, яка зможе надати їй необхідну правову консультацію. Для цього на місцях налагоджують співпрацю із відповідними установами та організаціями.