назад

З 1 травня субсидії нараховуватимуть по-новому

SUbsidyya po novomu    Постановою КМУ від 27 квітня 2018 р. № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022» передбачено нововведення щодо порядку призначення субсидій.

    Зокрема, з 1 травня 2018 р. призначення житлової субсидії здійснюється лише після подання нових заяви і декларації, якщо у складі домогосподарства є:
особи, які відповідають вимогам, визначеним в абзацах другому — четвертому підпункту 3 п. 6 Положення про порядок призначення житлових субсидій;
   внутрішньо переміщені особи;
   особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;
   особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);
особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.
  Цією постановою скасовано постанову КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1022 “Про затвердження Порядку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню”, яка регулювала граничний розмір витрат на управління багатоквартирним будинком, у межах якого надаються житлові субсидії.
   Відповідні положення включено до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 “Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”. При цьому змінено формулу розрахунку: відтепер граничний розмір “прив’язаний” до розміру прожиткового мінімуму, а не до розміру мінімальної заробітної плати. Обчислений за новою формулою граничний розмір (мовою постанови – “соціальний норматив витрат на управління багатоквартирним будинком”) нині складає 5,22 грн. з 1 м.кв. на місяць (проти 7,62 грн. за постановою №1022). Отже, питання розміру відшкодування пільг на оплату витрат з управління багатоквартирним будинком є врегульованим: і для пільг і для житлових субсидій застосовується вищезгаданий соціальний норматив 5,22 грн.
   Новий соціальний норматив застосовується в однаковому розмірі і якщо управління будинком здійснює ОСББ, і якщо управління здійснює управитель (раніше постанова №1022 передбачала для управителів більший граничний розмір витрат). В цьому питанні до співвласників усіх багатоквартирних будинків тепер застосовується єдиний підхід.
   Мета нової програми житлових субсидій
   Міністерство соціальної політики ініціювало більш справедливий підхід до призначення субсидій. В результаті застосування нових правил призначення субсидій жоден з тих, хто потребує допомоги не постраждає. Зміни направлені на те, щоб всі, хто справді потребує субсидії – її отримали.
   Нові правила призначення житлових субсидій не торкаються малозабезпечених людей, пенсіонерів чи офіційно зареєстрованих безробітних. Натомість, скоротиться кількість тих, хто звертається за субсидіями, маючи насправді доходи достатні для того, щоб самостійно сплачувати за комунальні послуги.
  Субсидії призначатимуть двічі на рік – у травні і жовтні
    на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня
    на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня
   Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.
   Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу.
  Як і раніше, для більшості субсидіантів субсидії перепризначатимуть автоматично, з урахуванням доходів за попередні два квартали. Далі діятиме можливість призначення субсидій через рішення комісій у тих випадках, коли домогосподарство формально не підпадає під відповідні критерії, але реально потребує державної допомоги. Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
  Житлову субсидію за рішенням комісії не може бути призначено у разі, коли у особи відсутні доходи або доходи менші від МНД, і така особа перебувала за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.
   За рішенням комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору найму (оренди) житла (далі — орендарі), індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги, без укладеного договору найму (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами.
  Заява про призначення субсидії є приводом для обстеження матеріально-побутових умов, а сам акт про обстеження – підставою для призначення субсидії.
  Хто повинен звернутися до органів соцзахисту за переоформленням субсидії:
   Орендарі житла
   Внутрішньо переміщені особи
   Сім’ї, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб
   сім’ї, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати
   сім’ї, в який відбулися зміни у складі сім’ї упродовж останнього року
   сім’ї, які станом на травень 2018 року матимуть понад двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не погасять її до червня 2018-го.
   Зміни у порядку надання субсидій?
  Встановлено, що у складі домогосподарства при визначенні права на субсидію, та обчисленні доходів при розрахунку субсидії враховуються також члени сім’ї особи із складу домогосподарства (д/г). Тобто, якщо чоловік/дружина особи із складу домогосподарства зареєстровані за іншою адресою, їхнє майно (транспортні засоби) та доходи також враховуються при призначенні субсидії. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.
   Кому не призначається субсидія:
   якщо загальна площа квартири перевищує 120 кв.м, а житлового будинку – 200 кв.м.;
   якщо будь-хто із складу д/г або член сім’ї особи із складу д/г має у своєму володінні транспортний засіб, з дати випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопедів);
   у складі д/г або у складі сім’ї члена д/г є особи, що досягли 18-річного віку, і у них відсутні доходи, або середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, або вони не сплатили ЄСВ у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців періоду за який враховуються доходи;
   будь-хто із складу д/г або член сім’ї особи із складу д/г протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив купівлю або оплатив послуги на суму, яка перевищує 50 тис. гривень;
   органом соціального захисту отримано інформацію про наявність простроченої понад два місяці заборгованості з оплати ЖКП, витрат на УББ, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів (НМД) громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (340 грн);
   органом соціального захисту отримано інформацію про наявність у д/г, що одержувало житлову субсидію у попередньому сезоні, простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов’язкової частки платежу загальна сума якої перевищує 20 НМД громадян на день призначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон (340 грн).
  Житлові субсидії непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, можуть призначатися за рішеннями комісії на норму, яка перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла. Комісія має право призначити житлову субсидію на загальну площу житла з урахуванням понаднормової площі, яка не може перевищувати більш як на 30 відсотків соціальну норму житла, розраховану для домогосподарства.
   Хто належить до непрацездатних непрацюючих осіб, а саме:
   особи, які не досягли повноліття;
   громадяни, які отримують пенсію за віком або по інвалідності;
  громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю;
   громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
  Для розрахунку житлової субсидії враховуються доходи:
   членів домогосподарства та членів сім’ї осіб із складу домогосподарства, які досягли 14-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються такі доходи.
   для пенсіонерів враховується розмір пенсії за останній місяць періоду врахування доходів.
   для осіб, у яких відсутні доходи, або доходи менші від мінімальної заробітної плати у разі призначення субсидії рішенням комісії запроваджено диференціацію залежно від статусу і доходи враховуються у розмірі від половини прожиткового мінімуму (для військовослужбовців строкової служби) до трьох прожиткових мінімумів.
   для фізичних осіб — підприємців, платників єдиного податку 1-3 групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід у розмірі 1-3 мінімальних заробітних плат відповідно.
  Під час призначення житлової субсидії враховуються і доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.
  Постановою також внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 зменшено нормативи користування послугами для потреб опалення:
   у разі використання природного газу з 5,0 до 4,5 куб. метра природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період,
   у разі використання електричної енергії з 51 до 30 кВт·г на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;
   переглянуто коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення.
  Приклади розрахунку доходів сім’ї для призначення субсидії
  1. Субсидію не призначатимуть, якщо у власності сім’ї є автомобіль, якому менше 5 років, крім мопеда та авто, наданого органом соціального захисту населення. До останнього часу така покупка не була критерієм для призначення чи скасування субсидії. Тепер треба внести це в декларацію і подати до органів соціального захисту нову заяву.
  2. Доходи від оренди майна, зокрема, від здачі в оренду квартири, необхідно буде вказувати у деклараціях про доходи — у графі «інші доходи».
  3. Субсидія не діятиме, якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку – 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Власники такої житлової площі будуть оплачувати послуги у повному обсязі.
  4. Особам працездатного віку, які претендують на субсидію, але не реєструються як безробітні, оскільки працюють без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматично рахуватимуть дохід три прожиткові мінімуми – 5286 гривень. Тим, хто є дійсно безробітним, необхідно буде стати на облік до центру зайнятості.
  Увага! У наступному опалювальному сезоні субсидії будуть видаватись живими грошима, а це означає, що їх отримувачі можуть залишати собі зекономлені в результаті ощадливого споживання кошти. Таким чином монетизація стане додатковим стимулом для енергоефективності.
  Під монетизацію підпадають зекономлені домогосподарствами 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу. У грошовому еквіваленті це майже 700 гривень. Субсидіантам необхідно до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соцзахисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність.
  Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або звернувшись до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.
  Обрати спосіб отримання коштів необхідно самостійно.
  Увага! Відтепер об’єднані територіальні громади мають право приймати від громадян документи для оформлення субсидії для передачі їх органам соцзахисту населення, що спрощує процедуру отримання субсидій.
  Увага! Уряд також проведе преміювання домогосподарств за економію ресурсів за підсумками опалювального сезону, що завершився.
  Увага! Переселенці зможуть оформити субсидію без договору оренди житла на підставі заяви та декларації, з вказанням складу домогосподарства.

   Шановні краяни, за безоплатними юридичних консультаціями та роз’ясненнями з будь-яких питань, захисту порушених прав звертайтеся до фахівців центрів правової допомоги на Закарпатті за адресами:
   За правовою безоплатною допомогою звертайтесь до фахівців найближчих центрів та бюро правової допомоги на Закарпатті за адресами:

   Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області
м. Ужгород, вул. Загорська, 51, моб. тел.: 050-381-06-64, 066-512-41-75 067-313-66-72, тел./факс: (0312)-64-32-50, ел.адреса: [email protected]
  Мукачівський місцевий центр з надання БВПД, м. Мукачево, вул. Пушкіна, 30, моб.тел.: 095-831-15-74, ел. пошта: [email protected]
   відділи:
 Берегівське бюро правової допомоги, м. Берегово, вул. Кошута, 1, тел.: 03141-4-20-01, e-mail: [email protected],
  Свалявське бюро правової допомоги, м. Свалява, вул. Визволення, 1, тел.: 03133-2-42-29, e-mail: [email protected],
   Іршавське бюро правової допомоги, м. Іршава, пл. Народна,1, тел.: 03144-2-32-80, e-mail: [email protected],
 Воловецьке бюро правової допомоги, смт. Воловець, вул. Пушкіна, 6, тел.: 03136-2-20-60, e-mail: [email protected]
  Ужгородський місцевий центр з надання БВПД, м. Ужгород, вул. Загорська, 51, тел.: (0312) 64-15-03, ел. пошта: [email protected]
   відділи:
  Чопське бюро правової допомоги, м. Чоп, вул. Залізнична, 1, тел.: 0312-71-10-59, e-mail: [email protected],
  Перечинське бюро правової допомоги, м. Перечин, пл. Народна, 16, каб. 112, тел.: 03145-2-34-57, e-mail: [email protected]
  Великоберезнянське бюро правової допомоги, смт. В.Березний, вул.Шевченка, 27, тел.: 03135-2-37-07, e-mail: [email protected]

Хустський місцевий центр з надання БВПД, м. Хуст, вул. І.Франка, 6, тел.: (03142) 5-18-01, ел. пошта: [email protected]
відділи:
Рахівське бюро правової допомоги, м. Рахів, вул. Миру, 1, каб. 15, тел.: 0313-25-51-31, e-mail: [email protected],
Великобичківське бюро правової допомоги, смт. В. Бичків, вул. Грушевського, 108, тел.: 0313-23-27-10, e-mail: [email protected],
Тячівське бюро правової допомоги, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, тел.: 0313-43-24-03, e-mail: [email protected],
Виноградівське бюро правової допомоги, м. Виноградів, вул.Миру, 3, тел.: 0314-32-64-66, e-mail: [email protected],
Міжгірське бюро правової допомоги, смт. Міжгір’я, вул. Шевченка, 97, тел.: 0313-62-30-60, e-mail: [email protected],
Дубівське бюро правової допомоги, смт. Дубове, вул. Гагаріна 1. тел.: 0313-47-20-32, e-mail: [email protected]
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103
(цілодобово та безкоштовно з мобільних і стаціонарних телефонів у межах України)

#бпд