назад

Зворотна вимога страховика до винної у дорожньо-транспортній пригоді особи

04 4Застрахувавши свій автомобіль, власники в більшості випадків впевнені, що повністю позбавили себе від проблем в разі дорожньо-транспортної пригоди. І мають неабияке здивування, коли страхові компанії звертаються в порядку регресу з вимогою відшкодувати витрати пов’язані з страховим випадком.
Коли виникає право страхової компанії на регрес та чим відрізняється суброгація від регресу, консультує начальник Корюківського бюро правової допомоги Євгенія Левченко.

Регрес — це право зворотної вимоги страховика до особи, яка є винною у спричиненні шкоди.

Відповідно до п.п.33.1.4 п.33.1 ст.33 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у разі настання дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати), водій транспортного засобу, причетний до такої пригоди, зобов’язаний невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, письмово надати страховику, з яким укладено договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, – МТСБУ), повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка, а також відомості про місцезнаходження свого транспортного засобу та пошкодженого майна, контактний телефон та свою адресу. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов’язок, він має підтвердити це документально.

Згідно з п.п.38.1.1.«ґ» п.38.01. ст.38 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» страховик після виплати страхового відшкодування має право подати регресний позов до страхувальника або водія забезпеченого транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду якщо він не повідомив страховика у строки і за умов, визначених у підпункті 33.1.2 пункту 33.1 статті 33 цього Закону.

ВАЖЛИВО: Страховик може реалізувати право регресу виключно після виплати ним страхового відшкодування потерпілій у ДТП особі й тільки в межах цього відшкодування. Страхова компанія має право стягнути з особи суму виплаченого страхового відшкодування у разі, якщо цю особу було визнано винною у встановленому законом порядку — судом (ст. 993, 1191 Цивільного кодексу України).

Повний перелік підстав для подання регресу страховою компанією до винуватця ДТП передбачені в статті 38 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».
Аналіз судової практики передбачає дві можливості відшкодування шкоди:
– за рахунок безпосереднього заподіювача шкоди;
– за рахунок страховика шляхом отримання страхового відшкодування.

ВАЖЛИВО: Право вибору належить самому потерпілому.
Суброгація – перехід права вимоги від страхувальника (вигодонабувача) до страховика . При суброгації нового зобов’язання із відшкодування збитків не виникає — відбувається заміна кредитора: потерпілий (а ним є страхувальник або вигодонабувач) передає страховику своє право вимоги до особи, відповідальної за спричинення шкоди. Внаслідок цього страховик виступає замість потерпілого.

І регрес, і суброгація виникають на підставі закону. Наприклад, право регресної вимоги встановлено для страховика за договорами обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів до особи, яка заподіяла шкоду, у разі, коли ця шкода заподіяна життю та здоров’ю умисно, а також внаслідок вчинення ДТП у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння тощо. Суброгація також виникає на підставі закону — ст. 993 ЦК та ст. 27 Закону України «Про страхування».

Проте Верховний суд України вказує, що між зазначеними поняттями існують відмінності:
• за суброгації відбувається лише зміна осіб у вже наявному зобов’язанні (зміна активного суб’єкта) зі збереженням самого зобов’язання. Це означає, що одна особа набуває прав і обов’язків іншої особи у конкретних правовідносинах. У процесуальному відношенні страхувальник передає свої права страховику на підставі договору і сприяє реалізації останнім прийнятих суброгаційних прав.
• при регресі одне зобов’язання замінює собою інше, але переходу прав від одного кредитора до іншого не відбувається.
Ці інститути мають різний режим правового регулювання. Так, регрес регулюється загальними нормами цивільного права, а для суброгації відповідно до ст. 993 ЦК встановлений особливий правовий режим.

Регрес у страхуванні виникає стосовно вузького кола осіб, тоді як суброгація застосовуються щодо будь-якої особи, відповідальної за настання страхового випадку.

ВАЖЛИВО : При суброгації перебіг строку позовної давності починається з моменту виникнення страхового випадку.
При регресі — з моменту, коли страховик виплатив страхове відшкодування, тобто зазнав збитків.