назад

Додаткові відпустки у період воєнного стану

До Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся клієнтка Ганна у зв’язку з тим, що на підприємстві, де вона працює, їй відмовляються надати додаткову  відпустку, передбачену колективним договором, аргументуючи це тим, що під час воєнного стану додаткові відпустки не надаються.

Клієнтці було надано наступне роз’яснення.

Права на відпустки гарантуються:

  • Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР;
  • Кодексом законів про працю України.

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ (далі — Закон № 2136):

  • у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури. (ч.2 ст12).

Дана норма застосовується до працівників залучених до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Також важливо знати, що протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку.

Відповідно до Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР:

1) Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;

Конкретна тривалість зазначеної відпустки, встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

2) Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:

–  окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, – тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;

– працівникам з ненормованим робочим днем – тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

А конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Таким чином, під час воєнного стану працівник має право, окрім основної щорічної відпустки, оформити додаткову відпустку. Обмежень у зв’язку з воєнним станом законом не встановлено.

Заступник директора Запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ольга Яковлєва