назад

Не вступив в спадщину вчасно – втратив майно. Але є поважні причини пропуску строків

До Барського бюро правової допомоги Вінницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся пан Григорій з питанням визначення додаткового строку для прийняття спадщини.

Чоловік розповів, що його мати померла на окупованій території Автономної Республіки Крим. На Вінниччині у неї залишилася земельна ділянка. Пан Григорій вчасно не зміг звернутись до нотаріальної контори та вступити у спадщину через те, що у нього не було документів, які підтверджують смерть матері.

Юрист Барського бюро правової допомоги Сергій Орищук склав позовну заяву про визначення додаткового строку для прийняття спадщини. Суд прийняв рішення про надання додаткового строку для вступу у спадщину – 3 місяці, оскільки визнав поважною причиною пропуску встановленого законодавством строку, у зв’язку з неможливістю отримання документів, які підтверджують смерть матері на окупованій території Автономної Республіки Крим.

Розповідає юрист Барського бюро правової допомоги Сергій Орищук.

Які причини є поважними

Для встановлення додаткових строків для прийняття спадщини суд досліджує поважність причини їх пропуску.

Поважними причинами пропуску строку для прийняття спадщини вважаються причини, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій для прийняття спадщини, а саме:

  • тривала хвороба спадкоємця;
  • перебування спадкоємця тривалий час за межами України (факт проживання за межами України сам по собі не свідчить про наявність об’єктивних, непереробних перешкод для звернення із заявою про прийняття спадщини, оскільки це не позбавляє можливості подати заяву про прийняття спадщини поштою. Крім того, вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – на дипломатичні представництва України. Мають бути відповідні докази, які підтвердять поважну причину неможливості з’явитись до цих установ (постанова Верховного Суду від 12.04.2021 у справі № 589/1863/13-ц);
  • відбування покарання в місцях позбавлення волі;
  • необізнаність спадкоємця про наявність заповіту (постанова Верховного Суду від 26.06.2019 у справі № 565/1145/17);
  • велика відстань між місцем постійного проживання спадкоємців і місцем знаходження спадкового майна;
  • складні умови праці, які, зокрема, пов’язані з тривалими відрядженнями, в тому числі закордонними;
  • перебування спадкоємця на строковій службі у складі Збройних Сил України (постанова Верховного Суду від 26.06.2019 у справі № 565/1145/17) тощо.

При цьому суд бере до уваги саме письмові докази – довідки медичних установ про стан здоров’я та проходження курсу лікування, про перебування особи у відрядженні чи за межами України, інші документи, що містять відомості про обставини, які перешкоджали зверненню спадкоємця до нотаріальної контори у встановлені строки.

Належними відповідачами у спорах про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини є спадкоємці, які прийняли спадщину, а у випадку відсутності таких – територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини (відповідні сільські, селищні, міські ради).

Якщо пропустити додаткові строки

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 № 7 «Про судову практику у справах про спадкування» повторне визначення судом додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини одним і тим же спадкоємцем законодавством не передбачено. Якщо раніше рішенням суду спадкоємцю було встановлено додатковий строк для прийняття спадщини і він у зазначений строк не вчинив дій щодо прийняття спадщини, то в майбутньому цей спадкоємець не може звертатись до суду з аналогічним позовом про визначення йому додаткового строку для прийняття спадщини.

Куди звертатися

Відповідно до листів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 10.07.2012 № 6-47/0/9-12 щодо деяких спірних питань застосування норм цивільного процесуального права та від 16.05.2013 № 24-753/0/4-13 «Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування» на позови спадкоємця про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини поширюються правила виключної підсудності і вони пред’являються за місцем знаходження майна або основної його частини, якщо такі позови виникають із приводу нерухомого майна.