назад

Переведення до іншої військової частини (на іншу посаду)

Є дві дієві підстави переведення військовослужбовця:

  • За станом здоров‘я (працює в 90% випадків)
  • За сімейними обставинами (50 на 50)

За станом здоров’ячасто Довідка ВЛК «обмежено придатний» не отримує свого подальшого виконання, що є не зовсім правильним.

Абзац другий підпункту “г” пункту 20.3 глави 20 розділу ІІ Наказу МОУ №402 14.08.2008 зазначає: «Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, – непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах»

Звідси слідує, що обмежено придатний військовослужбовець придатний лише до 3х видів служби:

  • підрозділи забезпечення
  • військкомати
  • штабна робота

П.90 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, вказує:

«Необхідність і терміновість переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарською комісією за станом здоров’я обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають, на інші посади, на яких вони можуть виконувати обов’язки військової служби з урахуванням стану здоров’я, підготовки і досвіду служби, визначаються командирами (начальниками), які мають право призначати військовослужбовців на відповідні посади».

Тобто необхідно ініціювати питання відповідності займаній посаді та привести переконливі аргументи, підкресливши прямий вплив захворювання на реальну можливість виконувати ті чи інші військові обов‘язки.

Отже, алгоритм переведення за станом здоров’я виглядає так:

  • обмежена придатність
  • Ініціювання питання щодо відповідності займаній посаді (рапорт + підтверджуючі документи).

*за можливості здобути відношення «запрошення» з іншої в/ч.

Якщо Не спрацювало, то  оскаржуємо відмову/ігнор до вищестоящого керівництва або в судовому порядку. За наявності переконливих аргументів !

За сімейними обставинами 

На жаль, дане питання хоч і визначене п.82 Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ «на особисте прохання військовослужбовця», детально воно неврегульовано. Тобто, потрібно переконати командування в крайній необхідності такого переведення.

Проте на відміну від порядку звільнення за сімейними обставинами, поріг доказування необхідності переведення за такими обставинами, є дещо нижчим.

Достатньо перерахувати та деталізувати обставини за яких військовослужбовець бажає змінити місце служби. При цьому підлягають доведенню обставини того, що інші родичі (батьки чоловіка/дружини) не можуть надати таку допомогу особі, яка потребує турботи.

Якщо командування категорично відмовляє в такому переведенні, то компромісним рішенням є отримання відпустки за сімейними обставинами до 10 діб в порядку п.186 Положення.

 

Підготувала головний юрист відділу БПД – Віра  Рега