назад

Права малолітньої особи було захищено завдяки роботі Чорноморського бюро правової допомоги

08 листопада 2016 року громадянка Т., з метою захисту прав та законних інтересів малолітньої особи, звернулася до Чорноморського бюро правової допомоги. Під час прийому клієнтка повідомила, що терміново потребує кваліфікованої правової допомоги у вирішенні питання щодо встановлення опіки над її малолітнім племінником, оскільки дитина на підставі рішення Служби у справах дітей була передана їй на виховання та утримання тимчасово, й строк такого тимчасового перебування незабаром спливав.

Начальник Чорноморського бюро правової допомоги Ганна Стемковська надала гр. Т. правову допомогу на умовах Probono, так як часу на збирання довідок для підтвердження категорії малозабезпеченої особи не було. Керівник бюро склала позовну заяву про позбавлення батьківських прав, встановлення опіки над малолітньою особою та стягнення аліментів.

Ухилення батьків від виконання своїх обов’язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти. Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов’язками.

Ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 14.11.2016 р. по цивільній справі № 501/2577/16-ц відкрито провадження за позовом громадянки Т. та призначено судове засідання на 09.01.2017 року.

Ч.1 ст.55 Цивільного кодексу України передбачає, опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

В п.16 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. N 3 “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» зазначається, що особи можуть бути позбавлені батьківських прав лише щодо дитини, яка не досягла вісімнадцяти років, і тільки з підстав, передбачених ст. 164 СК України.

Враховуючи те, що законодавством України на батьків, які позбавленні батьківських прав, покладено обов’язок щодо утримання дитини, відносно якої вони позбавленні батьківських прав, то суд задовільнив позов в частині стягнення аліментів.

Ч.3 ст.60 ЦК України передбачає, суд встановлює опіку над малолітньою особою, якщо при розгляді справи буде встановлено, що вона позбавлена батьківського піклування, і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування. Згідно ч.4 ст. 63 ЦК України опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особисто виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.

Враховуючи, що громадянка Т. приходиться дитині рідною тіткою, з якою вона проживає, то суд призначив її опікуном дитини.

Таким чином, завдяки професійним діям співробітників Чорноморського бюро правової допомоги громадянці Т. вдалося досягти бажаного результату. Так, 16.01.2017 р. Іллічівським міським судом Одеської області винесено рішення, яким позов громадянки Т. задоволено в повному обсязі. Громадянка Т. висловлює щиру вдячність працівникам Чорноморського бюро та всій системі безоплатної правової допомоги: