назад
03.06.24

Стягнення аліментів на утримання дитини до 23 років

Батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.

Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання

Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Проте право на утримання припиняється у разі припинення навчання.

Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

При визначенні розміру аліментів суд враховує:

  • стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
  • стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
  • наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
  • наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
  • доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
  • інші обставини, що мають істотне значення.

Розмір аліментів має бути необхідним і достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Способи стягнення аліментів

В добровільному порядку

За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі.

Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві.

Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушувати права дитини, які встановлені цим Кодексом.

Договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

В судовому порядку

Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має:

  • той з батьків, з ким проживає дитина;
  • самі дочка, син, які продовжують навчання.

Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів.

Судовий збір

Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі  у справах про стягнення аліментів.

Маєте правничі питання?

Зверніться до юристів системи БПД: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/