назад

На час воєнного стану посилені гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття. Законом України від 21 квітня 2022 року № 2220-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» врегульовано питання щодо призначення і виплати допомоги по безробіттю в умовах воєнного стану.

Коли надається статус безробітного

Статус безробітного надається особі з першого дня реєстрації у центрі зайнятості за її особистою заявою. Облік осіб, які шукають роботу, провадяться центром зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання та перебування особи.

Коли призначається допомога по безробіттю

Відповідно до пункту 33 Розділу VIII Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» під час дії воєнного стану допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного.

Як оформити допомогу по безробіттю

Для отримання допомоги по безробіттю особі необхідно звернутися до найближчого центру зайнятості та отримати статус безробітного. Заяву на призначення статусу безробітного можна подати до обраного міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості:

 • особисто, під час безпосереднього відвідування;
 • в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія), у тому числі мобільного додатку Порталу Дія;
 • за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 334 «Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану» подати заяву в електронній формі за допомогою мобільного додатка Порталу Дія може особа, яка після введення воєнного стану працювала на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 204 «Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка».

Важливо! Безробітний зобов’язаний протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану, подати до центру зайнятості у якому була здійснена реєстрація через Портал Дія оригінали документів:

 1. трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості). Особа, яка втратила трудову книжку, пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи;
 2. документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката);
 3. військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби;
 4. внутрішньо переміщеними особами у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення подається: заява про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), або відповідне рішення суду – у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку; розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення (за можливості).

Відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України «Про забезпечення праві свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщена особа, яка не мала можливості припинити трудовий договір (інший вид зайнятості) відповідно до пункту 1 статті 36, статей 3839 Кодексу законів про працю України у зв’язку з неможливістю продовження роботи за таким трудовим договором (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору. Датою припинення трудового договору є день, наступний за днем подання такої заяви.

Центр зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи у день припинення трудового договору повідомляє про це:

 • роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними);
 • територіальний орган Пенсійного фонду України;
 • територіальний орган Державної податкової служби.

Якщо немає документів про страховий стаж

Призначення допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним особам, а також особам, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), здійснюється на підставі відомостей, наявних у:

 • Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 • Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • інформаційній системі Державної міграційної служби України та Міністерства внутрішніх справ України;
 • Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
 • податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 року або річній звітності за 2021 рік.

До отримання таких відомостей допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів. Після надходження необхідних відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядаються відповідно до законодавства.

Також варто зазначити, що особи які перебували на обліку в адміністративно-територіальних одиницях, де регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, виплата допомоги по безробіттю здійснюється акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (далі – АТ «Ощадбанк») шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER».

Якщо протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів АТ «Ощадбанк» одержувачам допомоги по безробіттю одержувач не звернувся за отриманням грошового переказу, відповідні кошти повертаються до АТ «Ощадбанк» для їх повернення на рахунок Державного центру зайнятості не пізніше трьох робочих днів після закінчення такого періоду разом з реєстрами осіб, яким не здійснено виплату грошового переказу.

Скільки тривають виплати

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом 2 років. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів, для осіб, які шукають роботу вперше, та інших незастрахованих осіб – 180 календарних днів.

Розмір цієї допомоги визначається у відсотках до їхньої середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу:

 • до двох років – 50%;
 • від двох до шести років – 55%;
 • від шести до десяти – 60%;
 • понад десять років – 70%.

Який розмір виплат

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

 • перші 90 календарних днів – 100%,
 • упродовж наступних 90 календарних днів – 80%;
 • у подальшому – 70%.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму. Водночас, максимальний розмір допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану не може перевищувати 150 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року (у 2022 році – 9750 гривень).

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю на період дії карантину та протягом 30 календарних днів після його закінчення, становить 1000 гривень.

Під час дії воєнного стану для безробітних, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без його особистого відвідування, за умови підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів.

Важливо! У разі перебування безробітного за кордоном понад 30 календарних днів, виплата допомоги по безробіттю припиняється.