назад

Як держава захищає трудові права внутрішньо переміщених осіб

З початком повномасштабного вторгнення рф на територію Україні сотні тисяч наших громадян змушені були залишати свої домівки та тікати від війни до відносно безпечних регіонів. Ці люди полишили не лише свої оселі але й роботу. Звісно, в цей нелегкий час держава намагається фінансово підтримати внутрішньо переміщених громадян, проте цього розміру коштів очевидно замало аби забезпечити належний рівень життя. Особливо для людей, які втратили свої домівки і починають «все з нуля». Відтак вимушено переміщені особи активно шукають способи заробітку. Хтось влаштовується на роботу, хтось думає над тим, як будувати свій бізнес. Тож сьогодні хочемо розповісти про трудові права внутрішньо переміщених осіб, як найманих працівників так і підприємців.

1. Які права ВПО як найманих працівників (що з роботою та зарплатою за колишнім місцем проживання):

Під час дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», діють обмеження та особливості організації трудових відносин, встановлені Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Цей Закон діє протягом воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», та втрачає чинність з дня припинення або скасування воєнного стану, крім частини третьої статті 13 цього Закону, яка втрачає чинність з моменту завершення виплати державою, що здійснює військову агресію проти України, відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам.

Питання оплати праці під час воєнного стану регулюється положеннями статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Відповідно до вказаної норми Закону заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором.

Роботодавець повинен дотримуватися вимог законодавства щодо оплати праці та вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

У випадку порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, роботодавець повинен довести, що це порушення сталося саме внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Якщо вищезгадані обставини не доведено – роботодавець несе відповідальність згідно з законодавством.

Звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили (форс-мажор) не звільняє від виконання самого зобов’язання.

Таким чином, після усунення вищезгаданих обставин, особа зобов’язана виконати всі свої зобов’язання перед іншою стороною.

Звертаємо увагу, що Торгово-промислова палата України (ТПП) повідомила про засвідчення факту настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року.

Так, згідно з листа ТПП від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 Торгово-промислова палата України (далі – ТПП України) на підставі статей 14 та 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» вiд 02.12.1997 № 671/97-BP, Статуту ТПП України, цим засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Враховуючи це, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської дiяльностi та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Крім того, на підприємстві, установі, організації, де працює внутрішньо переміщена особа може бути введений простій. Для введення простою згода працівників не вимагається. Простій на підприємстві — це офіційне призупинення роботи підприємством, яке може бути спричинене, зокрема, воєнним станом. Простій можна оформити як по всьому підприємству, так і по окремих підрозділах, а також по окремих працівниках. Також простій можна оформляти й на сумісників. Проте, не можна оформляти простій щодо керівника (його заступників) і головного бухгалтера, оскільки без указаних посадових осіб робота підприємства просто неможлива, так як не будуть ухвалюватися потрібні рішення.

Простій на підприємстві має такі наслідки для працівника:

 • працівники продовжують залишатися в трудових відносинах з підприємством ;
 • працівникам зменшується оплата праці до розміру 2/3 окладу. Однак при цьому мають зберігатися ті виплати, які є обов’язковими та мають пряму прив’язку до окладу, наприклад доплати за ступінь, стаж, звання тощо, якщо вони є;
 • не здійснюється доплата до розміру мінімальної зарплати.

Окрім введення простою на підприємстві роботодавець може вдатися до призупинення дії трудового договору.

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором.

Дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.

У зв’язку з призупиненням дії трудового договору працівник звільняється від обов’язку виконувати роботу, визначену трудовим договором, а роботодавець звільняється від обов’язку забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи,

Головною умовою для призупинення дії трудового договору є абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи.

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин, а також виконання інших обов’язків, передбачених трудовим договором.

Про призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб.

Ініціатором призупинення трудового договору можуть бути як роботодавець, так і працівник.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового у повному обсязі буде покладено на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Таким чином:

Роботодавець не звільняється від обов’язку виплати заробітної плати, проте:

 • звільняється від відповідальності за порушення строків її виплати, але лише за умови, що таке порушення сталось саме внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили. В інших випадках керівник несе повну відповідальність за таке порушення.
 • може зупинити дію Колективного договору за власним рішенням, що також робить неможливим отримання виплат за колективним договором.

2. Якщо людина має статус ВПО, а робота лишилася в рідному місті, чи дозволяє цей статус стати на біржу праці та отримувати виплати:

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» встановлено спрощену процедуру реєстрації як безробітних, умови призначення, терміни та розмір виплати допомоги по безробіттю.

Реєстрація відбувається за місцем перебування громадянина в будь-якому центрі зайнятості України.

ВПО, яка звільнилася з роботи (припинила інший вид зайнятості), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення іншого виду зайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструється як безробітна та отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття відповідно до законодавства.

Це означає, що ВПО, яка звільнилась, але не має документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової діяльності та страхового стажу, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури.

ВПО, яка не мала можливості припинити трудовий договір (інший вид зайнятості) відповідно до пункту 1 статті 36, статей 38, 39 Кодексу законів про працю України у зв’язку з неможливістю продовження роботи за таким трудовим договором (іншого виду зайнятості) за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку, подавши до центру зайнятості за місцем проживання ВПО заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору.

Датою припинення трудового договору є день, наступний за днем подання такої заяви.

Центр зайнятості за місцем проживання ВПО у день припинення трудового договору повідомляє про це:

 • роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними);
 • територіальний орган Пенсійного фонду України;
 • територіальний орган Державної податкової служби.

Взята на облік ВПО, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття.

На час дії воєнного стану допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного.

До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату, страховий стаж допомога по безробіттю цим особам призначається у мінімальному розмірі.

Призначення допомоги по безробіттю ВПО або особам, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають документів про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), здійснюється на підставі відомостей, наявних у:

 • Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 • Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • інформаційній системі Державної міграційної служби України та Міністерства внутрішніх справ України;
 • Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
 • податковій звітності за останній звітний період чи за IV квартал 2021 року або річній звітності за 2021 рік;
 • Загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів.

Після надходження необхідних відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядаються відповідно до законодавства.

З 1 березня 2020 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю:

 1. для осіб, зазначених у частині другій статті 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, а саме застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, – у розмірі 650 гривень;
 2.  для осіб, зазначених у частині першій статті 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, а саме застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, – у розмірі 1800 гривень.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 150 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року (9750 грн).

Виплата допомоги по безробіттю припиняється з підстав, визначених статтею 31 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття ”, а також у разі перебування безробітного за кордоном понад 30 календарних днів.

3. Які права підприємців-ВПО (податкові пільги, що робити з найманими працівниками тощо)

Податкові послаблення:

У зв’язку з введенням воєнного стану, Законами України № 2118-ІХ, № 2120-ІХ та 2142-ІХ, 2173-IX внесено ряд змін до податкового законодавства з метою надання пільг для бізнесу та врегулювання окремих питань, отримання вказаних пільг розповсюджуються і на внутрішньо переміщених підприємців.

Подання звітності
Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, строки подання будь-якої звітності, крім податкової, подання якої вимагається відповідно до норм чинного законодавства, зупиняються.

Іншими словами, строки подання податкової звітності не зупиняються, а отже така звітність має подаватись у строки, визначені Податковим кодексом.

Разом з цим, згідно з Перехідними положеннями Податкового кодексу у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, платники податків звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом, з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Податкові перевірки

До припинення або скасування воєнного стану на території України податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім:

камеральних перевірок декларацій та усіх фактичних перевірок.

Відповідальність платників податків

У випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання термінів:

 • сплати податків та зборів,
 • подання звітності,
 • реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування,
 • подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо,

платники податків звільняються від передбаченої Податковим кодексом відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Також, пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню у випадку вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою внаслідок введення воєнного, надзвичайного стану.

Крім того, обставиною, що звільняє від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень, є вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору). Про що також зазначала ДПС України у своїх повідомленнях від 27 лютого 2022 року та від 01 березня 2022 року.

Крім того, щодо обчислення, нарахування та сплати ЄСВ, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану:

 • штрафні санкції, визначені частиною 11 статті 25 Закону про ЄСВ, не застосовуються;
 • не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Зупинення строків

На період до припинення або скасування воєнного стану на території України для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Єдиний податок

Пільги для ФОП – платників єдиного податку 1-ої та 2-ої групи

Тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок.

При цьому такими особами декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця не заповнюється за період, в якому єдиний податок не сплачувався.

Спеціальна третя група платників єдиного податку:

З 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України фізичні особи – підприємці та юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми, можуть обрати особливі умови сплати єдиного податку – спеціальна третя група за ставкою 2 %.

Платниками єдиного податку третьої групи можуть бути фізичні особи – підприємці та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми.

До таких осіб не застосовується обмеження щодо обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.

Відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені на період воєнного стану – 2 відсотки доходу. Дохід визначатиметься відповідно до ст. 292 Податкового кодексу, яка передбачає порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – третьої груп.

Платниками такої спеціальної третьої групи також можуть бути платники ПДВ.

Для обрання або переходу на спеціальну спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу відповідну заяву.

Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з особливостями, встановленими цим пунктом:

 •  з 01 квітня 2022 року – у разі подання заяви до 01 квітня 2022 року;
 • з наступного робочого дня після подання такої заяви – у разі подання заяви починаючи з 01 квітня 2022 року.

Варто зауважити, що платники єдиного податку третьої групи за загальною ставкою 3% або 5%, також мають подати відповідну заяву (заяву про зміну ставки) для переходу на спеціальну третю групу єдиного податку за ставкою 2%.

Податок на додану вартість

Деякі пільги з ПДВ

Тимчасово, протягом дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, не вважаються використаними платником податку в неоподатковуваних податком на додану вартість операціях або операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, товари:

 • придбані в оподатковуваних ПДВ операціях, знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану;
 • придбані в оподатковуваних ПДВ операціях та передані в державну чи комунальну власність, у тому числі на користь добровольчих формувань територіальних громад, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони України у період дії воєнного, надзвичайного стану.

До наведених операцій норми пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу не застосовуються, відповідно, нараховувати «компенсуючі» податкові зобов’язання не потрібно та податковий кредит не коригується.

Також, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України:

 • бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД, визначеними підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу, на які згідно Перехідних положень Податкового кодексу встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів,
 • нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 2709 00 10 00 та 2709 00 90 00, оподатковуються за ставкою ПДВ у розмірі 7 відсотків.

Крім того, тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України, передбачено звільнення від ПДВ для:

 • імпорту товарів в Україну суб’єктами господарювання, які зареєстровані платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи за загальними правилами (крім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку 3 % третьої групи єдиного податку);
 • ввезення фізичними особами на митну територію України автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, транспортних засобів для перевезення вантажів у митному режимі імпорту (аналогічне звільнення передбачено і щодо акцизного податку).

Однак, таке звільнення від ПДВ не застосовується до імпорту в Україну товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

ЄСВ

Тимчасово, з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе:

 • фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;
 • особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;
 • члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

При цьому такими особами розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Також, під час періоду мобілізації, роботодавці – платники єдиного податку, які обрали спрощену систему оподаткування – фізичні особи – підприємці, які належать до другої та третьої груп платників єдиного податку, а також юридичні особи, які належать до третьої групи платників єдиного податку, мають право за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України.

Суми єдиного внеску, нараховані та не сплачені роботодавцями, сплачуються за рахунок державного бюджету, крім періодів, у яких такі наймані працівники, отримували доходи у вигляді грошового забезпечення, з яких було сплачено єдиний внесок за рахунок державного бюджету.

Плата за землю, екологічний податок, податок на нерухомість

Тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Також, тимчасово, за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки, не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та/або за земельні ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Крім того, тимчасово, з 1 січня 2022 року по 31 грудня року, у якому припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів, на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації.

Також, тимчасово, за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, справлятиметься з урахуванням таких особливостей:

 1. за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, які перебувають у власності фізичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;
 2. за період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, які перебувають у власності юридичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;
 3.  тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації. При цьому платники податку – юридичні особи протягом шести календарних місяців після місяця, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відображаються зміни розміру податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за відповідний податковий період. Для платників податку – фізичних осіб контролюючий орган самостійно обчислює податкове зобов’язання за період з 1 січня по 1 березня 2022 року.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, а також Порядок визнання об’єктів житлової нерухомості, як такими, що непридатні для проживання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначаються Кабінетом Міністрів України.

 Крім того, необхідно звернути увагу на наступні зміни:

Припинення самозайнятості ВПО здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем проживання такої особи у відповідному територіальному органі Державної міграційної служби України, на підставі довідки про взяття на облік ВПО.

Реєстрація ВПО юридичної особи (за умов її входження до складу засновників такої юридичної особи) або реєстрація такою ВПО фізичної особи – підприємця здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем проживання такої особи у відповідному територіальному органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, на підставі довідки про взяття на облік ВПО.

Державна допомога 6500 грн:

Така допомога надаватиметься лише тим ФОПам, які перебувають на обліку як платники ЄСВ у областях, перелік яких затверджено КМУ. А також, які подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік, незалежно від системи оподаткування або групи.

Однак, подати заявку на таку допомогу ФОП могли до 31.03.2022р. через портал Дія.

Крім того, за допомогою порталу Дія роботодавці, які найматимуть внутрішньо переміщених осіб до себе на роботу, отримають 6500 грн за кожного працевлаштованого. Компенсацію можна отримувати за перший та другий місяць роботи вимушеного переселенця.

Подати заявку на виплати за працевлаштування ВПО можуть тільки роботодавці, які:

Працевлаштували ВПО після 24.02.22, за умови, що переселенець отримав статус ВПО також після 24 лютого

Виплачували їм зарплату не меншу за мінімальну (6500 грн)

Сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Подали податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік.

Окремої уваги заслуговує Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX, яким також внесено ряд змін до трудового законодавства.

Зміна істотних умов праці.

Наразі норма, щодо обов’язку роботодавця попередити працівника про зміни істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці не застосовується.

Більш того, у період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, але тільки за умови, якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, та лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

Виняток! Роботодавець не має права переводити працівника на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії.