назад
27.06.24

Захист конституційних прав та свобод людини і громадянина

Конституція України – основний закон нашої держави, а отже в ній закріплені права і свободи людини і громадянина.

Конституційні права людини і громадянина – це види можливої поведінки людини і громадянина у суспільстві та державі з метою задоволення своїх життєво важливих інтересів, які зазначені у Конституції та інших нормативно-правових актах.

Конституційні свободи людини і громадянина – це їх спроможність діяти відповідно до своєї мети, інтересів, можливість вибору власного незалежного того чи іншого рішення.

В чому різниця між поняттям “права” та “свободи”?

Поняття «свобода»  характеризує  такі правочини особи, які створюють сферу її самостійності, захисту від втручання в її внутрішній світ (свобода думки і слова, свобода світогляду, віросповідання тощо). Поняття «право» передбачає для здійснення соціальних можливостей особи, які становлять його зміст, вчинення певних дій.

Особисті права і свободи:

 • право на життя;
 • право на свободу та особисту недоторканість;
 • право на повагу до гідності;
 • право на вільний розвиток своєї особистості;
 • свобода світогляду і віросповідання.

Увага! У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися особисті права і свободи: право на свободу пересування, право на недоторканість житла, таємниця листування, телефонних розмов, право на недоторканість особистого та сімейного життя, право на свободу думки і слова.

Громадянські та політичні права:

 • право на інформацію;
 • право на свободу об’єднання;
 • право доступу до державної служби;
 • право на звернення громадян;
 • право на судовий захист;
 • право на правничу допомогу;
 • права дитини.

Увага! У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися громадянські і політичні права: право на участь в управління державними справами, право обирати, право бути обраним, право на мирні зібрання.

Економічні, соціальні та культурні права:

 • право на відпочинок;
 • право на соціальний захист;
 • право на житло;
 • право на достатній життєвий рівень;
 • право на охорону здоров’я;
 • право на безпечне для життя і здоров’я довкілля;
 • свобода творчості;
 • право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень;
 • право знати свої права та обов’язки.

Увага! У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися економічні, соціальні та культурні права: право на підприємницьку діяльність, право на працю, право на страйк, право на освіту, право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю,  результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності

Важливо! Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Систему національних засобів юридичного захисту становлять:

 1. Суд. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
 2. Конституційний суд України. Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених  Конституцією, та у порядку, визначеному законом.
 3. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини . Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 4. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
 5. Прокуратура України здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.
 6. Національна поліція України забезпечує охорону прав і свобод людини.

Увага! Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом  або учасником яких є Україна.

Залишилися запитання?

Поставте їх нашим юристам: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/