назад

Запобігання та протидія дискримінації за расовою ознакою

Всі люди  народжуються рівними і вільними у своїй гідності та правах. Ніхто не може принижувати людину через її вік, стать, статус чи колір шкіри. Про поняття дискримінації та расової дискримінації, які їх ознаки, хто наділений повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації, які заходи вони здійснюють та куди звертатись, якщо ви зазнали дискримінації? Відповідає на ці питання головний юрист сектору «Львівське бюро правової допомоги №1» Львівського місцевого центру з надання БВПД Ірина Воробець.

Що відносять до поняття дискримінація?

Дискримінація – це ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Ознаками дискримінації є :

 • упереджене ставлення;
 • образа, хамська поведінка, приниження та насильство;
 • відмова в прийомі на роботу(необґрунтована), в навчанні й розвитку професійних навичок;
 • неповага до чужої думки, релігійних, політичних чи моральних поглядів;
 • перебільшення власних досягнень перед оточуючими, приниження чужих достоїнств.

Расова дискримінація — це повне обмеження чи утиск людей через расову відмінність й відмінність в кольорі шкіри. Расові протиріччя часто можуть призводити до гострих конфліктів.

Хто наділений повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації?

Такими суб’єктами є:

— Верховна Рада України;

— Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

— Кабінет Міністрів України;

— інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

— громадські організації, фізичні та юридичні особи.

Які заходи здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини щодо протидії дискримінації?

 • контролює дотримання принципу недискримінації в різних сферах суспільних відносин;
 • Моніторить та узагальнює результати дотримання принципу недискримінації в різних сферах суспільних відносин;
 • розглядає звернення осіб та/або груп осіб з питань дискримінації;
 • веде облік та узагальнює випадки дискримінації в різних сферах суспільних відносин;
 • висвітлює у щорічній доповіді питання запобігання та протидії дискримінації та дотримання принципу недискримінації;
 • співпрацює з міжнародними організаціями, відповідними органами зарубіжних країн з питань дотримання міжнародних стандартів недискримінації;
 • здійснює інші повноваження, визначені Конституцією і законами України.

Куди звертатися якщо ви зазнали дискримінації?

Якщо ви вважаєте, що зазнали дискримінації, маєте право звернутися із скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду.

Переглянути відеоконсультацію з цієї теми можна тут.