назад

Допомога у складенні звернень, як один із елементів роботи Центру

Одним з видів допомоги за якою звертаються особи до Броварського місцевого центру є консультації та допомога у складенні звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб. В Україні вимоги до звернення врегульовані Законом України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 року № 393/96-ВР, з яким автора ознайомлюють працівники Центру.

Під зверненням громадян розуміються викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Відділом попередньої роботи з клієнтами Центру уважно та відповідально приймаються клієнти та при складанні звернення використовують наступні правила:

Так, складаючи звернення, Центр рекомендує починати його зі слів «Шановний» і закінчувати «З повагою», адже ввічливість є важливою складовою культури спілкування при соціальній взаємодії людей. За бажанням, в одному зверненні краще надавати інформацію щодо одного питання, а коли їх декілька — писати звернення з кожного окремого питання. Складаючи письмове звернення працівники Центру, спочатку викладають стисло зміст та історію вирішення відповідної проблеми із посиланнями на відповідність вимог законодавчим актам, або, навпаки, на суперечність дій організації, на яку скаржаться. В кінці звернення повинно мати чіткі та логічні вимоги чи побажання. Після тексту самого звернення слід вказати додатки, письмово перерахувавши їх, та додати до звернення їх копії, а також вказати кількість їхніх сторінок (листів).

Звернення має бути обов’язково підписаним із вказівкою прізвища, імені, по батькові особи, містити дані її місце проживання та телефон, а також дату. Без цих відомостей звернення визнається анонімним і обов’язковому розгляду не підлягає.

Звернення складається у двох примірниках — один примірник призначений для адресата, а другий, з відміткою про реєстрацію-вручення, залишиться у особи.

Завдяки вмілим та кваліфікованим діям заступника начальника відділу попередньої роботи з клієнтами Гнатюк Софії Вікторівни та працівникам цього відділу, особи що звернулись до Центру зокрема за допомогою у складенні заяв, скарг та пропозицій, – отримують якісну та своєчасну правову допомогу.