назад

Фахівці Першого дніпропетровського місцевого центру роз’яснюють права внутрішньо переміщених осіб

pereselentsiv v katerynopoli 0До Першого дніпропетровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги часто звертаються громадяни України зі статусом внутрішньо переміщеної особи. Одне з найбільш поширених питань – щодо порядку вклеювання фотокарток у паспорт громадянина України при досягненні 25 та 45 років. Справа в тому, що деякі підрозділи органів Державної міграційної служби України відмовляють у вклеюванні фотокартки та здійснюють запити до недержавних організацій з метою ідентифікації заявника. У зв’язку із цим у громадян виникають питання щодо законності таких дій.

Правники Першого дніпропетровського місцевого центру підготували детальне роз’яснення з даного питання задля попередження можливих порушень прав внутрішньо переміщених осіб.

Отже, надання адміністративних послуг щодо вклеювання фотокарток у паспорт громадянина України при досягненні 25 та 45 років врегульовано Постановою Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», Порядком оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженим Наказом МВС України від 13.04.2012 № 320 (далі – Порядок).

Відповідно до п.1.4. Порядку заява та інші документи, необхідні для оформлення або обміну паспорта, у тому числі замість утраченого або викраденого, вклеювання фотокарток при досягненні особою віку 25 або 45 років, подаються заявником до територіальних підрозділів Державної міграційної служби за місцем проживання, а після утворення центрів надання адміністративних послуг – до відповідного центру. Вклеювання до   паспорта   нових фотокарток провадиться у п’ятиденний термін.

Внутрішньо переміщені особи подають зазначені документи до відповідного територіального органу Державної міграційної служби за місцем фактичного проживання, зазначеним у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, оскільки ст.5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі – Закон) вказує, що місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у статті 1  Закону є місце, вказане у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Процедура вклеювання фотокарток у паспорт громадянина України передбачає такі етапи:

–                 подання особою працівнику територіального підрозділу за місцем проживання паспорту і двох фотокарток розміром 3,5 х 4,5 см із зображенням, яке відповідає досягнутому нею віку та вимогам абзацу п’ятого пункту 1.3 розділу І Порядку;

–                 порівняння наданих фотокарток із зовнішністю особи та фотокартками, які вже вклеєні на відповідні сторінки паспорта, після чого одна фотокартка вклеюється в паспорт, а друга – у заяву на спеціально відведені для цього місця.

Якщо фотокартка вклеюється в територіальному підрозділі, який видав особі паспорт, уклеювання здійснюється одночасно і в паспорт, і в заяву.

Якщо паспорт видавався іншим територіальним підрозділом, то у загальному порядку інформація про це записується до Журналу обліку вклеювання фотокарток у паспорт громадянина України у зв’язку з досягненням особою 25 або 45 років, а до територіального підрозділу за місцем видачі паспорта направляється відповідне повідомлення про вклеювання фотокартки з долученням до нього другої фотокартки, на зворотному боці якої зазначаються прізвище та ініціали особи. Не пізніше наступного дня після надходження повідомлення про вклеювання фотокартки в паспорт долучена до нього фотокартка вклеюється у відповідну заяву. При цьому обов’язково перевіряється тотожність зображення із зображенням на фотокартках, уклеєних у заяву.

Саме на даному етапі при процедурі вклеювання фотокарток у паспорт громадянина України – внутрішньо переміщеної особи – виникає проблема. Оскільки направити інформацію для перевірки тотожності поданої фотокартки за місцем видачі паспорта не має можливості. Законодавче врегулювання цього нюансу на теперішній час відсутнє.

У такому випадку територіальний орган здійснює вклеювання фото у паспорт громадянина України, але позбавлений змоги здійснити ідентифікацію особи.

Однак, застосування процедури встановлення особи у даному випадку не може мати місце, оскільки, зі змісту п.8.1 Порядку така процедура може мати місце тільки у випадку втрати особою паспорту, або при отриманні паспорту після досягнення віку 18 років вперше.

До того ж, процедура встановлення особи передбачає:

  • надання особою наявних документів з фотокартками.
  • за відсутності документів, за якими може бути встановлено особу, з метою встановлення особи за її письмовою згодою проводиться опитування родичів, сусідів або будь-яких інших осіб (не менше трьох).
  • виходячи з обставин документування кожної конкретної особи, під час проведення процедури встановлення особи проводяться всі можливі перевірки за останнім місцем проживання (надсилаються запити до органів внутрішніх справ, МЗС України).

Попри те, що пп.1п.6 Положення про Державну міграційну службу України містить право органів Державної міграційної служби України одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, можливість направлення такого запиту має бути прямо передбачена порядком надання відповідної послуги.

Слід зазначити, що організації під час своєї діяльності отримують від осіб копії документів, що містять персональні дані для внутрішньої обробки. Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України. Відповідно до абз.3 ч.1 ст. 6 Закону України “Про захист персональних даних” у разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних володілець персональних даних повинен отримати згоду суб’єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено законом.

Таким чином, звертаємо увагу на те, що відмова у вклеюванні фотокартки та направлення запитів до організацій, в тому числі недержавних, для отримання копій документів, які містять персональні дані осіб, не відповідає врегульованій процедурі надання послуг щодо вклеювання фотокарток у паспорт громадянина України.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» скористатися послугами адвоката за рахунок держави мають право особи зі статусом внутрішньо переміщеної особи, для підтвердження чого необхідно надати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу можна у Першому дніпропетровському місцевому центрі з надання БВПД, який працює за адресою: м.Дніпро, вул. Старокозацька, 52, тел. (056) 742-82-32, (099) 232-77-89.

Детальну інформацію з питань, пов’язаних з отриманням безоплатної правової допомоги, можна отримати за номером цілодобової телефонної лінії – 0 800 213 103 або на веб-сайтах Міністерства юстиції та Координаційного центру з надання правової допомоги.