назад

Медіація як ефективний спосіб врегулювання конфліктів

70388937 503609057122105 5243734694196936704 n

Фахівці Краматорського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прийняли участь у тренінгу з підвищення рівня навичок в цивільних процесах, що розглядаються судами загальної юрисдикції, з питань позасудового вирішення конфліктів

Захід проводили досвідчені міжнародні тренери з практичним досвідом судової медіації Софіє Чачава та Софіє Ткемаладзе. Так, під час тренінгу було приділено увагу відпрацюванню ключових комунікативних навичок та їх практичного застосування при вирішенні конфліктів шляхом медіації, що є одним із видів альтернативного врегулювання спорів.69999988 673050739847469 5766525530874576896 n

Медіація (англ. mediation – посередництво) — вид альтернативного врегулювання спорів, метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

На відміну від формального судового чи господарського процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі — медіатор не приймає рішення за них.

Одним із нововведень судового процесу є розширення та посилення ролі альтернативних способів вирішення спорів, зокрема, врегулювання спору за участю судді. Це здійснюється виключно за згодою сторін, передбачає проведення спільних або закритих нарад до початку розгляду справи по суті та обмежується строком у тридцять днів з дня постановлення ухвали про його проведення.

69722969 577453659459927 3696637583837626368 nНа спільних нарадах, які проводяться за участю всіх сторін, суддя з’ясовує суть справи, пропонує сторонам надати пропозиції щодо шляхів мирного врегулювання спору або може самостійно запропонувати сторонам можливий шлях мирного врегулювання спору. На закритих нарадах, що проводяться з кожною стороною окремо, суддя має право звертати увагу сторони на судову практику в аналогічних спорах, пропонувати стороні можливі шляхи мирного врегулювання спору. Так, суддя не має права надавати сторонам юридичні поради, рекомендації та надавати оцінку доказів у справі.

Увагу учасників було звернуто на те, що інформація, отримана будь-якою із сторін, а також суддею під час проведення врегулювання спору, є конфіденційною, протокол наради не ведеться та не здійснюється фіксування технічними засобами. Процедура врегулювання спору припиняється за заявою будь якої із сторін, у зв’язку з закінченням строку врегулювання, за ініціативою судді – у разі затягування процедури будь-якою із сторін або у зв’язку з укладенням сторонами мирової угоди та звернення до суду із заявою про її затвердження, звернення позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду, відмови від позову чи визнання позову відповідачем. У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті судом вирішується питання про повернення 50 відсотків судового збору. Якщо ж спір не урегульовано, то справа передається на розгляд іншому судді для продовження розгляду.69710880 417453308882152 1725562270047535104 n

Сторони також не несуть додаткових витрат, пов’язаних із такою процедурою. Позивач позбавляється правових ризиків, пов’язаних із спливом строків позовної давності, оскільки процедура проводиться після подачі позову до суду. У разі успішного завершення процедури врегулювання спору існує можливість повернення 50 % судового збору. Водночас, передбачений законом тридцятиденний строк для проведення процедури судової медіації в окремих випадках можна визнати недостатнім для урегулювання складних конфліктів, що потребують цілу низку корпоративних погоджень відповідно до внутрішніх процедур сторін судової справи.

Також процедура урегулювання спору за участю судді проводиться при розгляді окремої судової справи, у зв’язку з чим її досить складно застосовувати у комплексних проектах, де існує велика кількість пов’язаних між собою судових проваджень.

Впродовж останніх двох днів учасниками було опрацьовано на практиці здобуті знання шляхом участі у інтенсивних рольових іграх.

До уваги! За безоплатною правовою допомогою, юридичними консультаціями та роз’ясненнями законодавства звертайтеся до центрів з надання безоплатної правової допомоги.

Адреси та телефони центрів з надання БВПД та бюро правової допомоги можна дізнатися зателефонувавши на Всеукраїнську гарячу лінію правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України).