назад

Мін’юст підготовував проект змін до постанови, прийняття якої збалансує умови оплати праці та відшкодування витрат адвокатів

b8727170fcdff7349f8ac1ddf0dcec22Міністерство юстиції підготувало проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 465». Прийняття цієї постанови збалансує існуючий механізм обчислення розміру винагороди, відшкодування витрат та їх виплати адвокатам. Нагадаємо, що Постановою № 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» затверджено порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД, а також – методику обчислення розміру їх винагороди.

 Переглянути проект постанови та запропоновану проектом методику 

Проект постанови розроблено відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та на виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 року № 418. Планом, зокрема, доручено Міністерству юстиції України розробити проекти нормативно-правових актів щодо встановлення розміру оплати послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, на рівні не менше 5 відсотків мінімальної заробітної плати за одну годину(розділ 4 зазначеного плану). Проект підготовано з урахуванням Меморандуму про співпрацю між Національною асоціацією адвокатів України та Міністерством юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги в частині вжиття заходів щодо забезпечення належної оплати діяльності адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (п. 2.3.3 загаданого меморандуму).

В основу згаданого проекту постанови покладено результати застосування положень Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Також Мін’юст врахував практику надання правової допомоги, зокрема – думки та аргументи, що були зібрані за результатами консультацій з адвокатами, які безпосередньо надають БВПД (зокрема, й у рамках регіональних круглих столів, організованих з часу прийняття попередньої постанови центрами з надання БВПД за участі представників регіональних органів адвокатського самоврядування).

Розробленим проектом постанови пропонується низка інціатив, які дозволять збалансувати умови оплати праці та відшкодуванням витрат адвокатів за надання БВПД, а саме:

 • передбачити, що з 1 січня 2018 року розмір оплати за годину роботи адвоката за надання правової допомоги (О год) становитиме 5 відсотків місячного розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на момент подання адвокатом акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками до відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • уніфікувати викладення інформації щодо обчислення розміру винагороди адвокатів за надання правової допомоги шляхом перенесення механізму оплати послуг адвоката за надання правової допомоги, передбаченої пунктами 2, 3 частини другої статті 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», з Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, до Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу та викладення його за допомогою відповідних формул. Таким чином положення стосовно оплати послуг адвоката міститимуться у Методиці, а Порядком буде визначено підстави та умови відшкодування адвокатам витрат, пов’язаних з надання правової допомоги;
 • з урахуванням практики надання правової допомоги об’єднати підхід до оплати послуг адвокатів за надання правової допомоги: особі, до якої застосовано адміністративне затримання та/або адміністративний арешт; особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; у разі залучення до окремої процесуальної дії; у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), запровадивши уніфіковану формулу розрахунку, що спрощує сприйняття Методики;
 • для випадку надання правової допомоги особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, уточнити формулювання в частині обмеження його застосування виключно у випадку обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – у зв’язку з неоднозначним тлумаченням опису коефіцієнта обрання запобіжного заходу особі, якій надається правова допомога(К ззз / К оск);
 • у зв’язку з неоднозначністю практики застосування спростити порядок застосування коефіцієнта повноти розгляду доказів судом (К ос. пров);
 • у зв’язку з неоднозначним застосуванням положень кримінального процесуального законодавства в частині визначення терміну «завершене судове засідання» запровадити коефіцієнт К суд, що передбачає врахування кількості днів, протягом яких адвокат брав участь у судових засіданнях. Зазначений коефіцієнт застосовуватиметься на всіх стадіях судового провадження у разі, коли на відповідній стадії провадження було понад п’ять таких днів;
 • встановити понижуюче значення коефіцієнта стадії кримінального провадження (К сп), у разі відмови підозрюваного, обвинуваченого від призначеного адвоката під час першого конфіденційного побачення, оскільки у цьому разі адвокатом витрачається значно менша кількість часу на надання правової допомоги;
 • з метою уникнення двозначного трактування поняття «епізод злочинної діяльності» для потреб розрахунку наводиться визначення епізоду злочинної діяльності та особливості врахування кількості таких епізодів у випадку продовжуваного злочину.

Також, з метою збалансування застосування окремих заохочувальних коефіцієнтів (Кі) проектом постанови пропонується:

 • конкретизувати підстави застосування коефіцієнтів (Кі) на відповідній стадії провадження;
 • обмежити одночасне застосування кількох таких коефіцієнтів на відповідній стадії кримінального провадження;
 • обмежити максимальне значення заохочувального коефіцієнта, пов’язаного зі зменшенням кількості епізодів обвинувачення, до 1,2;
 • встановити коефіцієнт залишення без змін рішення суду попередньої інстанції у разі його оскарження стороною обвинувачення в суді апеляційної, касаційної інстанції зі значенням 0,5, оскільки в іншому випадку адвокат не матиме стимулу відстоювати досягнутий в суді попередньої інстанції результат;
 • збалансувати коефіцієнти, передбачені пунктом 9 таблиці 9 проекту Методики (призначення найменш суворого з передбачених відповідною статтею особливої частини Кримінального кодексу України альтернативних покарань або більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (стаття 69 зазначеного Кодексу), та пунктом 10 таблиці 9 проекту Методики (призначення мінімального строку (розміру) покарання: неповнолітньому обвинуваченому, за відсутності судимості, за наявності кількох епізодів, за наявності судимості), шляхом збільшення вдвічі розміру першого зі згаданих коефіцієнтів та зменшення вдвічі розміру другого коефіцієнту – виходячи з важливості досягнутого для клієнта результату;
 • встановити коефіцієнт у разі звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до статей 45 – 49 Кримінального процесуального кодексу України із значенням 0,25.

Крім того, пропонується уточнити види витрат адвоката, пов’язаних з наданням правової допомоги, що підлягають відшкодуванню. Так, за наявності підтвердних документів, адвокатам, зокрема, відшкодовуватимуться витрати, пов’язані з наданням правової допомоги, на:

 • проїзд транспортом загального користування (крім авіаційного, залізничного у м’яких вагонах поїздів, суднами морського та річкового транспорту). Документами, що підтверджують використання транспорту загального користування, є відповідні проїзні квитки та/або квитанції (чеки) про сплату вартості проїзду;
 • придбання пально-мастильних матеріалів, відповідно до нормативів, визначених для бюджетних установ, у разі використання власного транспортного засобу у нічний час або сільській місцевості або за відсутності сполучення транспортом загального користування, з урахуванням відстані від місця проживання адвоката або його робочого місця до місця надання правової допомоги та в зворотному напрямку;
 • відповідно до практики надання правової допомоги пропонується встановити відшкодування окремих поштових витрат адвоката, пов’язаних з наданням правової допомоги (відправлення цінних листів з описом).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДОВІДКОВО

Історія змін до постанов КМУ, які регулюють питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (впродовж 2012 – 2015 рр.)

2012 – 2013 РОКИ

У зв’язку із впровадженням положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 18 квітня 2012 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 305 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» (далі – Постанова № 305), що набрала чинності з 1 січня 2013 року, тобто з початку функціонування системи надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД).

Одночасно втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 року № 821 «Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних провадженнях за рахунок держави».

Основною відмінністю Постанови № 305 стала зміна підходу до оплати послуг адвокатів за надання БВПД у кримінальних провадженнях. Якщо до 1 січня 2013 року оплата вказаних послуг здійснювалася в розмірі 2,5% встановленого рівня мінімальної місячної заробітної плати за годину роботи адвоката, то починаючи з 1 січня 2013 року для цих потреб використовується спеціально розроблена унікальна методика оплати послуг адвокатів у кримінальних провадженнях, що враховує основні параметри конкретного кримінального провадження, зокрема:

– стадію кримінального провадження;
– ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого особа може бути притягнута або притягнута до кримінальної відповідальності;
– кількість епізодів злочинної діяльності особи;
– кількість підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні;
– обрання щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;
– ведення захисту в особливих категоріях кримінального провадження для стадій досудового розслідування і судового провадження в суді першої інстанції та інші фактори.

Крім цього, Постановою № 305 врегульовано питання оплати послуг адвокатів, які надають БВПД особам:
–    до яких застосовано адміністративне затримання;
–    до яких застосовано адміністративний арешт;
–    які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими;
–    стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
–    стосовно яких порушено кримінальне провадження відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), згідно з якими захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для проведення окремої процесуальної дії.

У перелічених випадках оплата послуг адвокатів здійснюється в розмірі 2,5% мінімальної місячної заробітної плати за годину роботи адвоката, визначеної законом на час надання послуг адвокатом, за аналогією з підходом, що застосовувався у згаданому вище Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 року № 821.

Також Постановою № 305 вперше встановлено підстави і порядок відшкодування витрат адвокатів, пов’язаних з наданням БВПД, зокрема, на:
–    проїзд транспортом загального користування (крім авіаційного);
–    пально-мастильні матеріали відповідно до нормативів, визначених для бюджетних установ, – у разі використання власного транспортного засобу через об’єктивну неможливість (нічний час, відсутність транспортного сполучення) прибути у визначений час до місця конфіденційного побачення із затриманою особою за допомогою транспорту загального користування.

2014 РІК

Урядом прийнято новий акт – постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» (далі – Постанова № 465), одночасно Постанова № 305 визнається такою, що втратила чинність.

У порівнянні з Постановою № 305, Постановою № 465, зокрема:
– встановлюється механізм надання БВПД у цивільних та адміністративних справахособам, зазначеним у пунктах 1, 2, 8 – 12 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Розмір такої винагороди обчислюється у відсотках місячного розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на час видачі адвокатові доручення для надання правової допомоги і, залежно від виду дій адвоката становить від 15 до 60 відсотків за кожну дію;
– змінюється принцип оплати за надання адвокатом БВПД особі, до якої застосовано адміністративне затримання, адміністративний арешт чи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, особі, затриманій за підозрою у вчиненні злочину, або у випадку залучення адвоката до проведення окремої процесуальної дії – з погодинної оплати на таку, що розраховується за допомогою формул з урахуванням основних параметрів наданої допомоги. Такий підхід з одного боку позбавляє необхідності ведення обліку такого часу, з іншого – унеможливлює зловживання шляхом завищення показників часу, витраченого на надання БВПД;
– при обчисленні розміру винагороди адвокатів за надання БВПД у кримінальних провадженнях, вводиться низка заохочувальних коефіцієнтів у разі, якщо адвокатом досягнуто позитивний для клієнта результат, зокрема:
відмови у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;
заміни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;
виправдувального вироку;
закриття провадження з реабілітуючих підстав;
перекваліфікації злочину з більшої на меншу тяжкість;
зменшення кількості епізодів;
звільнення від відбування покарання з випробуванням;
призначення найменш суворого із передбачених статтею покарання або більш м’якого покарання, ніж передбачено законом;
призначення мінімального розміру покарання;
застосування примусових заходів виховного характеру, не пов’язаних з направленням неповнолітнього до спеціальної навчальної установи;
– при розрахунку розміру винагороди за надання БВПД у кримінальних провадженнях враховується продовження строку досудового розслідування, повернення обвинувального акта на доопрацювання, та кількість завершених судових засідань (у разі якщо їх понад понад 10) і кількість змін складу суду;
– уточнюється та розширюється перелік витрат адвокатів, що підлягають відшкодуванню, зокрема, на користування власним автомобілем (не лише в нічний час або за відсутності сполучення транспортом загального користування, а й у сільській місцевості) та відрядження за межі регіону;
 – врегульовується питання оплати у провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру та у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією).

2015 РІК

У зв’язку із положеннями Закону, що передбачають надання БВПД особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, та необхідністю адвокатів прибувати до таких осіб, змінами до Постанови № 465 конкретизується механізм відшкодування витрат адвокатів у разі відрядження за межі регіону (добові, витрати, пов’язані з найманням житлового приміщення) з метою побачення з клієнтом, ознайомлення з матеріалами справи, опитування осіб, участі у судовому засіданні, а також у разі зміни підсудності кримінального провадження чи підслідності кримінального правопорушення, зміни місця тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого чи відбування покарання засудженої особи, якій адвокат надає правову допомогу.

Крім того, з метою посилення бюджетної дисципліни і покращення бюджетного планування змінами до зазначеної постанови запроваджено коефіцієнт вчасності звітування (Кзвіт), що застосовуватиметься при кожному розрахунку розміру винагороди адвоката, внаслідок чого адвокат отримує від 100% розміру винагороди (у разі якщо документи подані протягом 45 днів з дня завершення стадії провадження / виконання доручення) до 0% (у разі, якщо документи подані у строк понад 120 днів).

Крім того, скасовано понижуючі коефіцієнти для випадків розгляду угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим та розгляду угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості у кримінальних провадженнях на стадії суду першої інстанції.