назад

На які пільги мають право одинокі матері?

odinoky materi    Із цим питанням до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на Закарпатті звертаються доволі часто. З огляду на це, ми вирішили розписати детальніше, на які пільги у сфері соціального забезпечення та трудових відносин мають право такі жінки.

У сфері соціального забезпечення:

    Допомога одиноким матерям передбачена статтями 3, 181 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII.

  • Відповідно до ст. 183 зазначеного закону, допомогу на дітей одиноким матерям, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення нею 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

  • Відповідно до ст. 3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об’єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги сім’ям з дітьми.

У сфері трудових відносин:

  • Самотнім матерям надається додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів (передбачено ст. 1821 Кодексу законів про працю України (далі КЗпП) і ст. 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР).

  • Самотнім матерям щорічна відпустка надається у зручний час (передбачено п. 5 ч. 13 ст. 10 Закону України «Про відпустки»).

  • Самотніх матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, заборонено звільняти з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, за винятком випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. Зазначені пільги передбачені ч. 3 ст. 184 КЗпП.

  • Заборонено відмовляти в прийнятті роботу і знижувати заробітну плату жінкам – одиноким матерям з мотивів наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда (передбачено ч. 1 ст. 184 КЗпП).

Мирослава Пилипчинець,

начальник відділу взаємодії з суб’єктами з надання

безоплатної первинної правової допомоги
Мукачівського місцевого центру з надання БВПД