назад

Нові правила заповнення формуляра заяви до Європейського суду з прав людини

75292У зв’язку з порушенням Російською Федерацією прав громадян, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у південно-східних областях України з 1 січня 2016 року діють нові правила звернення до Європейського суду.

Новий бланк формуляра заяви викладений на сайті Європейського суду українською мовою за посиланням: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/ukr&c

Відповідно до пар. 5.1. Регламенту Європейського суду недотримання встановлених вимог подання заяви має наслідком залишення Європейським судом такої заяви без розгляду. При цьому, заявники повинні використовувати поточну версію формуляру заяви. Старі формуляри заяви, що використовувалися з 1 січня 2014 року, надіслані до Європейського суду після 1 січня 2016 року, не прийматимуться.
У разі заповнення формулярів за старими зразками, регіональні та місцеві центри з надання правової допомоги, які надавали сприяння громадянам у заповненні формуляра заяви до Європейського суду у зв’язку з порушенням Російською Федерацією їх прав, гарантованих Європейською Конвенцією з прав людини, на окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також у південно-східних областях України у січні та на початку лютого 2016 року, за наявними контактами заявників, надаватимуть допомогу громадянам в належному переоформленні звернень до Європейського суду.

Додатки:
1. Формуляр заяви звернення до Європейського суду з прав людини – 13 арк.;
2. Нотатка для заповнення формуляра заяви – 11 арк.;
3. Довіреність – 3 арк.