назад

Особам з інвалідністю гарантовано право на безоплатну правову допомогу

snu010716a3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю, відзначення якого спрямоване на посилення уваги до вирішення нагальних проблем людей з обмеженими можливостями, захисту їх прав, адже ця категорія потребує особливої турботи з боку суспільства.

Серед гарантованих державою прав неабияку роль відіграє й право на безоплатну правову допомогу.

Так, звернувшись до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги, люди з особливими потребами можуть отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, що включає:

1) надання правової інформації;
2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Особам з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, гарантовано право й на безоплатну вторинну правову допомогу, що включає такі види правових послуг
1) захист;
2)здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
3) складення документів процесуального характеру.

Звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги подаються зазначеними особами до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги за місцем їх фактичного проживання незалежно від реєстрації місця проживання чи перебування.

Звернення, що стосуються осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, подаються їх опікунами або піклувальниками за місцем фактичного проживання таких осіб або їх опікунів чи піклувальників незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.

Разом зі зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги особа з інвалідністю або її законний представник подають :

документи, що посвідчують особу (паспорт або інший документ),

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги,або довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності;

довідку про розмір пенсії або довідку про розмір соціальної допомоги, що призначаються замість пенсії.

Також, працівники системи безоплатної правової допомоги, у разі потреби, можуть надавати безоплатну правову допомогу особам з обмеженими можливостями за місцем проживання чи перебування таких осіб.

За правовою допомогою звертайтесь до Менського місцевого центру з надання БВПД з 9-00 год. до 18-00 год. за адресою: м. Мена, вул. С.Титаренка, буд.6А, тел.: (0244) 3-30-01.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103.