назад
19.04.17

Освітянам «у скарбничку»: робота за сумісництвом та допомога на оздоровлення

sumisnЗ такими питаннями звернулися вчителі на Вінниччині до фахівців системи безоплатної правової допомоги. Юристи Липовецього бюро правової допомоги надали працівникам освіти консультації та роз’яснили, що кількість навчальних годин, на які може бути тарифікований вчитель в одному загальноосвітньому навчальному закладі, законодавством не обмежується.

За тлумаченням поняття «робота за сумісництвом» звернувся вчитель історії, який бажає керувати ще й туристичним гуртком у тій самій школі, що працює. Проте у районному відділі освіти йому відмовили, обґрунтовуючи це тим, що це робота за сумісництвом, а він має 27 годин педагогічного навантаження, тому очолювати гурток не має права.

Усебічно вивчивши проблему, правники Липовецького бюро правової допомоги з’ясували, що відповідно до п. 8 Переліку робіт, які не є сумісництвом (додаток до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43), не є сумісництвом робота вчителів загальноосвітніх навчальних закладів понад установлену норму учбового навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі. Оскільки зазначена робота не вважається сумісництвом, то обмеження, встановлені для тривалості роботи за сумісництвом, не можуть застосовуватись до обсягу педагогічного навантаження вчителя в одному навчальному закладі.

Згідно з п. 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Згідно із законом, погодинна оплата педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи (п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти). Оскільки інших підстав для погодинної оплати законодавством не передбачає, то всі навчальні години, у тому числі ті, які перевищують 1,5 ставки і на які тарифіковано вчителя загальноосвітнього навчального закладу за основним місцем роботи, мають оплачуватись згідно з тарифікацією.

Ще одним з питань, з яким звертались освітяни, стала невиплата допомоги на оздоровлення. Відповідно до ч. 1 ст. 57 Закону України «Про освіту» гарантованою є виплата педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про відпустки», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 педагогічним та науково-педагогічним працівникам щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів незалежно від часу прийняття їх на роботу надається у період літніх канікул.

Графік надання відпусток затверджується власником установи або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним профспілковим органом. При складанні графіку відпусток враховуються можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь. У разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором. Допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується працівникам, які займають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників (за основною посадою), у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. Подання працівником заяви на виплату допомоги на оздоровлення не обов’язкове, оскільки її виплата передбачена законом.

У випадках виплати компенсації за невикористану відпустку допомога на оздоровлення не виплачується.

Допомога при наданні щорічної відпустки передбачена і тим педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які працюють на умовах строкового трудового договору за умови звільнення їх з роботи після закінчення відпустки.

Громадяни, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу та які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, гарантується щорічна основна відпустка повної тривалості. Тому жінкам з числа педагогічних або науково-педагогічних працівників, які під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох років працюють на умовах неповного робочого дня, при наданні щорічної відпустки має виплачуватися грошова допомога на оздоровлення.

Варто звернути увагу на те, що ст. 57 Закону України «Про освіту» гарантовано виплату грошової допомоги на оздоровлення лише педагогічним та науково-педагогічним працівникам при наданні щорічної відпустки (тобто під час нарахування відпускних). Таким чином, якщо відпустка не оформлюється, то оздоровчі не виплачуються.

Працівникам, які займають інші посади, може надаватися матеріальна допомога на оздоровлення в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, тобто при наявності коштів, в сумі не більше, ніж один посадовий оклад.

Нагадуємо, що Липовецьке бюро правової  допомоги розташоване за адресою: м. Липовець, вул. Некрасова,  4. тел. (04358) 2-10-33; постійно діючий дистанційний пункт прийому громадян працює за адресою: смт. Турбів, вул. Миру 113-а, тел.: 0678744866.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів).


banner facebook 330x106