назад

Посилення правової обізнаності школярів у рамках Всеукраїнського тижня права

CIMG0317З метою посилення правової обізнаності молоді, в рамках Всеукраїнського тижня права, 04 грудня 2017 року головний спеціаліст Старовижівського бюро правової допомоги Тетяна Штик провела відкритий урок для школярів старших класів Старовижівського навчально-виховного коплексу «Загальноосвітня школа I-III ступеня – гімназія» на тему: «Права та обов’язки людини і громадянина».

Фахівець Старовижівського бюро правової допомоги розкрила зміст понять: «права людини», «свободи людини», «гарантії прав та свобод людини і громадянина», «обов’язки громадянина». Ліцеїстам роз’яснено, що права людини – це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві. Свободи людини – можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об’єктивної дійсності. Під гарантіями прав та свобод людини і громадянина розуміється система загальних і спеціально-юридичних засобів та інститутів, спрямованих на створення умов для реалізації прав людини, а також забезпечення їх всебічної охорони та захисту від порушень. Обов’язки громадянина – це закріплені в Конституції України вимоги, які пред’являються кожній людині та громадянинові, аби він діяв певним чином для забезпечення інтересів суспільства, держави, інших людей.

В ході відкритого уроку головний спеціаліст Старовижівського бюро правової допомоги наголосила на тому, що права і свободи людини і громадянина є однією із найважливіших суспільних цінностей. Кожній людині має бути забезпечена можливість користуватись основними правами і свободами. Держава зобов’язана гарантувати реальне здійснення цих прав і свобод усіма доступними їй засобами.

CIMG0314

Фахівець Бюро акцентувала увагу на тому, що система прав і свобод людини включає в себе економічні, соціальні, політичні, екологічні, культурні, громадянські та особисті права і свободи громадян. Так, до економічних прав громадян можна віднести: право на власність; право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом; право на користування природними та іншими об’єктами суспільної власності.

До соціальних прав належать: право на житло; право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло; право на соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом; право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, тощо.

До політичних прав можна віднести: право брати участь в управлінні справами держави; право на об’єднання в політичні партії та громадські організації для здійснення й захисту своїх прав та свобод і задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення, захисту прав і свобод інших людей; право збиратися мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи й демонстрації, якщо про них завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування тощо.

До культурних прав і свобод належать права на освіту, свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, на результати своєї інтелектуальної і творчої діяльності.

CIMG0313

Екологічні права – права людини на безпечне екологічне середовище. Це право на чисте повітря, землю, воду і продукти харчування. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

До особистих прав належать: право на життя, свободу і особисту недоторканність; недоторканність житла; охорону приватного життя; таємність листування й телефонних розмов, поштових, телеграфних та інших повідомлень; захист приватного життя особи; користування рідною мовою, а також свобода пересування й вибору місця проживання, свобода совісті.

CIMG0317

На завершення лекції працівник Старовижівського бюро правової допомоги довела до відома ліцеїстів інформацію про діяльність бюро правової допомоги, його основні завдання. Пояснила, які правові послуги включає безоплатна первинна та вторинна правова допомога, хто є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, який порядок звернення за її наданням.

Довідково:
Старовижівське бюро правової допомоги знаходиться за адресою: смт Стара Вижівка, вул. Незалежності, 52, тел. (03346) 2-14-75.