назад
09.10.18

Право учасників АТО на отримання земельних ділянок

44 main

Законодавством України передбачено систему пільг для учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них, зокрема, це стосується і надання земельних ділянок.

Про те, які є особливості отримання земельних ділянок учасниками АТО консультують фахівці Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Відповідно до пункту 14 статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники бойових дій мають пільги на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівни­цтва, садівництва і городництва.

Порядок безоплатного отримання у влас­ність земельних ділянок як учасниками антитерористичної операції (далі – АТО), як і іншими категоріями громадян, регулюється частиною 6 статті 118, статтями 121, 122 Земельного кодексу України.

Учас­ники АТО мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в розмірах, передбачених статтею 121 Земельного кодексу України:

         для ведення особистого селянського господар­ства – не більше 2,0 га;

         для ведення садівництва – не більше 0,12 га;

         для будівництва і обслуговування жилого бу­динку, господарських будівель і споруд (при-садибна ділянка) у селах – не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, в містах – не більше 0,10 га;

         для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 га;

         для будівництва індивідуальних гаражів не більше 0,01 га.

Сільські, селищні, міські ради передають зе­мельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних тери­торіальних громад для всіх потреб. Районні державні адміністрації на їхній тери­торії передають земельні ділянки із земель дер­жавної власності у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для: ведення водного господарства; будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо), з урахуванням вимог частини сьомої цієї статті; індивідуального дачного будівництва. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земель­ні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або у користуван­ня для всіх потреб.

Для отримання права власності на зе­мельну ділянку, учасники АТО подають до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки наступні документи:

          клопотання довільної форми (в такому клопо­танні обов’язково зазначаються бажані розміри земельної ділянки та її цільове призначення);

          додаток: графічні матеріали, в яких зазначаєть­ся бажане місце розташування ділянки;

          паспорт громадянина України;

          документ, що підтверджує участь особи в АТО (посвідчення, довідка, наказ тощо).

У випадку, коли учасник АТО має повний пакет докумен­тів, що підтверджують його участь в АТО, право на першочергове відведення земельних ділянок він може реалізувати після офіційного надання йому статусу «учасника бойових дій» за процедурою, яка визначена постановою КМУ від 20.08.2014 №413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», або після отримання цього статусу за рішенням суду.

Уповноважений орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повнова­жень, визначених статтею 122 Земельного ко­дексу України, розглядає клопотання у місяч­ний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян­ки або надає мотивовану відмову у його наданні.

         Проект землеустрою щодо відведення земель­ної ділянки розробляється за замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є виконав­цями робіт із землеустрою згідно із законом. Вар­тість робіт визначається договором. Проект землеустрою підлягає обов’язковому погоджен­ню з територіальним органом Держгеокадастру України, а у разі розташування земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій планується розташування об’єкта будівництва, із структур­ними підрозділами районних державних адміні­страцій у сфері містобудування та архітектури.

Після погодження проекту землеустрою учаснику АТО необхідно звернутися до державного кадастрового реєстратора за місцем розташуван­ня земельної ділянки із заявою про проведення державної реєстрації земельної ділянки та надан­ня витягу про земельну ділянку з Державного зе­мельного кадастру.

У двотижневий строк з дня отриман­ня погодженого проекту землеустрою щодо від­ведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом – після отримання позитивного висновку такої експертизи, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земель­ні ділянки державної чи комунальної власності у власність, приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність. Потім реєстратор здійснює державну реєстрацію права власності на земельну ділянку у Держав­ному реєстрі речових прав на нерухоме майно – за зверненням власника. На підтвердження права власності видається Витяг з цього реєстру.

За додатковою інформацією можна звернутися до:

  • Головного управління  Держгеокадастру у Полтавській області м. Полтава, вул. Уютна, 23, тел.
  • Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру:

м. Київ, вул. Народного ополчення, 3 Гаряча телефонна лінія Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 0800 300 808.

Реалізувати своє право на безоплатну правничу допомогу громадяни можуть звернутись до Другого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою:м. Полтава, вул. Європейська 37/40, тел. (0532) 56-02-88.

Додатково повідомляємо, що цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.