назад

IMG-df07f48ef8e278d7ca53672a977334db-VДо Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги надійшла ухвала Мелітопольського міськрайонного суду Запорізькій області щодо призначення адвоката особі, яка потребує додаткового захисту.

       Відповідно виданого доручення Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги № ММЦ-314 від 12.04.2018 адвокатом клієнта був призначений Євген Ігнатов.

       Мелітопольський міський відділ Управління Державної міграційної служби Запорізької області  звернувся до Мелітопольського міськрайонного суду з позовом до громадянина Республіки Гвінея, в якому просило  примусово видворити за межі України уродженця Республіки Гвінея.

       Клієнт прибув на територію України з метою навчання у вищому навчальному закладі, однак за невиконання навчального плану та умов контракту його було відраховано з університету.

       Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач незаконно перебуває на території України, оскільки в установленому порядку рішенням від  06.01.2017р скасовано видану відповідачеві посвідку на тимчасове проживання на території України, з яким він ознайомлений того ж дня, проте після закінчення встановленого законодавством строку перебування на території України після отримання копії вказаного рішення відповідач за межі України не виїхав.

       Рішенням Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 12 квітня 2018 року адміністративний позов задоволено.

       Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, представник відповідача подав апеляційну скаргу. Відповідач зазначає, що усвідомлює необхідність покинути територію України, однак прийняте судом рішення про примусове видворення є незаконним та безпідставним, оскільки йому не передувало рішення про примусове повернення з визначенням строку. Судом не враховано, що відповідач жодного дня не переховувався від працівників міграційної служби, працював та робив все можливе, щоб покинути Україну найближчим часом.

       Частиною 1 статті 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб осіб без громадянства» встановлено, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органи охорони державного кордону або органи Служби безпеки України можуть лише на підставі винесеної за їх позовом постанови адміністративного суду примусово видворити з України іноземця та особу без громадянства, якщо вони не виконали в установлений строк без поважних причин рішення про примусове повернення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства ухилятимуться від виконання такого рішення, крім випадків затримання іноземця або особи без громадянства за незаконне перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України та їх передачі прикордонним органам суміжної держави.

       Таким чином, позов про примусове видворення з України іноземця та особи без громадянства може бути пред’явлений і примусове видворення з України іноземця на підставі винесеної постанови адміністративного суду застосований за умови прийняття рішення про примусове повернення і  якщо таке рішення не виконано іноземцем в установлений строк без поважних причин або за наявності обґрунтованих підстав вважати, що відповідна особа буде ухилятися від виконання цього рішення про примусове повернення. Тобто обов’язковим є попереднє прийняття вказаними органами рішення про примусове повернення.

       В даному випадку звертаючись до суду з позовом про примусове видворення громадянина республіки Гвінея, позивач виходив з тих обставин, що відповідач не виконав в установлений строк без поважних причин рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання на території України в строк до 06.02.2017, при цьому рішення про примусове повернення відповідача відповідним органом не приймалось, що підтверджено і представником позивача в судовому засіданні.

       Стосовно висновку суду першої інстанції про затримання відповідача з поміщенням його до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, то при вирішенні справ про примусове видворення потрібно враховувати положення ст.ст. 9, 29 Загальної декларації прав людини ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання. При здійсненні своїх прав і свобод  кожна  людина  повинна зазнавати тільки таких обмежень,  які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і  поваги  прав  і  свобод інших  людей та  забезпечення  справедливих  вимог моралі,  громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.

       З огляду на вищевикладене, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд вважає помилковими висновки суду першої інстанції про задоволення позову. Апеляційну скаргу громадянина республіки Гвінея задовольнив в повному обсязі.

Звертайтесь до Мелітопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

  • за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, 99
  • за телефоном: 096-523-98-55, (0619)43-00-58, (0619)43-00-59,
  • електронною адресою: melitopol.zaporizhya@legalaid.zp.ua або
  • за допомогою skype зв’язку: Мелітопольський місцевий центр з надання БВПД