назад

Проблеми, що виникають при оцінюванні якості надання адвокатами безоплатної правової допомоги, потребують вирішення на законодавчому рівні

golovna

Це обговорювали 23 березня у Хмельницькому під час засідання круглого столу під назвою “Окремі питання, що виникають при здійсненні оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги”. Участь у заході взяли адвокати, судді, представники регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з різних областей. Від Рівненської області участь у заході взяла начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Світлана Бідюк. До дискусії долучилася і начальник управління забезпечення якості правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги Вікторія Мітько.

Серед питань, які було винесено на обговорення, — наслідки відмови від адвоката з посиланням на неналежну якість правової допомоги; право на вільний вибір захисника при реалізації права на БПД; межі оцінювання якості, повноти та своєчасності надання БПД та інші.

Найбільш жваве обговорення учасників стосувалося питання про розмежування юрисдикцій та повноважень між Комісією з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги (далі — Комісія), кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (далі — КДКА) та центрами з надання БВПД.

1

Про порядок розгляду скарг та ухвал суду на неякісне надання БВПД, які надходять до Регіонального центру з надання БВПД у Хмельницькій області, розповіла директор центру Наталія Стьопіна. Акцентувавши увагу на розмежуванні повноважень Комісії та КДКА, директор Регіонального центру зазначила, що це питання потребує удосконалення на законодавчому рівні. На її переконання, констатація судом у своїй ухвалі того, що адвокат неякісно або неналежним чином надає правову допомогу фактично призводить до втручання в позицію адвоката та адвокатську діяльність загалом, а також може бути розцінене як тиск на адвоката з метою усунення його від участі у справі.

“Комісія з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги не є традиційним органом адвокатського самоврядування, тому її діяльність викликає ряд запитань, серед яких не останнє місце займає проблема розмежування із дисциплінарним провадженням, котре здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури”, — таку думку висловила адвокат Олена Дем’янова.

На її думку, законодавчо не визначені вимоги до звернення до Комісії, не встановлені підстави для застосування процедури оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, а порівняльний аналіз дисциплінарного провадження та провадження з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги спонукає до висновку, що компетенція КДКА та Комісії перекриваються. Олена Дем’янова наголосила на необхідності розробки та прийняття регламенту Комісії з якості, який має бути затверджений Радою адвокатів України.

За словами члена Ради адвокатів України від Хмельницької області Оксани Каденко, у результаті дискусії під час засідання круглого столу вдалося сформувати спільну позицію за деякими пунктами, однак низка питань, які виникали у адвокатів під час обговорення, ще залишаються без відповідей.

“Без законодавчого вирішення наявних проблем ефективне функціонування інституту адвокатури щонайменше ускладнено. При цьому створення механізмів імперативного менеджменту чи регуляції щодо будь-яких питань адвокатської діяльності органами державної влади створює загрози незалежності адвокатури. Адвокатура повинна міцно стояти на засадах самоврядності та недопущення удержавлення, при цьому самостійно контролюючи якість правової допомоги, що надається адвокатами”, — вважає Оксана Каденко.

2

Заступник голови комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги при Раді адвокатів Хмельницької області, адвокат Євген Коваль звернув увагу своїх колег та правничої спільноти на факти порушення прав та гарантій адвокатської діяльності зі сторони органів прокуратури та суду, що, за його словами, мають місце в кримінальному процесі стосовно адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

“Так, останнім часом, на адресу Комісії почали надходити як ухвали судів різних інстанцій, так і їхні листи із вимогами провести перевірку якості, повноти та своєчасності надання визначеним адвокатом безоплатної правової допомоги в конкретному кримінальному провадженні”,  зазначив Євген Коваль. За його словами, “такі вимоги суду до Комісії є неприпустимими і грубими порушеннями принципів та засад адвокатської діяльності”. У зв’язку із цим адвокат висловив думку по необхідність внесення змін до Порядку звернення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги до комісій з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги, затвердженому наказом Координаційного центру з надання правової допомоги № 135 від 06 квітня 2015 року. Адже часто такі ухвали суду надходять до центрів з надання БВПД, які, відповідно, надсилаються центрами до комісій.

3

Вікторія Мітько на це зауважила, що відповідно до згаданого Порядку центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги може звертатися до відповідної комісії з якості за наявності обґрунтованого припущення щодо ризику неякісного, неповного або несвоєчасного надання правової допомоги адвокатом за дорученням центру, адже такі листи надходять на адреси центрів, і викладені у них факти заслуговують на те, щоб бути перевіреними.

За словами Ольги Самбір, голови комісії оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги при Раді адвокатів Хмельницької області, за 2 роки діяльності комісії було винесено лише 11 рішень за фактом таких звернень від центрів.

На думку Вікторії Мітько, говорити про масовість такої ситуації по Україні не має підстав. І кожен окремий випадок таких звернень потребує окремого вивчення. Вона наголосила, що відносини між центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатом будуються на принципі поваги до адвоката, його професійної діяльності, виходячи з презумпції сумлінності та доброчесності адвоката. Такий підхід виключає можливість втручання центру в позицію, обрану адвокатом при виконанні доручення виданого центром адвокату. На її погляд, оцінювати професійну діяльність адвоката може лише відповідний орган адвокатського самоврядування. Саме тому при виникненні спірних питань щодо повноти, якості та своєчасності надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги, центр звертається у відповідну комісію з якості, яка утворена для цієї мети радою адвокатів регіону.

4

За результатами заходу учасники погодились, що необхідно й надалі проводити подібні обговорення актуальних питань адвокатської діяльності у експертному колі.