назад

Розвиток системи безоплатної правової допомоги у 2015 році

Із 1 липня 2015 року безоплатна вторинна правова допомога буде надаватися всім, хто має на неї право за законом, у тому числі у цивільних та адміністративних справах.

Стратегією реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів, розробленою Радою з питань судової реформи, передбачено такі пріоритети подальшого розвитку системи безоплатної правової допомоги: спрощення доступу до БПД, забезпечення удосконалення стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та їх дотримання; удосконалення нормативного регулювання засад фінансування системи безоплатної правової допомоги; впровадження у системі безоплатної правової допомоги дієвих механізмів внутрішнього фінансового контролю та захисту від політичного впливу; гармонізація нормативного регулювання надання безоплатної правової допомоги у відповідності до стандартів держав – членів ЄС.

Так, у відповідності до затвердженого наказом Міністерства юстиції № 287/7 від 31.12.2014 Плану заходів щодо розвитку системи надання безоплатної правової допомоги (далі – План заходів), у 2015 році буде створено 100 місцевих (міжрайонних у місті) центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – місцеві центри), які забезпечуватимуть організацію надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах з 1 липня 2015 року, як це передбачено пунктом 6 розділу VI Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Створення таких центрів, включаючи розроблення відповідних організаційно-розпорядчих документів, вирішення питань пов’язаних із забезпеченням центрів приміщеннями, меблями та обладнанням, підбір і навчання персоналу, укладення контрактів із адвокатами тощо, триватиме впродовж січня – червня 2015 року.

Зокрема, у даний час фахівці Координаційного центру проводять роботу з підготовки проектів актів законодавства про внесення змін до Бюджетного кодексу України, низки Законів України, постанов КМУ та наказів Міністерства юстиції, а також організаційно-розпорядчих документів у відповідності до пунктів 1.1 та 1.2 Плану заходів.

Наразі до КМУ внесено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо захисту прав людини шляхом спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги та підвищення якості її надання». Зазначений проект покликаний привести у відповідність з положеннями Закону України «Про безоплатну правову допомогу» такі постанови Кабінету Міністрів України:

  • «Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги» (від 28 грудня 2011 року № 1362);
  • «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб» (від 28 грудня 2011 року № 1363);
  • «Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі» (від 11 січня 2012 року № 8);
  • «Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції» (від 6 червня 2012 року № 504);
  • «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» (від 17 вересня 2014 року № 465).

У січні планується підготувати наказ Міністерства юстиції про проведення сьомого конкурсу адвокатів, які залучатимуться до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Проведення конкурсу заплановано на лютий – квітень 2015 року.

Щодо фінансування системи у поточному році, Державним бюджетом України на 2015 рік передбачено майже в 1,9 разів збільшення видатків на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів (до 122, 4 млн. грн.), а також збільшення видатків розвитку у 12,4 рази (до 57,5 млн.грн.) порівняно з попереднім роком. Загалом видатки на систему безоплатної правової допомоги у 2015 році становлять 269,6 мільйонів гривень, що у 2,9 рази більше, ніж минулоріч. На думку директора Координаційного центру Андрія Вишневського, здійснення усіх запланованих у поточному році змін щодо подальшого розвитку системи БПД дозволить забезпечити у повному обсязі реалізацію права людини на отримання якісної безоплатної правової допомоги в Україні.

«Безоплатна правова допомога є важливою складовою справедливої, гуманної та ефективної системи правосуддя, що спирається на принцип верховенства права. Така допомога є державною гарантією, необхідною для реалізації інших прав, включаючи право на справедливий судовий розгляд і право на захист. Це невід’ємна складова судової реформи в Україні, і сьогодні це розуміння є у лідерів держави» – Андрій Вишневський.

Приєднуйтесь до сторінок Координаційного центру з надання правової допомоги у соціальних мережах: