назад
31.05.16

Що потрібно знати про стягнення аліментів?

alimenty

Одна з клієнток Третього місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулася зі справою про стягнення аліментів з колишнього чоловіка.

Останню справу про аліменти, яку виграв адвокат Микола Могуренко, що надає безоплатну правову допомоги, висвітлювали в інформаційному дайджесті системи безоплатної правової допомоги №12.

Стягнення аліментів – одне з найпопулярніших питань, з якими звертаються до центрів клієнти. На початку квітня Другий центр підготував консультаційний буклет про те, як отримати аліменти на дитину.

У цьому ж матеріалі – розширене консультування з цього питання.

Українське законодавство передбачає два способи стягнення аліментів на неповнолітніх дітей: на підставі угоди (шлюбний договір або договір по утриманню дітей) про сплату аліментів та на підставі судового рішення.

Угода про сплату аліментів на дітей

Батьки можуть самостійно визначати порядок і форму надання утримання неповнолітнім дітям, у тому числі шляхом укладання угоди про сплату аліментів, згідно зі статтею 189 Сімейного кодексу України. Оформлення подібної угоди найчастіше виключає можливість виникнення конфліктів між батьками дитини з питань стягнення аліментів, дозволяє скоротити витрати сторін, пов’язані з судовим розглядом, економить час і нерви.

Угода про сплату аліментів – це добровільне, взаємовигідне рішення, засноване на цивілізованому підході батьків до питання утримання дітей. Угоду про сплату аліментів на дітей укладають як під час шлюбу, так і після його розірвання. Вона складається у письмовій формі, її обов’язково має завірити нотаріус. Без нотаріального посвідчення угода вважається недійсною.

В угоді вказують розмір, спосіб і порядок сплати аліментів на дітей. Розмір аліментів на дітей, які сплачуються за угодою, сторони визначають самостійно, проте він не може бути менше таких значень: на одну дитину – чверті, на двох дітей і більше – половини заробітку або іншого доходу платника аліментів.

Відповідно до практики рішень судових інстанцій в Україні аліменти на дитину можуть сплачуватися:
– частинами відносно заробітку чи іншого доходу платника;
– у твердій грошовій сумі, виплачуваній періодично (наприклад, щомісячно, щоквартально, два рази на рік);
– у твердій грошовій сумі, виплачуваній одноразово;
– шляхом надання майна (наприклад, житлового приміщення, автомашини, земельної ділянки або цінних паперів);
– іншими способами, щодо яких досягнуто згоди.

Порядок сплати аліментів може бути визначений:
– шляхом особистої сплати аліментів;
– шляхом сплати аліментів через третіх осіб (бабусю, дідуся або інших родичів);
– поштовим або телеграфним переказом аліментів по домашньому або іншій вказаній одержувачем аліментів адресою;
– шляхом перерахування аліментів на рахунок одержувача в комерційному банку або кредитній установі тощо.

Угоду про сплату аліментів можна змінити або розірвати в будь-який час за взаємною згодою сторін. Роблять це, так само, у письмовій формі з обов’язковим нотаріальним засвідченням. Одностороння відмова від виконання угоди про сплату аліментів на дітей або одностороння зміна його умов неможлива. Якщо матеріальний або сімейний стан сторін істотно змінюється, а сторони не можуть домовитися про зміну або розірвання угоди, зацікавлена сторона може звернутися до суду з позовом про зміну або про розірвання цієї угоди.

Стягнення аліментів через суд

Через суд аліменти стягують лише коли угоди про сплату аліментів немає. Справа в суді порушується на підставі позовної заяви про стягнення аліментів на дитину.

У ній обов’язково вказують:
1) найменування суду, до якого подається заява про стягнення аліментів;
2) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання позивача, від імені якого подається заява про стягнення аліментів;
3) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання відповідача, з якого стягуються аліменти;
4) обставини, на яких позивач обґрунтовує свої вимоги про стягнення аліментів (тут можуть бути зазначені: ім’я дитини, дата його народження, з ким вона проживає, з якого терміну відповідач не виплачує кошти на його утримання і так далі);
5) перелік доданих до заяви документів:
– копії сторінок паспорта (1, 2 сторінки та прописка);
– ідентифікаційний код в 2-х примірниках; копії свідоцтва про шлюб – 2 примірники;
– копії рішення суду або свідоцтва про розірвання шлюбу (у разі, якщо шлюб розірвано) – 2 примірники;
– копії свідоцтва про народження дитини; копії довідки ЖЕКу про проживання дитини разом з Вами (у складі сім’ї), що підтверджує факт перебування дитини на Вашому утриманні – 2 примірники;
– якщо дитина хворіє, то необхідно долучити копію довідки про перебування на диспансерному обліку, стаціонарному лікуванні, а також квитанції про купівлю медичних препаратів – 2 примірники.

Позовну заява про стягнення аліментів на дитину готують у трьох примірниках. Два примірники здають або надсилають поштою до канцелярії суду, один завжди залишається на руках у позивача.

Справи про стягнення аліментів на дітей розглядає районним судом. Позовна заява про стягнення аліментів на дітей можна пред’являти як за місцем проживання позивача – одержувача аліментів, так і за місцем проживання відповідача – платника аліментів. Строки розгляду справ про стягнення аліментів залежать від завантаженості суду, але вони не повинні перевищувати 1 місяць згідно з частиною першою статті 157 Цивільного процесуального кодексу України. При поданні позовної заяви про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей судовий збір не сплачується згідно з пунктом третім частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір».

Строки звернення до суду з заявою про стягнення аліментів

Особа, яка має право на отримання аліментів, має право звернутися до суду з заявою про стягнення аліментів незалежно від терміну, який минув з моменту виникнення права на аліменти.

Аліменти на дітей присуджуються з моменту звернення до суду, тобто з дати, коли одержувач аліментів подав заяву про стягнення аліментів. У виняткових випадках аліменти на дитину можуть стягнути за минулий період, але тільки в межах трирічного терміну, що передував зверненню позивача до суду. Подібне стягнення можливе, якщо до моменту звернення до суду аліменти не виплачувалися, і особа, яка потребує аліменти, вживала заходів щодо їх отримання, але платник аліментів ухилявся від сплати. До таких заходів можна віднести, наприклад, надсилання матері дитини батькові повідомлень про необхідність його участі в утриманні дитини.

Важливо! Зазначені повідомлення треба направляти телеграмою або рекомендованим листом з описом вкладення; в іншому випадку довести в суді прийняття заходів, спрямованих на отримання аліментів, фактично неможливо.

Розмір аліментів на дітей, що стягуються на підставі судового акта

Аліменти на дітей стягуються в розмірі: на одну дитину – чверті, на двох дітей і більше – половини заробітку чи іншого доходу батьків. Аліменти на дітей у певному розмірі підлягають стягненню щомісяця.

Суд також може визначити розмір аліментів, що стягуються щомісяця, у твердій грошовій сумі або одночасно в частках і в твердій грошовій сумі згідно зі статтею 184 Сімейного кодексу України у випадках як зобов’язаний сплачувати аліменти на дитину:
– має нерегулярний, мінливий заробіток;
– отримує заробіток або інший дохід повністю або частково в натурі або в іноземній валюті;
– в нього відсутній заробіток або інший дохід;
– в інших випадках, якщо стягнення аліментів у частковому відношенні до заробітку батька неможливо, важко або суттєво порушує інтереси однієї зі сторін.

Розмір твердої грошової суми визначається судом виходячи з максимально можливого збереження дитині колишнього рівня її забезпечення з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін та інших обставин, що заслуговують уваги. До таких обставин можна віднести ситуацію, коли батько дитини, не бажаючи платити аліменти, приховує свої доходи, при цьому володіючи значним майном. У подібному випадку суд може визначити розмір аліментів на дитину у твердій грошовій сумі, виходячи з вартості належного відповідачу майна.

Стягнення аліментів до вирішення спору судом

У справі про стягнення аліментів на дітей суд має право винести постанову про стягнення аліментів до винесення остаточного рішення. Надлишок суми, виплачений відповідачем у період тимчасового стягнення аліментів, поверненню не підлягає. Якщо розмір аліментів з остаточного вирішення був встановлений в більш високому розмірі, ніж той, в якому вироблялося тимчасове стягнення аліментів, що утворилася, різниця підлягає виплаті особою, зобов’язаною сплачувати аліменти.

Виконання рішення суду про стягнення аліментів на дитину

Рішення суду про стягнення аліментів на дитину підлягає негайному виконанню, хоча і може бути оскаржене платником аліментів у вищий суд протягом 10 днів. Примусове виконання рішення суду здійснюється Державною виконавчою службою України.

Процедуру примусового виконання може ініціювати одержувач аліментів шляхом пред’явлення в державну виконавчу службу виконавчого документа.

Такими документами є:
– виконавчий лист (видається за заявою одержувача аліментів у суді, який розглянув справу про стягнення аліментів на дитину і виніс рішення);
– судовий наказ про стягнення аліментів;
– угода про сплату аліментів.

Виконавчий документ пред’являють у ДВС за місцем перебування платника аліментів або його роботи. При стягненні аліментів на дітей виконавчі документи можуть бути пред’явлені до досягнення дитиною 18-річного віку. Після повноліття дитини до виконання приймаються виконавчі документи про стягнення аліментів тільки при наявності заборгованості. У цьому випадку строк пред’явлення до виконання виконавчих документів на стягнення аліментів визначається терміном в один рік.

Державна виконавча служба при отриманні виконавчого документа порушує провадження про стягнення аліментів, про що надсилає платнику і одержувачу аліментів відповідну постанову про відкриття виконавчого провадження. Після порушення провадження по стягненню аліментів державний виконавець негайно вживає заходів щодо встановлення місця проживання, роботи, джерел доходу боржника. У цих цілях, як правило, в день порушення виконавчого провадження надсилаються запити до податкового органу, відділення Пенсійного фонду України, страхові компанії за місцем реєстрації боржника, здійснюється вихід за місцем проживання боржника тощо. За наявності заборгованості по аліментах встановлюється майнове становище платника аліментів, для чого державний виконавець направляє запити до відділення Ощадбанку України та інші кредитні установи, органи БТІ, реєстраційну службу за рухоме і нерухоме майно і т.д. При виявленні належного боржнику майна на нього накладають арешт у межах суми заборгованості та витрат на час проведення виконавчих дій.

Заборгованість за аліментами

Заборгованість за аліментами утворюється у випадках, коли між особою, зобов’язаною сплачувати аліменти, та особою, яка має право на отримання аліментів, укладено угоду про сплату аліментів або є рішення суду про стягнення аліментів, але сплата аліментів фактично не проводиться. Стягнення заборгованості по аліментах здійснюється в межах трьох років, що передував пред’явленню нотаріально засвідченої угоди про сплату аліментів або виданого на виконання рішення суду виконавчого листа до стягнення.

У випадках, коли утримання аліментів не проводилося з вини особи, зобов’язаної сплачувати аліменти, стягнення аліментів здійснюється за весь період незалежно від трирічного терміну. Винні дії, що спричинили утворення заборгованості по аліментах, можуть виражатися в невиконанні законних вимог судового пристава-виконавця, поданні недостовірних відомостей про свої права на майно, неповідомлення про звільнення з роботи, про нове місце роботи, навчання, місце отримання інших доходів або місця проживання.

Розмір заборгованості по аліментах визначається судовим приставом-виконавцем виходячи з розміру аліментів, встановленого угодою про сплату аліментів або судовим рішенням. Розмір заборгованості по аліментах, що сплачуються на неповнолітніх дітей в частках до заробітку боржника, визначається виходячи із заробітку та іншого доходу боржника за період, протягом якого стягнення аліментів не проводилося.

Якщо особа, яка зобов’язана сплачувати аліменти, у цей період не працювало або не представила документи про дохід за цей період, то заборгованість по аліментах визначається, виходячи з розміру середньої заробітної плати по Україні на момент стягнення заборгованості. Якщо визначення заборгованості істотно порушує інтереси однієї зі сторін аліментних зобов’язань, сторона, інтереси якої порушені, має право звернутися до суду, який визначає заборгованість у твердій грошовій сумі, виходячи з матеріального і сімейного стану сторін та інших обставин, що заслуговують уваги.

При незгоді з визначенням заборгованості по аліментах судовим виконавцем будь-яка зі сторін може оскаржити дії судового виконавця в порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством. Якщо при збільшенні мінімального розміру оплати праці реальний дохід платника аліментів залишився колишнім, то він може звернутися до суду з вимогою про зменшення розміру аліментів.

Відповідно до законодавства існує два види відповідальності внаслідок неналежного виконання аліментних зобов’язань: цивільно-правова – за несвоєчасну сплату аліментів та кримінальна – за злісне ухилення від сплати аліментів.

Звільнення від сплати аліментів та зменшення розміру аліментів

Якщо при відсутності угоди про сплату аліментів після встановлення в судовому порядку розміру аліментів змінилося матеріальне або сімейне становище однієї із сторін, суд може за вимогою кожної зі сторін змінити встановлений розмір аліментів або звільнити особу, яка зобов’язана сплачувати аліменти, від їх сплати.

Під зміною матеріального становища сторін мають на увазі як поліпшення, так і погіршення майнового стану одержувача або платника аліментів. Так, підставою до звільнення платника аліментів від їх сплати може бути поліпшення матеріального становища одержувача аліментів, в результаті якого він перестав відноситися до осіб, які потребують матеріальної підтримки. Підставою до зменшення розміру аліментів можна віднести погіршення матеріального становища платника аліментів, при якому він не може забезпечити собі нормальний рівень існування. Під зміною сімейного стану розуміється поява в сім’ї платника або одержувача аліментів осіб, яким вони за законом зобов’язані надавати утримання і які фактично перебувають на їх утриманні. Наприклад, батько, який виплачує аліменти на дитину від першого шлюбу, при народженні дитини у другому шлюбі вправі вимагати зменшення розміру аліментів, оскільки він зобов’язаний утримувати в рівній мірі і другу дитину.

При зміні розміру аліментів або при звільненні від їх сплати суд може врахувати також інший, що заслуговує уваги, інтерес сторін (непрацездатність членів сім’ї, яких за законом сторона зобов’язана утримувати, настання інвалідності або наявність захворювання, що перешкоджає продовженню колишньої роботи, вступ дитини на роботу або заняття їм підприємницькою діяльністю та інші).

Суд може звільнити платника аліментів від обов’язку по утриманню повнолітніх дієздатних осіб, якщо буде встановлено, що одержувач аліментів вчинив стосовно аліментнозобов’язаної особи умисний злочин або є докази його негідної поведінки в сім’ї (колишній сім’ї).

Під злочином, вчинення якого може бути підставою до звільнення платника аліментів від їх сплати, розуміється умисний злочин проти життя, здоров’я, волі, честі та гідності, статевої недоторканності, інших прав платника аліментів, а також проти його власності.

Негідною поведінкою вважають зловживання одержувача аліментів спиртними напоями або наркотичними засобами, жорстоке ставлення до членів сім’ї, іншу аморальну поведінку в сім’ї (колишній сім’ї).

Позовна заява про звільнення від сплати аліментів або зменшення розміру аліментів пред’являється до суду за місцем проживання одержувача аліментів позивача. Позовна заява обкладається державним митом, виходячи з ціни позову, яка визначається сумою зменшення або звільнення за один рік.

Припинення виплати аліментів

Аліментні зобов’язання, встановлені угодою про сплату аліментів, припиняються смертю однієї зі сторін, закінченням терміну дії цієї угоди або підставами, передбаченими цією угодою.

Виплата аліментів, що стягуються в судовому порядку, припиняється:
– по досягненні дитиною повноліття або в разі придбання неповнолітніми дітьми повної дієздатності до досягнення ними повноліття;
– при усиновленні або удочерінні дитини, на утримання якої стягувалися аліменти;
– при визнанні судом відновлення працездатності або припинення потреби в допомозі одержувача аліментів;
– при вступі непрацездатного одержувача аліментів, що потребує допомоги колишнього чоловіка, у новий шлюб;
– смертю особи, що одержує аліменти, чи особи, зобов’язаної сплачувати аліменти.

Якщо вам потрібна детальніша консультація або допомога у вирішенні конкретної справи, і ви маєте право на адвоката за рахунок держави, зверніться до будь-якого з чотирьох київських місцевих центрів. 

Їхні контакти:

 Перший київський місцевий центр

Адреса: бул. Верховної Ради, 33/1 
Телефон: 292-53-65 
Електронна адреса: [email protected]

   

Другий київський місцевий центр

Адреса: вул. Ділова (Димитрова), 14Б 
Телефон: 287-44-27 
Електронна адреса: [email protected]

       

Третій київський місцевий центр

Адреса: вул. Сімферопольська, 5/1 
Телефон: 566-01-19 
Електронна адреса: [email protected]

   

Четвертий київський місцевий центр

Адреса: вул. Кривоноса, 2А, 9 поверх, каб. 900 
Телефон: 593-97-60 
Електронна адреса: [email protected]