назад

Свідок. Його права та обов’язки в кримінальному провадженні

2121В наш непростий час, коли майже на кожному кроці відбувається порушення закону і ми можемо стати учасником цього, будь то самим порушником, потерпілим чи свідком необхідно знати свої права та обов’язки.

Сьогодні ми розглянемо права та обов’язки свідка у кримінальному провадженні.

Згідно з КПК України свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань. Як свідок особа може бути викликана і допитана лише після початку досудового розслідування.

 

Не можуть бути допитані як свідки:

1) захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, законний представник потерпілого, цивільного позивача у кримінальному провадженні – про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням функцій представника чи захисника;

2) адвокати – про відомості, які становлять адвокатську таємницю;

3) нотаріуси – про відомості, які становлять нотаріальну таємницю;

4) медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя особи – про відомості, які становлять лікарську таємницю;

5) священнослужителі – про відомості, одержані ними на сповіді віруючих;

6) журналісти – про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

7) професійні судді, народні засідателі та присяжні – про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення, за винятком випадків кримінального провадження щодо прийняття суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, ухвали;

8) особи, які брали участь в укладенні та виконанні угоди про примирення в кримінальному провадженні – про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з участю в укладенні та виконанні угоди про примирення;

9) особи, до яких застосовані заходи безпеки, – щодо дійсних даних про їх особи;

10) особи, які мають відомості про дійсні дані про осіб, до яких застосовані заходи безпеки, – щодо цих даних.

Також не можуть бути допитані як свідки без їх згоди, особи які мають право дипломатичної недоторканості, працівники дипломатичних установ – без згоди на це представника дипломатичної установи.

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд перед допитом цих осіб, зобов’язані роз’яснити їм про право відмовитися давати показання.

 Цікавим є те, що особи зазначені в пунктах 1-5 можуть свідчити в суді використовуючи довірені їм відомості, але за письмовою згодою особи що довірила їм ці відомості.

Тобто, майже  кожен з нас з Вами незалежно від віку, чи статі  може виступати свідком у тому чи іншому кримінальному проваджені. Свідком може бути й малолітня дитина, але у цьому випадку використовують особливу «систему» взаємодії.

Згідно з ст. 226 КПК України, допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться у присутності законного представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря. З цієї статті дійсно видно, що законодавець забезпечує дитину її законним представником, яким може бути хтось з її батьків, усиновлювач, або представник від органу опіки та піклування, який буде захищати дитину від можливого тиску з боку обвинувачення, чи захисту. І це дійсно правильно, але нажаль на практиці буває по-іншому.

Особисто я під час проходження практики в суді, був очевидцем того як батько, законний представник неповнолітнього свідка чинив тиск на свою дитину і всіма можливими методами змушував дитину давати показання у вигідному для обвинувачення боці, непросто під час перерви між допитом (а всі ми знаємо що згідно з ст. 226 пунктом 2 КПК України допит малолітньої або неповнолітньої особи, не може продовжуватись без перерви понад одну годину, а загалом понад дві години на день), а навіть під час самого допиту, різноманітними підморгуваннями, схваленнями, підказуваннями й коментарями. З одного боку дійсно правильно, що в судовому засіданні разом з неповнолітнім свідком перебуває добре знайома їй людина, яка уберігає її від впливу, але з іншого боку, чи ця людина не буде використовувати свої сімейні стосунки зі свідком для впливу на правдивість  показань дитини? Питання залишається відкритим.

Неповнолітній свідок повинен розуміти всю серйозність та відповідальність свого обов’язку свідчити, законодавець врахував це і ст. 226 пункт 3 повідомляє, що особам які не досягли шістнадцятирічного віку, роз’яснюється обов’язок про необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання.

Особливістю є те, що при допиті неповнолітніх, або малолітніх свідків судді потрібно проявляти особливу обережність, фіксуючи переважно те, що сам допитуваний розповідає про обставини справи, і бути обачливим з навідними запитаннями. Суд має враховувати, що неповнолітні легко піддаються впливу і навіюванню, вони можуть неправильно сприйняти і витлумачити певні факти, тому їм доцільно давати уточнюючі, доповнюючі, деталізуючі та контрольні питання про обставини справи.

Тобто в теорії, можлива ситуація коли малолітній свідок буде надавати суду неправдиві показання під впливом зацікавлених осіб і тим самим ставити під загрозу справедливість і законність судового рішення не несучи жодної відповідальності за свої свідчення. Щоб це попередити до нього потрібно донести, що від його свідчень залежить подальше життя людини проти кого, або на чию користь він свідчить це стосується як неповнолітніх свідків, так і дорослих. Але в жодному разі свідок не має забувати про свої права.

 

Стаття 66 КПК України сказано, що свідок має право:

1) знати, у зв’язку з чим і в якому кримінальному провадженні він допитується;

2) користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката;

3) відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім’ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сім’ї кримінального правопорушення, а також показання щодо відомостей, які згідно з положеннями статті 65 КПК України не підлягають розголошенню;

4) давати показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача;

5) користуватися нотатками і документами при даванні показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко тримати в пам’яті;

6) на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для давання показань;

7) ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також власноруч робити такі доповнення і зауваження;

8) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом;

9) заявляти відвід перекладачу.

 

В свою чергу свідок зобов’язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

2) давати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду;

3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.

 

Свідок обов’язково має пам’ятати про статтю 139 КПК України, а саме:

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі:

·         від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;

·         від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.

 

Неправдивий свідок

Свідку який збирається давати завідомо неправдиві показання, потрібно розуміти що він дає присягу, яка передбачена чинним законодавством і є офіційною, урочистою клятвою неухильно виконувати певні зобов’язання. Складання присяги полягає у проголошенні та скріпленні власноручним підписом її тексту.

Свідок має розуміти, що з моменту присяги він заключає своєрідний договір з судом, за порушення якого передбачена кримінальна відповідальність передбачена ст. 384 ККУ, а саме:

1. Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового слідства або проведення розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України або в суді, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках – караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зі штучним створенням доказів обвинувачення чи захисту, а також вчинені з корисливих мотивів, караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

 

Висновок

Якщо Вас викликають до суду у якості свідка, пам’ятайте:

·         Ви маєте право не свідчити проти себе, чи своїх рідних.

·         Якщо Ви точно не впевнені, що саме ця людина вчинила той чи інший злочин, свідком якого Ви стали давайте правдиві показання та тільки ті, в яких ви впевненні, від цього залежить майбутнє та життя іншої людини.

·         Якщо Ви стали свідком того чи іншого незаконного діяння і на Вас чиниться тиск з боку винного – звертайтесь до свого адвоката та в правоохоронні органи.

·         Пам’ятайте про Ваші права та обов’язки у рівній мірі. Не дозволяйте нікому здійснювати тиск на Вас (судді, прокурору, захиснику, тощо).

·         Перед свідченням у суді пригадайте та змоделюйте ситуацію свідком якої Ви стали. Згадайте найдрібніші моменти, дуже часто вони є ключовими.

·         Не надавайте суду неправдивих показань – це є порушенням закону України і в свою чергу несе кримінальні відповідальність від виправних робіт до позбавлення волі.

·         Проконсультуйтесь зі своїм адвокатом.

 

Автор консльтації: Денис Журов

Джерело інформації – інтернет-ресурс «Протокол»:

http://protokol.com.ua/ua/svidok_yogo_prava_ta_obov_yazki_v_kriminalnomu_provadgenni/