назад

У Черкасах провели семінар спрямований запобіганню повторному вчиненню правопорушень

На обліку у Придніпровському РВ філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області перебуває близько 200 суб’єктів пробації. Це особи звільнені від відбування покарання з випробуванням, яким призначено покарання у виді громадських і суспільно корисних робіт, штрафів, позбавлення прав обіймати певні посади або займатися певною діяльністю тощо.

З метою недопущення вчинення громадянами повторних злочинів, проступків і адміністративних правопорушень та підвищення їх правової освіти 5 січня юристка Черкаського місцевого центру з надання БВПД  Таміла Данько провела семінар для підоблікових пробації.  Слухачам роз’яснено загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопорушення та обставини що пом’якшують та обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення.

«Правопорушник це особа, що порушує норми поведінки, встановлені законами чи іншими нормативними актами. Суб’єктом адміні­стративного правопорушення може бути фізична особа, яка до­сягла 16-річного віку, та юридична особа незалежно від форми власності», – зазначила Таміла Данько.

Адміністративним правопорушенням (проступком) є протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Особу правопорушника характеризують, перш за все, ознаки, властиві суб’єктові проступку (вік, стать, службовий, соціальний стан, протиправна поведінка в минулому), а також поведінка в трудовому колективі і в побуті, ставлення до сім’ї, колег по роботі, навчанню тощо. Всі ці обставини мають бути встановлені органом (посадовою особою), який розглядає справу, щоб мати повну уяву про особу порушника.

Згідно ст. 33 КУпАП стягнeння зa aдмiнicтрaтивнe прaвoпoрушeння нaклaдaєтьcя у мeжaх, уcтaнoвлeних цим кoдeкcoм тa iншими зaкoнaми Укрaїни. При нaклaдeннi cтягнeння врaхoвуютьcя хaрaктeр вчинeнoгo прaвoпoрушeння, ocoбa пoрушникa, cтупiнь йoгo вини, мaйнoвий cтaн, oбcтaвини, щo пoм’якшують i oбтяжують вiдпoвiдaльнicть.

Обставинами, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:

 • щире розкаяння винного;
 • відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення,
 • добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;
 • вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;
 • вчинення правопорушення неповнолітнім;
 • вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року.

Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:

 • продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;
 • повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню;
 • вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення;
 • втягнення неповнолітнього в правопорушення;
 • вчинення правопорушення групою осіб;
 • вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;
 • вчинення правопорушення в стані сп’яніння.

Орган (посадова особа), який накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення може не визнати одну з обставин обтяжуючою.

«Вaртo зауважити, щo пeрeлiк пом’якшуючих обставин нe є вичeрпним, ocкiльки зaкoнaми мoжуть бути пeрeдбaчeнi iншi oбcтaвини, щo пoм’якшують вiдпoвiдaльнicть зa aдмiнicтрaтивнe прaвoпoрушeння. Бiльшe тoгo, при вирiшeннi cпрaви прo aдмiнicтрaтивнe прaвoпoрушeння тaкoю oбcтaвинoю мoжe бути визнaнa i тa, щo нe зaзнaчeнa в зaкoнi. Нa вiдмiну вiд пoм’якшуючих oбcтaвин, пeрeлiк обтяжуючих обставин є вичeрпним, який нe мoжe бути розширено», – розповіла юристка.