назад

Умови прийняття до громадянства України: консультація фахівця

hromad    У четвер, 3 серпня, начальник Чопського бюро правової допомоги Марія Бецко провела вуличне інформування громадян у м. Чоп. Місцеві мешканці цікавилися з яких питань можна звернутись за допомогою до бюро, які категорії осіб мають право на безоплатну правову допомогу та які умови прийняття до громадянства України.

    Так, умови для прийняття до громадянства України є:
    1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
    2) зобов’язання припинити іноземне громадянство або не перебувати в іноземному громадянстві (для осіб, які були громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо доведуть, що вони не є громадянами іншої договірної сторони). Особи, які є іноземцями, мають взяти зобов’язання припинити іноземне громадянство і подати документ про це, виданий уповноваженими органами відповідної держави, до органу, що прийняв документи про прийняття їх до громадянства України, протягом року з моменту прийняття їх до громадянства України. Якщо особа, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від неї причин не може його отримати або їй надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, вона подає декларацію про відмову від іноземного громадянства. Це правило не поширюється на осіб, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо доведуть, що вони не є громадянами іншої договірної сторони. Зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, та осіб без громадянства;
    3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років.
    Ця умова не поширюється на особу, яка перебуває у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки та постійно проживає в Україні на законних підставах, і на особу, яка постійно проживає в Україні на законних підставах та перебувала з громадянином України понад два роки у шлюбі, який припинився внаслідок його смерті.
    Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюють на три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які в’їхали в Україну особами без громадянства, — на три роки з моменту в’їзду в Україну.
    4) отримання дозволу на імміграцію.
    Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України або які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Законом України «Про імміграцію» ( 2491-14 ) (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.
    5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі).
    6) наявність законних джерел існування.
    Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні.
    Умови 3, 4, 5, 6 не поширюються на осіб, які мають видатні заслуги перед Україною, і осіб, набуття громадянства України яких становить державний інтерес для України.
    Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні, один з батьків якої або інший законний представник має дозвіл на імміграцію в Україну, здійснюють без урахування умов 1, 3-6. Дозвіл на імміграцію в Україну не вимагають, якщо законним представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, або іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності Закону України «Про імміграцію» (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні.

    Нагадаємо, що Чопське бюро правової допомоги працює за адресою: м. Чоп, вул. Залізнична, 1. Контактний телефон – (0312) 71-10-59.