назад
04.09.14

Відкритий лист Координаційного центру з надання правової допомоги

Директорам центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги,

адвокатам, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу
 

Шановні колеги!

Координаційний центр цінує зусилля керівництва центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, спрямовані на своєчасне впровадження наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 1 серпня 2014 року № 25 «Про оприлюднення оперативної інформації щодо видання доручень адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, оплату їх послуг та відшкодування витрат».

Згадане рішення Координаційного центру спрямоване на задоволення суспільного інтересу до публічної інформації, пов’язаної з розпорядженням бюджетними коштами, призначеними для оплати діяльності адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, посилення відкритості та прозорості у відповідному секторі державного управління, запобігання корупції у системі безоплатної правової допомоги, формування відповідального ставлення суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги до планування та розподілу видатків державного бюджету, підтримку добросовісної конкуренції серед адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та підвищення якості надання такої допомоги.

За більш ніж півтора роки від початку своєї діяльності система безоплатної правової допомоги успішно пройшла етап власного становлення – утворено мережу центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, залучено необхідну для надання безоплатної вторинної правової допомоги кількість і сформовано резерв адвокатів, створено умови для безперервного підвищення їх професійного рівня та закладено підвалини системи управління якістю надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі та забезпечено фінансування.

Досягнення стабільності функціонування системи безоплатної правової допомоги є нашим спільним успіхом. Втім, за результатами аналізу інформації щодо діяльності окремих суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги, отриманої від працівників центрів, адвокатів, органів Державної казначейської служби та інших компетентних органів, Координаційний центр виявляє проблеми, ігнорування яких могло б звести нанівець всі наші попередні спільні досягнення, поставити під загрозу подальший розвиток і навіть існування системи забезпечення захисту, гарантованого державою.

Оприлюднення оперативної інформації щодо видання доручень адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, оплату їх послуг та відшкодування витрат, створює відповідне інформаційне середовище, а також необхідні і достатні умови для вирішення згаданих проблем і запобігання їх виникненню у майбутньому. При цьому необхідність таких дій не лише є очевидною, а й безпосередньо визначена законом.

Так, частиною першою статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» встановлено обов’язок розпорядників інформації оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення.

На виконання положень частини першої статті 15 зазначеного Закону, розпорядники інформації також зобов’язані оприлюднювати інформацію про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо).

Одним із шляхів забезпечення доступу до інформації, визначеним частиною першою статті 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації», є її систематичне та оперативне оприлюднення на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет.

Цей же Закон гарантує право на доступ до публічної інформації, встановлюючи у частині першій статті 3 обов’язок розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.

Законодавчі акти передбачають спеціальне правове регулювання режиму доступу саме до інформації про отримання бюджетних коштів фізичними особами, не лише зобов’язуючи розпорядників таких коштів звітувати про їх використання, а й забороняючи, зокрема фізичним особам, відносити інформацію (відомості, що є персональними даними) про отримання бюджетних коштів у будь-якій формі до інформації з обмеженим доступом (стаття 5 Закону України «Про захист персональних даних»), крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно ж до частини п’ятої згаданої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб, які отримали ці кошти.

Обмеження доступу до такої інформації, про яке йдеться у Законі України «Про захист персональних даних», може бути застосоване лише у випадках, коли її оприлюднення або надання може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину за умови дотримання сукупності таких вимог:

  1. виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
  2. розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
  3. шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Таким чином, щотижневе оприлюднення центрами з наданнями безоплатної вторинної правової допомоги оперативної інформації щодо видання доручень адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, оплату їх послуг та відшкодування витрат з 1 вересня 2014 року відповідно до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 1 серпня 2014 року № 25 здійснюється на виконання законодавства про доступ до публічної інформації та про захист персональних даних.

 

З повагою
директор Координаційного центру
з надання правової допомоги                                                            Андрій Вишневський


Переглянути лист на офіційній сторінці Андрія Вишневського у Facebook

Оперативна інформація щодо видання доручень адвокатам, які надають БВПД, оплату їх послуг та відшкодування витрат