назад

Відкритий урок у Старовижівському професійному ліцеї

CIMG0101 новый размерУ зв’язку з проведенням Всеукраїнського тижня права, 6 грудня 2016 року працівники Старовижівського бюро правової допомоги у приміщенні Старовижівського професійного ліцею провели відкритий урок на тему: «Поняття суспільного порядку та дисципліни. Правопорядок як складова суспільного порядку. Поняття та гарантії законності». Важливість даної теми обумовлюється тим, що одним з основних та пріоритетних завдань Української держави на сучасному етапі її розвитку є забезпечення дисципліни та законності у суспільних відносинах.

Насамперед, працівники Старовижівського бюро правової допомоги розкрили зміст понять «суспільний порядок», «дисципліна», «правопорядок» та «законність».
Так, ліцеїстам роз’яснили, що суспільний порядок – це стан упорядкованості соціальними нормами (нормами права, нормами моралі, корпоративними нормами, нормами-звичаями) системи суспільних відносин та їх додержання. Правопорядок – це частина системи суспільних відносин, що врегульовані нормами права та перебувають під захистом закону й охороняються державою. Він встановлюється в результаті додержання режиму законності в суспільстві. Законність – це комплексне соціально-правове явище, що характеризує організацію та функціонування суспільства і держави на правових засадах. Що стосується дисципліни, то її можна визначити як умову ефективного функціонування суспільства і держави, стан суспільних відносин, що передбачає особливі форми зв’язків і стосунків між суб’єктами дисциплінарних відносин, які спрямовані на неухильне додержання (виконання) встановлених у державі та суспільстві загальнообов’язкових вимог.
В ході відкритого уроку працівники бюро акцентували увагу на способах забезпечення дисципліни та законності. Наголосили на тому, що загальнопоширеним є виокремлення трьох видів способів забезпечення дисципліни та законності: контроль, нагляд, розгляд звернень громадян.
Контроль – одна з основних функцій системи управління. Контроль здійснюється на основі спостереження за поведінкою керованої системи з метою забезпечення оптимального її функціонування.
Нагляд – це здійснення спеціально уповноваженими органами цільового спостереження за станом законності, фіксації його порушень і вжиття заходів щодо притягнення порушників до відповідальності.
Останній спосіб забезпечення дисципліни та законності ґрунтується на положенні, відповідно до якого громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. В свою чергу, органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, посадові особи зобов’язані розглянути звернення та повідомити громадянина про результати їх розгляду.CIMG0100 новый размер
На завершення до відома ліцеїстів довели інформацію про діяльність бюро правової допомоги, його основні завдання. Пояснили, хто має право на безоплатну правову допомогу, які правові послуги включає безоплатна правова первинна та вторинна допомога, хто є суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу та який порядок звернення за її наданням.

Довідково:
Старовижівське бюро правової допомоги знаходиться за адресою: смт Стара Вижівка, вул. Незалежності, 52, тел. (03346) 21475.