назад

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок нападу собаки

angry dogЯк відшкодувати майнову та моральну шкоду, завдану внаслідок нападу собаки.

Нормативна база

1. Цивільний кодекс України;

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення;

3. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 липня 2002 року № 944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам»;

4. Правила тримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах Української РСР, затверджені Міністерством житлово-комунального господарства УРСР, Міністерством сільського господарства УРСР, Міністерством охорони здоров’я УРСР від 17 червня 1980 року;

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року № 6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди».

Яка шкода може бути відшкодована

Особа має право вимагати відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок нападу собаки у випадку, якщо мало місце пошкодження її особистого майна (одяг тощо), а також, якщо внаслідок такого нападу їй було завдано каліцтво, інше ушкодження здоров’я (статті 1167, 1187, 1195 Цивільного кодексу України).

Відшкодування майнової шкоди

При укусі собаки, з його власника можна в судовому порядку вимагати відшкодування матеріальної шкоди. Це компенсація грошових коштів, витрачених на ліки та лікування. Крім того, Ви маєте право вимагати компенсацію у розмірі середньомісячного заробітку, якщо довелося якийсь час знаходиться на лікарняному. Щоб довести і визначити розмір завданої шкоди, доведеться збирати всі чеки за медикаменти і надати лист непрацездатності. «Потерпілому» так само варто звернутися в поліцію, щоб з’ясувати чи не було собаку нацьковано спеціально, чи мав власник корисливий намір у даній ситуації.

Співробітники поліції зобов’язані прийняти таку заяву та ретельно перевірити викладені Вами факти про агресивну поведінку тварин і якщо все підтвердиться – притягнути до відповідальності господаря і спонукати його показати тварину ветеринарові для огляду.

Як саме відшкодувати збитки від укусу собаки? Перш за все, знайдіть свідків події. Свідком може бути будь-яка людина, хто щось бачив або знає з даного приводу. Дізнайтеся, хто господар собаки, направте йому претензію в письмовому вигляді з повідомленням про вручення, де вкажіть скільки Ви хочете отримати грошей і в які терміни. Претензія в даному випадку не є обов’язковою за діючими нині законами, але, можливо, що господар тварини сам піде Вам назустріч, і не буде необхідності звертатися до суду, витрачаючи час та кошти на представника.

Якщо господар уваги до Вашого прохання не виявив, однозначно необхідно йти до суду, і чим швидше Ви це зробите, тим краще для результату, тим більше шансів отримати грошове відшкодування. Будь-які зволікання в часі, у даному випадку – проти Вас. Якщо господар собаки не відомий – можна звернутися в поліцію або прокуратуру, для того, щоб його встановили. Якщо міліція не проявить належної уваги до Вашого звернення, такі дії можна оскаржити в прокуратуру. Відразу після події, в будь-якому випадку, треба факт укусу зафіксувати в травмпункті, про що отримати довідку. Якщо вам призначені перев’язувальні засоби, ліки, вітаміни та інше – слід всі рецепти і чеки зберегти, щоб потім долучити до справи.

Всі медичні документи, амбулаторну карту, всі довідки та виписки з історії хвороби, виписки з журналу реєстрації викликів швидкої допомоги (якщо Ви її викликали) і опис стану відразу після укусу, особливо якщо там були зафіксовані нервовий стрес або шок – також збирайте для залучення до матеріалів справи.

Куди звернутися

Позовна заява про відшкодування майнової шкоди подається в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за зареєстрованим місцем проживанням або перебуванням відповідача.

За подання позовної заяви у справах про відшкодування шкоди, завданої внаслідок нападу собаки, якщо особі було завдано каліцтво, інше ушкодження здоров’я, позивач звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях (стаття 5 Закону України «Про судовий збір»).

До позовної заяви, оформленої відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України, додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги (напад собаки), наприклад: довідка травмпункту, в якій зафіксовано характер нанесених тілесних ушкоджень і вид наданої медичної допомоги; копія картки звернення за антирабічною допомогою (форма № 045/о); висновок фахівця в галузі судової медицини, що встановлює тяжкість тілесних ушкоджень; копія протоколу про адміністративне правопорушення; квитанції за придбані лікарські препарати, бинти тощо; фото/відео нападу собаки; квитанції за ремонт пошкоджених речей або докази вартості речей; прізвище, ім’я, по батькові, контактні дані свідків тощо.

Строки розгляду питання

Цивільна справа розглядається судом протягом розумного строку, але не більше 2 місяців з дня відкриття провадження у справі.

Порядок оскарження

Особа, у випадку прийняття судом рішення про відмову у задоволенні її позовних вимог щодо відшкодування майнової шкоди, має право протягом 10 днів з дня проголошення рішення подати апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції через суд, який ухвалив таке рішення.

Адміністративна відповідальність

За порушення правил тримання собак і котів особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Відшкодування моральної шкоди

Моральна шкода – це особлива стаття Вашої позовної заяви. Норми цивільного кодексу про моральну шкоду містяться в окремих статтях і сформульовані наступним чином: «фізичні або моральні страждання, заподіяні громадянинові діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на інші нематеріальні блага, які належать громадянину». Особисті немайнові права – це право на життя, здоров’я, особисту недоторканність громадянина, та інші. Так от, Ваше право на здоров’я було порушено, що зафіксовано у Вашій амбулаторній карті. До речі, здоров’я громадянина охороняється конституцією України, про що слід відобразити в позовній.

Статтею 23 Цивільного кодексу України передбачено відшкодування моральної шкоди. Вона викладена наступним чином: «1. Особа має право на вiдшкодування моральної шкоди, завданої внаслiдок порушення її прав.

2. Моральна шкода полягає:

1) у фiзичному болю та стражданнях, яких фiзична особа зазнала у зв’язку з калiцтвом або iншим ушкодженням здоров’я;

2) у душевних стражданнях, яких фiзична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведiнкою щодо неї самої, членiв її сiм’ї чи близьких родичiв;

3) у душевних стражданнях, яких фiзична особа зазнала у зв’язку iз знищенням чи пошкодженням її майна;

4) у приниженнi честi та гiдностi фiзичної особи, а також дiлової репутацiї фiзичної або юридичної особи.

3. Моральна шкода вiдшкодовується грiшми, iншим майном або в iнший спосiб.

Розмiр грошового вiдшкодування моральної шкоди визначається судом залежно вiд характеру правопорушення, глибини фiзичних та душевних страждань, погiршення здiбностей потерпiлого або позбавлення його можливостi їх реалiзацiї, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є пiдставою для вiдшкодування, а також з урахуванням iнших обставин, якi мають iстотне значення. При визначеннi розмiру вiдшкодування враховуються вимоги розумностi i справедливостi.

4. Моральна шкода вiдшкодовується незалежно вiд майнової шкоди, яка пiдлягає вiдшкодуванню, та не пов’язана з розмiром цього вiдшкодування.

5. Моральна шкода вiдшкодовується одноразово, якщо iнше не встановлено договором або законом.

Стаття 1168 Вiдшкодування моральної шкоди, завданої калiцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фiзичної особи.

1. Моральна шкода, завдана калiцтвом або iншим ушкодженням здоров’я, може бути вiдшкодована одноразово або шляхом здiйснення щомiсячних платежiв.

2. Моральна шкода, завдана смертю фiзичної особи, вiдшкодовується її чоловiковi (дружинi), батькам (усиновлювачам), дiтям (усиновленим), а також особам, якi проживали з нею однiєю сiм’єю.

Стаття 1231 Спадкування обов’язку вiдшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем

4. Майнова та моральна шкода, яка була завдана спадкодавцем, вiдшкодовується спадкоємцями у межах вартостi рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане ними у спадщину.

Конкретний розмір моральної шкоди визначає сам потерпілий, він же – позивач по справі. Тут повинні враховуватися всі ті моральні й фізичні страждання, які позивач зазнав внаслідок укусу тварини. До моральних віднесіть: переживання, безсоння, стрес, шок, жах від пережитого. До фізичних: біль, хворобливий стан, забиті місця, усілякі незручності й труднощі, необхідність лікування в лікарні, покупки ліків, інше.

Потім йдете в суд, беручи з собою свідків події, якщо такі є. У суді підтримуєте позовні вимоги, розповідаєте як і що було, чим це підтверджується, і що Ви хочете отримати за позовом.

Щодо правової регламентації такої події: з точки зору закону, собака є джерело підвищеної небезпеки (ст. 1187 ЦК України), і саме на цьому слід зробити акцент. В ході розгляду справи повинні будуть заслухати Ваших свідків, дослідити письмові докази по справі: медичні акти, Ваші заяви в міліцію, Вашу претензію власнику собаки, і т.д.

Якщо Вас укусила собака бійцівської породи (пітбуль, стаффордширський террьер), рекомендуємо надати суду інформацію з приводу цієї породи – для залучення до матеріалів справи. Мова йде про підвищену небезпеку собак даних порід для оточуючих в силу їх великої агресивності і того, що вони виводилися спеціально для ведення довгих боїв, вони дуже сильні, витривалі, мають схильність до нападу.

Крім того, існують правила утримання домашніх тварин, які вказують на те, що собаку слід вигулювати в наморднику, на повідку, у спеціально відведених для цього місцях. У багатьох містах ці правила свої, мають деяку специфіку. Якщо собака гуляла без повідка і намордника, або в не облаштованому для цього місці, яке найчастіше і буває – про це слід сказати в ході судового розгляду Вашого позову.

Позовну заяву можна скласти самому або звернутися до адвоката. У ній потрібно докладно викласти, що і як сталося, дату, час події, з ким Ви були або імена свідків, куди Ви зверталися і які документи підтверджують Ваші вимоги. При цьому номери, назви і дати видачі документів писати обов’язково. У позовній заяві детально викладіть вимоги про відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Потрібні будуть довідки про Ваше здоров’я, про перенесений стрес або шок. Включіть в позов прохання про виклик в суд свідків.

Останні підготовчі кроки:

– у випадку, коли позивач не звільняється від сплати судового збору за подачу позовної заяви, оплатіть його, але квитанцію обов’язково збережіть. У разі виграшу справи ці витрати (і витрати на адвоката) Вам будуть відшкодовані;

– зробіть по дві копії довідок та інших документів, два примірники прикладіть до позовної заяви, обумовивши в заяві, що оригінали для огляду надасте в судове засідання;

– відправте пакет документів і позовну заяву в суд поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто принесіть і здайте в канцелярію суду. Приблизно через два тижні Вам поштою прийде Ухвала суду про порушення судового провадження та повідомлення про час і місце розгляду справи за позовною заявою з вказанням прізвища судді та зали судового засідання. В судове засідання йти краще вже з адвокатом!

За підсумками розгляду справи буде винесено рішення суду, де позовні вимоги або задовольнять повністю або в частині, або в їх задоволенні відмовлять. У разі незгоди з рішенням суду – можете оскаржити рішення у вищестоящий суд у передбачені законом терміни. У випадку задоволення Вашого позову, після отримання рішення суду, слід отримати виконавчого листа і вже з ним звертатися у виконавчу службу, де Вам допоможуть стягнути належні Вам кошти у примусовому порядку з особи, яка винна в тому, що Ви були вимушені ці витрати понести.

Важливо!

В Україні існує цілий перелік порід собак, яких визнали потенційно небезпечними. У міру надходження нової інформації цей перелік змінюється і, звичайно, додається у вигляді доповнення до документа, який прописує правила утримання домашніх тварин. У кожному місті він свій, оскільки розробляється і затверджується органами місцевого самоврядування. Таким документом, наприклад, є “Правила утримання домашніх собак та котів». За правилами, які регулюють утримання і вигул собак, господарі зобов’язані запобігати проявам небезпечних дій з боку тварин щодо людей, інших тварин або майна. Більше того, вигул собак (супровід) без повідка і намордника у місцях, не призначених для вигулу, забороняється. А от власники собак, породи яких визнані небезпечними, повинні вигулювати своїх вихованців у нашийнику і наморднику навіть у спеціально відведених для цього місцях.

Підготовлено працівниками Луцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.