назад

Вийшли друком методичні рекомендації «Ведення адвокатського досьє»

12 200x276

У рамках серії «Методичні рекомендації для адвокатів щодо здійснення захисту,     гарантованого державою» вийшли друком методичні рекомендації «Ведення адвокатського досьє».

 Координаційний центр з надання правової допомоги у співпраці з Українською фундацією  правової допомоги видають серію методичних рекомендацій для адвокатів щодо  здійснення захисту, гарантованого державою.

 Методичні рекомендації покликані деталізувати та розвинути Стандарти якості надання безоплатної правової допомоги у кримінальному процесі для їх найбільш ефективного застосування.

Метою серії є підвищення професійного рівня адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, сприяння формуванню в їхньому колі єдиних стратегій і тактик захисту на основі узагальнення та аналізу їхнього ж практичного досвіду, а також практики Європейського суду з прав людини.

Авторами методичних рекомендацій є самі адвокати, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Текст кожного видання серії обговорюється на семінарах-тренінгах за участю адвокатів-тренерів/модераторів з обміну досвідом між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, а також під час проведення ними каскадних тренінгів в усіх регіонах України для всіх адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом. Після всіх обговорень тексти також рецензуються провідними практиками і науковцями у сфері кримінального процесу, багаторазово доопрацьовуються, залишаючись при цьому відкритими для подальшого удосконалення

Авторський колектив методичних рекомендацій «Ведення адвокатського досьє»:

Роман Мартиновський – адвокат, голова правління Української фундації правової допомоги;
Олександр Стьопін — адвокат;
Тетяна Сівак (керівник авторського колективу) – адвокат, тренер/модератор з обміну досвідом між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Загальна редакція:
Роман Мартиновський – адвокат, голова правління Української фундації правової допомоги;
Андрій Вишневський – адвокат, директор Координаційного центру з надання правової допомоги.

Відповідальні за випуск:
Антоніна Бондаренко та Микола Сіома – програмний директор та виконавчий директор Української фундації правової допомоги.

Методичні рекомендації підготовлено та надруковано у співпраці з Українською фундацією правової допомоги за підтримки програми «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» та Ініціативи з верховенства права Американської асоціації юристів за підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань (INL), що є підрозділом у структурі Державного департаменту США, та у рамках проекту Європейської Комісії «Забезпечення доступу до правосуддя шляхом надання безоплатної правової допомоги та впровадження високих стандартів захисту прав людини в Україні».

Завантажити Методичні рекомендації «Ведення адвокатського досьє»

Друковану версію методичних рекомендацій можна отримати в офісі Української фундації правової допомоги за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, 2, оф. 105, тел.: +38 (044)280 67 40
Нагадаємо, що усі методичні рекомендації доступні для скачування в електронному вигляді у розділі «Прес-центр/бібліотека»