назад

Чи може бути якісною правова допомога, якщо вона безоплатна

Щоб захищати свої права та інтереси Конституція України гарантує кожному право на професійну правничу допомогу. Але не кожен має можливість оплачувати послуги адвокатів. Тому у випадках, передбачених Законом України “Про безоплатну правову допомогу” ця допомога надається безоплатно. Проте словосполучення “безоплатна допомога” у багатьох викликає скептицизм, недовіру щодо можливості її надання добросовісно та якісно. Фахівець Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області Геннадій Кукса розповідає про те, як держава забезпечує якість безоплатної вторинної правової допомоги.

Безоплатна вторинна правова допомога в основному надається під час розгляду справ судом і може полягати в захисті особи, здійсненні представництва її інтересів та в складанні документів процесуального характеру. Таку допомогу клієнтам надають адвокати і працівники Центрів. Їх роботу і послуги оплачує не клієнт, а держава.

Варто зауважити, що всі адвокати України мають однакові права та обов’язки, незалежно від того, хто є їхніми клієнтами. Немає “безоплатних” і “платних” адвокатів. Існують договірні відносини між адвокатом та державою в особі центру безоплатної правової допомоги, у яких вони є рівними сторонами. Жоден з адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу за дорученням центру, не є штатним працівником цього центру і не має обмежень на паралельне зайняття приватною практикою.
Якість передусім контролюється системою безоплатної правової допомоги та досягається завдяки тому, що:
Під час призначення адвоката враховуються його спеціалізація, досвід роботи, навантаження, складність справ, у яких адвокат бере участь.
Адвоката може бути змінено на іншого у разі доведеного неналежного виконання ним своїх обов’язків.
Діють затверджені Міністерством юстиції України Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги, що містять:
  • порядок дій адвоката під час захисту і представництва;
  • норми законодавства, якими при цьому треба керуватись;
  • документи (джерела інформації), які підтверджують реальність вчинення дій адвокатом.
Дотримання цих Стандартів є обов’язковим для адвокатів при наданні ними безоплатної вторинної правової допомоги.
Система БПД здійснює регулярний моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості, виходячи з принципів незалежності адвокатської діяльності, конфіденційності та збереження адвокатської таємниці, всі адвокати, які надають безоплатну правову допомогу, підвищують свою кваліфікацію за єдиною програмою.
Механізм фіксації неякісного надання правових послуг чітко передбачений законом. З адвокатами, які не дотримуються стандартів якості, не підвищують кваліфікацію, мають дисциплінарні стягнення, центри безоплатної правової допомоги припиняють співпрацю.
Ці Стандарти дають можливість клієнту аналізувати дії адвоката, зіставляти їх з вимогами Стандартів, тобто контролювати якість правових послуг, які він отримує.
В адміністративному порядку чи до суду може бути оскаржене надання неякісної правової допомоги, а також дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання такої допомоги.
У разі надходження скарг від клієнтів на дії адвокатів, що надають безоплатну правову допомогу, їх розгляд здійснює Комісія з питань якості.
Однак, для системи БПД надзвичайно важливий зворотній зв’язок з центрами. Керівництво останніх виступає першою і найчастіше останньою ланкою врегулювання спірних моментів щодо якості наданих юридичних послуг. Адже задоволення інтересів клієнта свого роду візитівка системи.
Рішення Центру про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги може бути оскаржене в установленому законом порядку до суду. Зокрема, у разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржуване рішення неправомірним і зобов’язує Центр:
  1. призначити позивачу адвоката,
  2. відшкодувати позивачу понесені ним витрати на правову допомогу.

Статистика зменшення впродовж останніх років кількості скарг на роботу системи БПД і водночас збільшення позитивних відгуків на адресу фахівців свідчить про підвищення ефективності діяльності системи безоплатної правової допомоги і відповідно рух у вірному напрямку.